ePřípadové studie

Finanční zralost v praxi

Projekt Finanční zralost pomáhá zvýšit si nejen základy finanční gramotnosti, ale také pochopit principy finančních produktů z pohledu nejčastějších chyb, které klienti dělají a učit se kritickému myšlení při předložených nabídkách finančními poradci nebo bankéři a sebeobraně proti manipulaci.

NOVINKA – SBÍRKY – FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI I. a II.

26 případových studií a pracovní listy pro školy nebo rodiče na podporu finanční gramotnosti – srozumitelné, zábavné a přehledné návody, jak finančně rozvíjet naši mládeži.

Chcete vést mládež k finanční zodpovědnosti?
Tyto sbírky případových studií vám s tím zaručeně pomohou

studie; případové; vzdělávání; rozvoj; výchova;

Mládež se naučí orientovat ve světě financí, zodpovědnému rozhodování, prohloubí si znalosti odborných pojmů, porovnávat nabídky finančních produktů, analyzovat rizika a předcházet případné manipulaci. Cílem je probudit zájem a zvědavost k dalšímu finančnímu rozvoji, vzdělávání, aby si mládež došla ke své vlastní finanční spokojenosti!

Projekt Finanční zralost pomáhá myslet a chovat se nejen ekonomicky, ale také ekologicky.  Jsme v době, kdy je nutné udržitelnost vnímat jako součást našeho života. Nejen děti a mládež by měli cílit v rámci svého osobního rozvoje na oblasti:

 • Péče o Zemi – a nejen z pohledu ekologie, společnosti, historie, zákonů ve fyzice a chemii.
 • Péče o tělo – jak správně jíst, pít, mýt se, spát, sportovat, pracovat, ale i o vztazích apod.
 • Péče o peníze – jak chytře hospodařit, mít správné finanční návyky, znalosti a dovednosti.
 • Rozvoj kritického myšlení – o čtenářské gramotnosti (čtení s pochopením), kybernetice, sociálích sítích, marketingu, jak hledat „pravdivé“ informace, jak je prověřovat a jak být pozorný. 

PRVNÍ DÍL FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI obsahuje přehledné, srozumitelné a zábavné návody na:

 • smysluplně pracovat s rodinným rozpočtem,
 • mít výdaje pod kontrolou, recyklovat a neplýtvat,
 • vytvářet krátkodobé i dlouhodobé rezervy aneb jak se bránit inflaci,
 • nastavit finanční priority,
 • sestavit a řídit finanční plán pro konkrétní finanční cíl,
 • pochopit cenotvorbu a základy podnikání,
 • vybrat ten správný spořicí nebo běžný účet,
 • jednat s finančními poradci, pojišťovacími zprostředkovateli a úředníky na sociální správě,
 • vybrat správné pojištění, ať už jde o pojištění odpovědnosti, majetku nebo osob
 • a mnoho dalšího.

DRUHÝ DÍL FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI obsahuje přehledné, srozumitelné a zábavné návody na:

 • zodpovědně pracovat s půjčkami,
 • používat srovnávače cen a nenechat se jimi nachytat,
 • mířit k finanční stabilitě a zabezpečit se na důchod,
 • zvážit klady a zápory stavebního spoření,
 • vytvořit investiční strategii s pomocí akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo kryptoměn a kdy se o tom poradit s profesionály,
 • hlídat své soukromí a osobní data a bránit se kyberkriminalitě
 • a mnoho dalšího.

Cíl případových studií

Finanční zralost v praxi jsou případové studie použitelné nejen ve školství ZŠ/SOU/SŠ/VOŠ/VŠ, ale i v rodinách tak, aby mladá generace byla lépe připravena umět plavat ve vodách finančního světa. Aby uměla rozlišovat mezi touhou a potřebou nebo cenou a hodnotou, aby se naučila hledat, přemýšlet, kriticky hodnotit předtím, než bude jednat.

Život není peříčko a štěstí obvykle přeje připraveným. Věřím, že každý krůček osvěty PROČ, CO A JAK S PENĚZI nám pomůže si udržet svou životní úroveň a spokojenost při nečekaných životních situacích – ať už se to týká našeho zdraví, ztráty zaměstnání (COVID-19), důchodového věku, či škodě na majeku.

Projekt Finanční zralost v praxi je zastřešen knihou Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti, která poskytuje větší detaily a doplňující informace k pochopení této problematiky.

1-20221110_ZS_Damnikov (14)

Případové studie


Zařazení do výuky/výchovy

Od 4. ročníku a výše ZŠ až po SOU, SŠ, VOŠ, VŠ podle náročnosti tématu. Rozsah zadání pro mládež je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově, fyzice i chemii aj.

FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI I.

OBSAH
 • SLOVA EKONOMŮ 4
 • Myšlenky Liberty Finance 4
 • Myšlenky Radovana Vávry 6
 • PROČ FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI? 7
 • RODINNÝ ROZPOČET 9
 • Nákladové položky rodinného rozpočtu 10
 • Práce s rodinným rozpočtem 10
 • Kde a jak ušetřit 11
 • Jak efektivně hospodařit 11
 • Realita příjmu 12
 • Kapesné jako nástroj vzdělávání 13
 • VÝDAJE ZA ELEKTŘINU 17
 • Jaká je spotřeba elektřiny domácnosti 18
 • Jaká je spotřeba žárovek 18
 • Jaká je spotřeba elektřiny spotřebičů 19
 • Pohotovostní režim spotřebičů 19
 • VÝDAJE ZA VODU 25
 • Jaká je spotřeba vody v domácnostech 28
 • Jakými činnostmi ušetřit na spotřebě vody 27
 • INFLACE 33
 • Co je to inflace a proč ji každý vnímá jinak 34
 • Vývoj inflace a její dopad na úspory 35
 • Jak ochránit kapitál před inflací 36
 • FINANČNÍ ANALÝZA POTŘEB 39
 • Maslowova pyramida lidských potřeb 40
 • Analýza finančních potřeb 41
 • Jaký produkt řeší jednotlivé potřeby 42
 • FINANČNÍ PLÁN 45
 • Co si představit pod finančním plánem 46
 • Finanční plán na konkrétní zboží 46
 • Finanční plán na studijní pobyt 47
 • Příprava kapitálu na studijní pobyt 48
 • REZERVA RODINY 52
 • Co je rodinná rezerva a k čemu slouží 53
 • Test stability rodinné rezervy 53
 • Jak tvořit rodinnou rezervu 54
 • Proč mít rodinnou rezervu na účtu v bance 55
 • CENA ZBOŽÍ/SLUŽEB 57
 • Základní kalkulace ceny zboží 58
 • Příprava cenovky zboží 59
 • Marketingové techniky 60
 • Rozdíl mezi hodnotou a cenou zboží 60
 • Realita youtubera 60
 • BĚŽNÝ ÚČET 66
 • Znalost účtu, primárně sazebníku banky se vyplatí 67
 • Dětský/studentský účet v minusu 70
 • Obálková metoda dnes formou více účtů 70
 • PLATEBNÍ KARTA A PLACENÍ MOBILEM 74
 • Elektronické peníze 75
 • Kolik je typů platebních karet 75
 • Bezpečnostní prvky platebních karet 76
 • Poplatková politika platebních karet 77
 • ROLE FINANČNÍCH PORADCŮ 80
 • Role finančního poradce 81
 • Kritický přístup při jednání s poradci 81
 • Jak předcházet případné manipulaci 82
 • Kde si poradce prověřit 83
 • Co je třeba znát před podpisem smlouvy 83
 • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 87
 • Základy pojistného názvosloví 88
 • Základní rozdělení pojistné nabídky 89
 • Pojištění odpovědnosti v praxi 90
 • POJIŠTĚNÍ MAJETKU 93
 • Pojištění majetku v praxi 94
 • Pojištění domácnosti a domu 95
 • Rizika podpojištěného majetku 96
 • POJIŠTĚNÍ OSOB 99
 • Pojistná rizika podle priorit potřeb 100
 • ZÁVĚR 105
 • Seznam použité literatury a dalších pramenů 106
 • Tematický rejstřík 107
 • Info o autorce 108

Vydáno: 2023, Plot

1. vydání originálu: 2023
Počet stran: 111
Jazyk vydání: český
Ilustrace/foto: Nicol Crystal Kalátová
Vazba knihy: měkká / brožovaná

Formát: A4
ISBN: 978-80-7428-445-8

FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI II.

OBSAH
 • SLOVA EKONOMŮ 4
 • Myšlenky Liberty Finance 4
 • Myšlenky Radovana Vávry 6
 • PROČ FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI? 7
 • PŮJČKA NENÍ ZDARMA – RPSN 9
 • Základní názvosloví půjček 10
 • Znalost nákladovosti půjčky se vyplatí 11
 • Jak se splácí úmor a úrok 13
 • TYPY PŮJČEK 16
 • Kdy je půjčka radostí a kdy starostí 17
 • Typy půjček 17
 • Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a kontokorentem 18
 • KREDITNÍ KARTA 23
 • Jaké poplatky a sazby mají kreditní karty 24
 • Rozdíl mezi debetní a kreditní kartou 25
 • (NE)VÝHODY SROVNÁVAČŮ 29
 • Hledání férové ceny 30
 • ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ V DŮCHODU 34
 • Názvosloví důchodové problematiky 35
 • Realita výše starobního důchodu 36
 • Penzijní spoření 37
 • Příprava kapitálu na stáří 38
 • STAVEBNÍ SPOŘENÍ 42
 • Jak funguje stavební spoření 43
 • Stavební spoření, nebo spořicí účet 44
 • Záludnosti stavebního spoření 44
 • INVESTIČNÍ RIZIKA 48
 • Co je to spořicí účet, dluhopis a akcie 49
 • Výhody a nevýhody investičních aktiv 49
 • Rizika investičních aktiv 51
 • ALOKACE A DIVERZIFIKACE 54
 • Diverzifikace nejen dle typu investičních aktiv 55
 • Dopad alokace na celkový výnos investice 56
 • Proč dodržet investiční strategii 56
 • FONDY/ETF 60
 • Princip fungování fondů 61
 • Co jsou ETF 62
 • Nákladovost fondů 62
 • Kouzlo složeného úročení 63
 • BITCOINOVÉ PENÍZE 70
 • Jak vznikají peníze 71
 • Co je to bitcoin 72
 • Rizika bitcoinu 74
 • Poplatková politika bitcoinu 75
 • KYBERBEZPEČNOST 79
 • Co je to kyberbezpečnost 80
 • Názvosloví kyberkriminality 80
 • Kyberbezpečnost – prevence 80
 • Silné heslo se vyplatí 81
 • OCHRANA SPOTŘEBITELE 85
 • Odstoupení od smlouvy a reklamace 86
 • Kdy a jak na chargeback 87
 • Nekalé praktiky ve finančních produktech a jak se bránit 88
 • Ochrana spotřebitele u úvěrového produktu 89
 • ZÁVĚR 94
 • Seznam použité literatury a dalších pramenů 95
 • Tematický rejstřík 97
 • Info o autorce 98
 • Prohlášení o ochraně vlastnických práv 98

Vydáno: 2023, Plot

1. vydání originálu: 2023
Počet stran: 99
Jazyk vydání: český
Ilustrace/foto: Nicol Crystal Kalátová
Vazba knihy: měkká / brožovaná

Formát: A4
ISBN: 978-80-7428-448-9

studie; případové; vzdělávání; rozvoj; výchova;
studie; případové; vzdělávání; rozvoj; výchova;
studie; případové; vzdělávání; rozvoj; výchova;
studie; případové; vzdělávání; rozvoj; výchova;
studie; případové; vzdělávání; rozvoj; výchova;
studie; případové; vzdělávání; rozvoj; výchova;


Lektor finanční zralosti

Něco se (ne)povedlo?

 

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovilo vás téma projektu Finanční zralost? Máte dotaz?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

Reference

"Výborný! Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům."

"Velmi děkuji paní přednášející za jeden z nejzajímavějších webinářů, jaký jsem absolvovala. Na základě jejích postřehů a materiálů jsem se rozhodla přepracovat svou výuku finanční gramotnosti, a hlavně rozšířit témata, kterými jsme se vždy zabývali. Navrhnu i projektový den napříč předměty pro 9.třídu. Pokud už by si něco měli naši žáci odnést do života, tak je to manipulace s penězi a finančními produkty. Děkuji!"

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život.  Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Odborná úroveň a výkon lektora - výborný."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané poznatky s ostatními kolegy."

"Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti."

"Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně."

"O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát."

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální. Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila. Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

Nákupní košík
Přejít nahoru