ePřípadové studie

Finanční zralost v praxi

Projekt Finanční zralost pomáhá zvýšit si nejen základy finanční gramotnosti, ale také pochopit principy finančních produktů z pohledu nejčastějších chyb, které klienti dělají a učit se kritickému myšlení při předložených nabídkách finančními poradci nebo bankéři a sebeobraně proti manipulaci.

Projekt Finanční zralost pomáhá myslet a chovat se nejen ekonomicky, ale také ekologicky.  Jsme v době, kdy je nutné udržitelnost vnímat jako součást našeho života. Nejen děti a mládež by měli cílit v rámci svého osobního rozvoje na oblasti:

 • Péče o Zemi – a nejen z pohledu ekologie, společnosti, historie, zákonů ve fyzice a chemii.
 • Péče o tělo – jak správně jíst, pít, mýt se, spát, sportovat, pracovat, ale i o vztazích apod.
 • Péče o peníze – jak chytře hospodařit, mít správné finanční návyky, znalosti a dovednosti.
 • Rozvoj kritického myšlení – o čtenářské gramotnosti (čtení s pochopením), kybernetice, sociálích sítích, marketingu, jak hledat „pravdivé“ informace, jak je prověřovat a jak být pozorný. 
1-20221110_ZS_Damnikov (14)

Cíl případových studií

Finanční zralost v praxi jsou případové studie použitelné nejen ve školství ZŠ/SOU/SŠ/VOŠ/VŠ, ale i v rodinách tak, aby mladá generace byla lépe připravena umět plavat ve vodách finančního světa. Aby uměla rozlišovat mezi touhou a potřebou nebo cenou a hodnotou, aby se naučila hledat, přemýšlet, kriticky hodnotit předtím, než bude jednat.

Mládež se naučí orientovat ve světě financí, zodpovědnému rozhodování, prohloubí si znalosti odborných pojmů, porovnávat nabídky finančních produktů, analyzovat rizika a předcházet případné manipulaci. Cílem je probudit zájem a zvědavost k dalšímu finančnímu rozvoji, vzdělávání, aby si mládež došla ke své vlastní finanční spokojenosti!

Život není peříčko a štěstí obvykle přeje připraveným. Věřím, že každý krůček osvěty PROČ, CO A JAK S PENĚZI nám pomůže si udržet svou životní úroveň a spokojenost při nečekaných životních situacích – ať už se to týká našeho zdraví, ztráty zaměstnání (COVID-19), důchodového věku, či škodě na majeku.

Projekt Finanční zralost v praxi je zastřešen knihou Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti, která poskytuje větší detaily a doplňující informace k pochopení této problematiky.

Případové studie

 • Finanční zralost v praxi #01 Rodinný rozpočet
 • Finanční zralost v praxi #02 Výdaje za elektřinu
 • Finanční zralost v praxi #03 Výdaje za vodu
 • Finanční zralost v praxi #04 Cena zboží a služeb
 • Finanční zralost v praxi #05 Běžný účet
 • Finanční zralost v praxi #06 Platební karta a placení mobilem
 • Finanční zralost v praxi #07 Inflace
 • Finanční zralost v praxi #08 Finanční plán
 • Finanční zralost v praxi #09 Rezerva rodiny
 • Finanční zralost v praxi #10 Role finančních poradců
 • Finanční zralost v praxi #11 Finanční analýza potřeb
 • Finanční zralost v praxi #12 Pojištění odpovědnosti
 • Finanční zralost v praxi #13 Pojištění majetku
 • Finanční zralost v praxi #14 Pojištění osob
 • Finanční zralost v praxi #15 Půjčka není zdarma - RPSN
 • Finanční zralost v praxi #16 Typy půjček
 • Finanční zralost v praxi #17 Kreditní karta
 • Finanční zralost v praxi #18 (Ne)výhody srovnávačů
 • Finanční zralost v praxi #19 Životní úroveň v důchodu
 • Finanční zralost v praxi #20 Stavební spoření
 • Finanční zralost v praxi #21 Investiční rizika
 • Finanční zralost v praxi #22 Alokace a diverzifikace
 • Finanční zralost v praxi #23 Fondy/ETF
 • Finanční zralost v praxi #24 Bitcoinové peníze
 • Finanční zralost v praxi #25 Kyberbezpečnost
 • Finanční zralost v praxi #26 Ochrana spotřebitele


Případové studie ala pracovní listy finanční gramotnosti


Zařazení do výuky/výchovy

Od 4. ročníku a výše ZŠ až po SOU, SŠ, VOŠ, VŠ podle náročnosti tématu. Rozsah zadání pro mládež je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově, fyzice i chemii aj.


Lektor finanční zralosti

Něco se (ne)povedlo?

 

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovilo vás téma projektu Finanční zralost? Máte dotaz?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

Reference

"Výborný! Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům."

"Velmi děkuji paní přednášející za jeden z nejzajímavějších webinářů, jaký jsem absolvovala. Na základě jejích postřehů a materiálů jsem se rozhodla přepracovat svou výuku finanční gramotnosti, a hlavně rozšířit témata, kterými jsme se vždy zabývali. Navrhnu i projektový den napříč předměty pro 9.třídu. Pokud už by si něco měli naši žáci odnést do života, tak je to manipulace s penězi a finančními produkty. Děkuji!"

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život.  Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Odborná úroveň a výkon lektora - výborný."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané poznatky s ostatními kolegy."

"Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti."

"Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně."

"O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát."

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální. Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila. Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

Nákupní košík