Finanční zralost v praxi

Případové studie do výuky a výchovy

Finanční zralost v praxi I. a II.

Projekt Finanční zralost pomáhá zvýšit si nejen základy finanční gramotnosti, ale také pochopit principy finančních produktů z pohledu nejčastějších chyb, které klienti dělají a učit se kritickému myšlení při předložených nabídkách finančními poradci nebo bankéři a sebeobraně proti manipulaci.

SBÍRKY FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI I. a II.

26 případových studií a pracovní listy pro školy nebo rodiče na podporu finanční gramotnosti – srozumitelné, zábavné a přehledné návody, jak finančně rozvíjet naši mládeži.

Chcete vést mládež k finanční zodpovědnosti?
Tyto sbírky případových studií vám s tím zaručeně pomohou

Mládež se naučí orientovat ve světě financí, zodpovědnému rozhodování, prohloubí si znalosti odborných pojmů, porovnávat nabídky finančních produktů, analyzovat rizika a předcházet případné manipulaci. Cílem je probudit zájem a zvědavost k dalšímu finančnímu rozvoji, vzdělávání, aby si mládež došla ke své vlastní finanční spokojenosti!

Projekt Finanční zralost pomáhá myslet a chovat se nejen ekonomicky, ale také ekologicky.  Jsme v době, kdy je nutné udržitelnost vnímat jako součást našeho života. Nejen děti a mládež by měli cílit v rámci svého osobního rozvoje na oblasti:

 • Péče o Zemi – a nejen z pohledu ekologie, společnosti, historie, zákonů ve fyzice a chemii.
 • Péče o tělo – jak správně jíst, pít, mýt se, spát, sportovat, pracovat, ale i o vztazích apod.
 • Péče o peníze – jak chytře hospodařit, mít správné finanční návyky, znalosti a dovednosti.
 • Rozvoj kritického myšlení – o čtenářské gramotnosti (čtení s pochopením), kybernetice, sociálních sítích, marketingu, jak hledat „pravdivé“ informace, jak je prověřovat a jak být pozorný. 

PRVNÍ DÍL FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI obsahuje přehledné, srozumitelné a zábavné návody na:

 • smysluplně pracovat s rodinným rozpočtem,
 • mít výdaje pod kontrolou, recyklovat a neplýtvat,
 • vytvářet krátkodobé i dlouhodobé rezervy aneb jak se bránit inflaci,
 • nastavit finanční priority,
 • sestavit a řídit finanční plán pro konkrétní finanční cíl,
 • pochopit cenotvorbu a základy podnikání,
 • vybrat ten správný spořicí nebo běžný účet,
 • jednat s finančními poradci, pojišťovacími zprostředkovateli a úředníky na sociální správě,
 • vybrat správné pojištění, ať už jde o pojištění odpovědnosti, majetku nebo osob
 • a mnoho dalšího.

DRUHÝ DÍL FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI obsahuje přehledné, srozumitelné a zábavné návody na:

 • zodpovědně pracovat s půjčkami,
 • používat srovnávače cen a nenechat se jimi nachytat,
 • mířit k finanční stabilitě a zabezpečit se na důchod,
 • zvážit klady a zápory stavebního spoření,
 • vytvořit investiční strategii s pomocí akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo kryptoměn a kdy se o tom poradit s profesionály,
 • hlídat své soukromí a osobní data a bránit se kyberkriminalitě
 • a mnoho dalšího.N

Cíl případových studií

Finanční zralost v praxi jsou případové studie použitelné nejen ve školství ZŠ/SOU/SŠ/VOŠ/VŠ, ale i v rodinách tak, aby mladá generace byla lépe připravena umět plavat ve vodách finančního světa. Aby uměla rozlišovat mezi touhou a potřebou nebo cenou a hodnotou, aby se naučila hledat, přemýšlet, kriticky hodnotit předtím, než bude jednat.

Život není peříčko a štěstí obvykle přeje připraveným. Věřím, že každý krůček osvěty PROČ, CO A JAK S PENĚZI nám pomůže si udržet svou životní úroveň a spokojenost při nečekaných životních situacích – ať už se to týká našeho zdraví, ztráty zaměstnání (COVID-19), důchodového věku, či škodě na majeku.

Projekt Finanční zralost v praxi je zastřešen knihou Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti, která poskytuje větší detaily a doplňující informace k pochopení této problematiky.

Případové studie

Zařazení do výuky/výchovy

Od 4. ročníku a výše ZŠ až po SOU, SŠ, VOŠ, VŠ podle náročnosti tématu. Rozsah zadání pro mládež je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově, fyzice i chemii aj.

Případové studie a pracovní listy finanční gramotnosti

SBÍRKY FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI I. A II.

UKÁZKOVÁ STUDIE "RODINNÝ ROZPOČET" KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE

FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI I.

OBSAH
 • SLOVA EKONOMŮ 4
 • Myšlenky Liberty Finance 4
 • Myšlenky Radovana Vávry 6
 • PROČ FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI? 7
 • RODINNÝ ROZPOČET 9
 • Nákladové položky rodinného rozpočtu 10
 • Práce s rodinným rozpočtem 10
 • Kde a jak ušetřit 11
 • Jak efektivně hospodařit 11
 • Realita příjmu 12
 • Kapesné jako nástroj vzdělávání 13
 • VÝDAJE ZA ELEKTŘINU 17
 • Jaká je spotřeba elektřiny domácnosti 18
 • Jaká je spotřeba žárovek 18
 • Jaká je spotřeba elektřiny spotřebičů 19
 • Pohotovostní režim spotřebičů 19
 • VÝDAJE ZA VODU 25
 • Jaká je spotřeba vody v domácnostech 28
 • Jakými činnostmi ušetřit na spotřebě vody 27
 • INFLACE 33
 • Co je to inflace a proč ji každý vnímá jinak 34
 • Vývoj inflace a její dopad na úspory 35
 • Jak ochránit kapitál před inflací 36
 • FINANČNÍ ANALÝZA POTŘEB 39
 • Maslowova pyramida lidských potřeb 40
 • Analýza finančních potřeb 41
 • Jaký produkt řeší jednotlivé potřeby 42
 • FINANČNÍ PLÁN 45
 • Co si představit pod finančním plánem 46
 • Finanční plán na konkrétní zboží 46
 • Finanční plán na studijní pobyt 47
 • Příprava kapitálu na studijní pobyt 48
 • REZERVA RODINY 52
 • Co je rodinná rezerva a k čemu slouží 53
 • Test stability rodinné rezervy 53
 • Jak tvořit rodinnou rezervu 54
 • Proč mít rodinnou rezervu na účtu v bance 55
 • CENA ZBOŽÍ/SLUŽEB 57
 • Základní kalkulace ceny zboží 58
 • Příprava cenovky zboží 59
 • Marketingové techniky 60
 • Rozdíl mezi hodnotou a cenou zboží 60
 • Realita youtubera 60
 • BĚŽNÝ ÚČET 66
 • Znalost účtu, primárně sazebníku banky se vyplatí 67
 • Dětský/studentský účet v minusu 70
 • Obálková metoda dnes formou více účtů 70
 • PLATEBNÍ KARTA A PLACENÍ MOBILEM 74
 • Elektronické peníze 75
 • Kolik je typů platebních karet 75
 • Bezpečnostní prvky platebních karet 76
 • Poplatková politika platebních karet 77
 • ROLE FINANČNÍCH PORADCŮ 80
 • Role finančního poradce 81
 • Kritický přístup při jednání s poradci 81
 • Jak předcházet případné manipulaci 82
 • Kde si poradce prověřit 83
 • Co je třeba znát před podpisem smlouvy 83
 • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 87
 • Základy pojistného názvosloví 88
 • Základní rozdělení pojistné nabídky 89
 • Pojištění odpovědnosti v praxi 90
 • POJIŠTĚNÍ MAJETKU 93
 • Pojištění majetku v praxi 94
 • Pojištění domácnosti a domu 95
 • Rizika podpojištěného majetku 96
 • POJIŠTĚNÍ OSOB 99
 • Pojistná rizika podle priorit potřeb 100
 • ZÁVĚR 105
 • Seznam použité literatury a dalších pramenů 106
 • Tematický rejstřík 107
 • Info o autorce 108
Vydáno: 2023, Plot

1. vydání originálu: 2023
Počet stran: 111
Jazyk vydání: český
Ilustrace: Nicol Crystal Kalátová
Vazba knihy: měkká / brožovaná

Formát: A4
ISBN: 978-80-7428-445-8

FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI II.

OBSAH
 • SLOVA EKONOMŮ 4
 • Myšlenky Liberty Finance 4
 • Myšlenky Radovana Vávry 6
 • PROČ FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI? 7
 • PŮJČKA NENÍ ZDARMA – RPSN 9
 • Základní názvosloví půjček 10
 • Znalost nákladovosti půjčky se vyplatí 11
 • Jak se splácí úmor a úrok 13
 • TYPY PŮJČEK 16
 • Kdy je půjčka radostí a kdy starostí 17
 • Typy půjček 17
 • Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a kontokorentem 18
 • KREDITNÍ KARTA 23
 • Jaké poplatky a sazby mají kreditní karty 24
 • Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou 25
 • (NE)VÝHODY SROVNÁVAČŮ 29
 • Hledání férové ceny 30
 • ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ V DŮCHODU 34
 • Názvosloví důchodové problematiky 35
 • Realita výše starobního důchodu 36
 • Penzijní spoření 37
 • Příprava kapitálu na stáří 38
 • STAVEBNÍ SPOŘENÍ 42
 • Jak funguje stavební spoření 43
 • Stavební spoření, nebo spořicí účet 44
 • Záludnosti stavebního spoření 44
 • INVESTIČNÍ RIZIKA 48
 • Co je to spořicí účet, dluhopis a akcie 49
 • Výhody a nevýhody investičních aktiv 49
 • Rizika investičních aktiv 51
 • ALOKACE A DIVERZIFIKACE 54
 • Diverzifikace nejen dle typu investičních aktiv 55
 • Dopad alokace na celkový výnos investice 56
 • Proč dodržet investiční strategii 56
 • FONDY/ETF 60
 • Princip fungování fondů 61
 • Co jsou ETF 62
 • Nákladovost fondů 62
 • Kouzlo složeného úročení 63
 • BITCOINOVÉ PENÍZE 70
 • Jak vznikají peníze 71
 • Co je to bitcoin 72
 • Rizika bitcoinu 74
 • Poplatková politika bitcoinu 75
 • KYBERBEZPEČNOST 79
 • Co je to kyberbezpečnost 80
 • Názvosloví kyberkriminality 80
 • Kyberbezpečnost – prevence 80
 • Silné heslo se vyplatí 81
 • OCHRANA SPOTŘEBITELE 85
 • Odstoupení od smlouvy a reklamace 86
 • Kdy a jak na chargeback 87
 • Nekalé praktiky ve finančních produktech a jak se bránit 88
 • Ochrana spotřebitele u úvěrového produktu 89
 • ZÁVĚR 94
 • Seznam použité literatury a dalších pramenů 95
 • Tematický rejstřík 97
 • Info o autorce 98
 • Prohlášení o ochraně vlastnických práv 98
Vydáno: 2023, Plot

1. vydání originálu: 2023
Počet stran: 99
Jazyk vydání: český
Ilustrace: Nicol Crystal Kalátová
Vazba knihy: měkká / brožovaná

Formát: A4
ISBN: 978-80-7428-448-9

Máte dotazy?

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovily vás sbírky případových studií? Máte nějaký dotaz?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

Zajímá vás zpětná vazba?

Reference

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram