FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #08 FINANČNÍ PLÁN

Rodinka sedí u oběda a užívají si super nové těstoviny, na které objevila dcera recept u své kamarádky. Povídají si o tom, co se v týdnu přihodilo. Dcera úplně pohodovým hlasem dodává: „Jo, chtěla jsem vás informovat, že jsem se rozhodla příští rok po maturitě vyrazit studovat do Austrálie a ráda bych využila peníze ze stavebního spoření, co mi bude koncem roku končit. Jste s tím ok?“ Mamča těžce polkne, rozevřenýma očima hypnotizuje taťku, který pochopil vážnost situace. Mrkne na ženu, jako že má vše pod kontrolou a reaguje: „Hmmm, zajímavá úvaha. Už jsi to víc promýšlela, nebo je to novinka? Už víš, kde a co bys tam chtěla studovat? Kolik stojí školné, letenka, vízum, ubytování, doprava, jídlo? Budeš tam moci pracovat? A nevím, co ještě dalšího důležitého je třeba vědět před přípravou takové cestu. A BTW (by the way), uvažuješ udělat si pak i tu vejšku, co jsme si o ní povídali minulý měsíc? Proč jsi se tak vlastně rozhodla?“

Anotace

Každého rodiče dříve nebo později dostanou děti do situace, že společně musí řešit finanční plán na přání a potřeby dítěte. Je jedno, zda se jedná o studijní cestu do zahraničí nebo si jen dítě vysní věc, na kterou rodiče nemají peníze anebo si přejí, aby si dítě na ní ušetřilo samo. Hodně dětí touží po iPhonu, drahém legu nebo pořídit nějaký speciální program/hru do svého mobilu či počítače. Každá situace, která vyžaduje větší finanční obnos, potřebu spoření, vede k přípravě a učení se finančnímu plánování. V podnikání tomu říkáme „Byznys plán“. Jak vést děti k finančnímu plánování? Co je třeba sledovat a hlídat v cestě za konkrétním finančním cílem? Kolik času a jakou formou tento kapitál tvořit? Jak pomoci dětem zažít finanční návyk, který povede k lepšímu hospodaření se svým kapesným či penězi z brigády a následně i se svým příjmem z povolání?

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopit nejen co to znamená „finanční plán“, ale také jeho důležitost z pohledu efektivního hospodaření se svým příjmem. Každý plán má svůj proces přípravy, kdy je vhodné projít otázky jako – PROČ? CO? KDE JSME TEĎ A KAM MÍŘÍME? ZA KOLIK? KDY? CO KDYŽ? JAK? Žáci a studenti si budou moci na příkladech vyzkoušet a zažít v praxi, jak se takový plán tvoří. Dále se naučí, jak se na věc koukat z různých úhlů pohledu a jak zapojit kritické myšlení při hledání „rizik“, který mohou narušit náš cíl. Cvičení v této studii pomohou pochopit důležitost času v otázce peněz. Čas je vždy jedním z nejdůležitějších parametrů při přípravě kapitálu na cokoliv.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co je to finanční plán, k čemu slouží, proč se tvoří?
 • Jak má vypadat finanční plán?
 • Proč je „čas“ důležitý parametr pro přípravu finančního plánu?
 • Na co není dobré nikdy zapomenout při přípravě finančního plánu?
 • Co je nejdůležitější pro splnění finančního plánu?

Zadání studie pro žáky a studenty:

ZŠ/SŠ pro zasvěcení žáku/studentů do finančního plánu je vhodné začít příběhem a zcela standardním příkladem, který každý z nás již zažil v rámci plánování dovolené nebo jen výletu na den dva:

K takovému plánu je potřeba určit si cíl cesty. Dopředu se rozhodnete, zda pojedete autem nebo vlakem. Naplánujete si den a hodinu kdy vyrazíte, kdy se budete chtít vrátit. Připravíte si seznam míst, která chcete vidět. Možná si zabalíte svačinu nebo si vezmete dostatek peněz na stravování v restauraci. Zvolíte oblečení dle předpovědi počasí a možná přibalíte i svetr navíc, kdyby počasí nevyšlo.

Každý z nás tohle dobrodružství zažil a umí si představit, jak se chová při plánování, byť jen jednodenního výletu. Ne každý z nás si už umí představit, jak si naplánovat finanční cestu svým vlastním životem. Jak se připravit na nečekané výdaje nebo jak naspořit na konkrétní cíl. Jak se zabezpečit při ztrátě zaměstnání, ať už z důvodu zdravotních problémů či stáří.

Finanční plánování není až natolik odlišné od jiného plánování, na které jsme zvyklí. Finanční plán je o uvědomění si po čem toužíme, jaké máme cíle a k nim přiřadíme určitou výši potřebných peněz na jejich realizaci. Je třeba znát své potřeby a sny, umět posoudit rizika, která by mohla ohrozit jejich naplnění, zvážit časový horizont svých cílů, ocenit je finančně a rozhodnout se, jak to vše propojit s finančními produkty.

 • v rámci řešení případové studie rozdělit třídu do skupin po 3-5 osob:
  • každá skupina zváží, co by si přála, na co bude šetřit. Pro povzbuzení fantazie učitel může nabídnout podněty jako je například iPhone 12 Pro 512 GB (cena cca 25 000 Kč), chytré hodinky – Apple watch series 5 (cca 10 000 Kč), značkové tenisky apod. Věc je nutné si přesně specifikovat, najít obrázek. Je třeba mít konkrétní cíl a znát cenu tohoto „přání“.
  • matematický příklad – musí se domluvit, kolik peněz měsíčně budou moci spořit a jak dlouho jim bude trvat, než na určitou věc ušetří peněz. Zda je možné nějakou nadstandartní aktivitou přivydělat peníze, aby se finanční plán naplnil dříve.  
   • Žáci by měli připravit 3 scénáře finančního plánu – 1. utáhnou si opasky a budou dřít/přivydělávat si, nejkratší verzi spoření; 2. při pohodovém spoření bez stresu; 3. nejhorší situace naplnění finančního plánu ala, když se nedaří.
   • Kam budou peníze ukládat? Jaké možnosti (prasátko/obálka/účet/trezor) budou využívat?
  • Rozvoj kritického myšlení – úvaha nad riziky dosažení stanoveného cíle – co může ohrozit jejich spořící plán? Žáci by měli přijít s následujícími riziky a jejich řešením:
   • výpadek příjmu – co může způsobit, že není možné spořit stanovenou výši a jak této situaci předejít
   • nečekané výdaje – například rozbitý stávající mobil, nutnost rychle zakoupit jiný – proto je nutné mít ještě jiné rezervy na tyto situace
   • než se našetří cílová suma, tak věc bude zastaralá – jak aktualizovat plán/cílový produkt
  • Následně si žáci odprezentují svá řešení a společně konzultují, co by se dalo upravit, zlepšit, zrychlit, jak předcházet problémům apod.
 • studenti v rámci případové studie vytvoří finanční plán na úvodní příběh – studijní pobyt v Austrálii. Třída se společně domluví, ve kterém městě v Austrálii budou mít zájem studovat a jaký obor nebo zda jen angličtinu. Dále si určí, kolik týdnů v Austrálii stráví (část studií + 5 týdnů na cestování). Následně se rozdělí do 3 skupin:
  • 1) Skupina – hledá ceny za STUDIUM, POJIŠTĚNÍ, VÍZUM A LETUNKU.
  • 2) Skupina – hledá průměrné ceny za UBYTOVÁNÍ, DOPRAVU, MOBIL, JÍDLO, CIGARETY, aj. dle potřeby.
  • 3) Skupina – vytvoří tabulku pro zápis všech nákladů, dále najde kurz za AUD, jak to je s prací pro studenty (pracovní vízum) a kolik je cca reálné si při studiu vydělávat, jaké pracovní příležitosti se nabízejí.
  • POZNÁMKA: v Austrálii se hospodaří na týdenní bázi (škola, nájem se platí na týden), tedy je vhodné celou kalkulaci dělat na týdenní nákladové položky
  • Společně se nakonec vyplní tabulka.
 • diskuse ke kalkulaci plánované cesty
  • Kalkulace ukázala, že je nutné mít do začátku okolo 250 000 Kč + případné rezervy, kdyby nevyšel přivýdělek dle očekávání
  • Nutné zvážit další rizika – nečekané výdaje na léčbu úrazů/nemocí apod.
  • Student uvažující o cestě do zahraničí musí zvážit v jaké je současné finanční situaci, kolik má již našetřeno a kolik potřebuje došetřit. V příběhu je zmíněno stavební spoření, kde by mohlo být našetřeno okolo 150 000 Kč.
  • Otázka na studenty, kolik je nutné spořit měsíčně, aby za 12 měsíců ušetřili 100 000 Kč. Jak tohoto příjmu dosáhnou (brigády)? Někdy je vhodné zvážit navýšení finančního plánu pro případ, že by se něco zdražilo či přišly nečekané výdaje při pobytu v zahraničí.
  • Rozvoj kritického myšlení – úvaha nad riziky dosažení stanoveného cíle – co může ohrozit jejich spořící plán? Studenti by měli zvážit následující rizika a jejich řešení:
   • výpadek příjmu – co to může způsobit, jak tomu předcházet a jak případně reagovat (nečekaná nemoc, není možné jít na brigádu apod.),
   • nečekané výdaje – jsou další rezervy pro tyto situace? (O finanční rezervě je následující případová studie.)
  • Kam budou peníze ukládat? Jaké možnosti budou využívat? (obálka, účet, trezor)
  • Matematický příklad u spořícího účtu – 2 % p. a úrok. První měsíční úspora se úročí 2 %, ale každý další měsíc je již úročení přiměřeně k délce úspory. V rámci ICT je možné vytvořit matematické příklady v tabulce a ukázat graf vývoje uspořené částky v čase včetně úroku.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Na závěr hodiny je možné shrnout/konzultovat:

 • Jak má vypadat finanční plán:
  • Uvědomit si po čem toužíme, jaké jsou potřeby a proč je nutné tuto potřebu naplnit?
  • Jaké konkrétní cíle máme – ideálně vizualizovat do posledního detailu.
  • Kolik je třeba peněz k realizaci konkrétních cílů – kolik peněz již máme a kolikje třeba spořit.
  • Kolik času bude třeba k naplnění konkrétní sumy při konkrétní možné úložce/vkladu.
  • Posoudit rizika k dosažení svých cílů – být připraven se vyplatí! Počítat s různými scénáři ať už jsou to mimořádné příjmy či výdaje.
  • Jaké produkty pomohou k jejich realizaci – pro dlouholeté cíle je možné počítat i s výnosy na různých investičních aktivech (bude řešeno v dalších případových studiích), pro krátkodobé cíle (1-4 roky) se obvykle využívají pouze bankovní spořící účty.

Závěrečná diskuse

Jak získané informace nyní využijí v praxi?

Co při přípravě plánu nepodceňovat?

 • Proč je „čas“ důležitý parametr pro přípravu dlouhodobého finančního plánu:
  • Čím déle spořím, tím méně mohu dávat na stranu a obráceně. Proto je doporučeno plánovat dlouhodobě, aby finanční cíle byly snadnější a naplněny pod menším stresem.
  • Jeden z nejdelších finančních plánů je příprava na stáří či tzv. rentiérský život. Čím dříve začneme odkládat své peníze na náš zralý věk, tím více nám čas a zvolené produkty s jejich výnosy mohou pomoci naplnit tuto, často podceňovanou, část života.  (detailně bude řešeno v příštích případových studiích)
 • Na co není dobré nikdy zapomenout při přípravě finančního plánu?
  • Nepodceňovat úvahu nad možnými riziky a jejich řešení. Být připraveni na více možných scénářů, které mohou nastat, abychom mohli rychle a efektivně jednat dle potřeby situace.
  • Nutná kontrola a případná průběžná aktualizace pomáhá k naplnění cílů.
 • Co je nejdůležitější pro splnění finančního plánu?
  • Pro splnění jakéhokoliv životního cíle je nutná disciplína, výdrž, motivace, vize, zájem. Žáci/studenti mohou přicházet s podněty, jak podpořit/udržet touhu splnění svého finančního plánu? Další vzdělávání, hledání informací, který náš sen podporují, mluvit o svém snu nahlas, nechat se hecovat ostatními, mít cíl vylepený na ledničce/na dveřích toalety apod.

Kvíz

 1. Proč je dobré znát finanční plánování?
  • a) Aby se nám žilo lépe z měsíce na měsíc
  • b) Ukazuje nám, co v životě mít nebudeme
  • c) Pomáhá nám plnit si své sny/přání/touhy
 2. Který z těchto parametrů při přípravě finančního plánu na dobu jednoho roku je nejdůležitější?
  • a) Výnos/úrok na účtu v bance
  • b) Výše inflace
  • c) Čas investované úložky
  • d) Výše měsíční úložky
 3. Na co při přípravě krátkodobého finančního plánu nezapomenout?
  • a) Na výnosy zvoleného účtu
  • b) Na případnou finanční pomoc od rodičů a prarodičů
  • c) Na analýzu možných rizik a jejich řešení

Výsledky: 3/c;2/d;1/c

PŘÍPADOVÉ STUDIE ALA PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík