ePřípadové studie

Finanční zralost v praxi

Projekt Finanční zralost pomáhá zvýšit si nejen základy finanční gramotnosti, ale také pochopit principy finančních produktů z pohledu nejčastějších chyb, které klienti dělají a učit se kritickému myšlení při předložených nabídkách finančními poradci nebo bankéři a sebeobraně proti manipulaci.

Projekt Finanční zralost pomáhá myslet a chovat se nejen ekonomicky, ale také ekologicky.  Jsme v době, kdy je nutné udržitelnost vnímat jako součást našeho života. Nejen děti a mládež by měli cílit v rámci svého osobního rozvoje na oblasti:

 • Péče o Zemi – a nejen z pohledu ekologie, společnosti, historie, zákonů ve fyzice a chemii.
 • Péče o tělo – jak správně jíst, pít, mýt se, spát, sportovat, pracovat, ale i o vztazích apod.
 • Péče o peníze – jak chytře hospodařit, mít správné finanční návyky, znalosti a dovednosti.
 • Kritické myšlení – o kybernetice, soc. sítích, marketingu, jak hledat “pravdivé” informace, jak je prověřovat a jak být pozorný. 
Finanční zralost v praxi

Cíl případových studií

Finanční zralost v praxi jsou případové studie použitelné nejen ve školství ZŠ/SŠ, ale i v rodinách tak, aby mladá generace byla lépe připravena umět plavat ve vodách finančního světa. Aby uměla rozlišovat mezi touhou a potřebou nebo cenou a hodnotou, aby se naučila hledat, přemýšlet, kriticky hodnotit předtím, než bude jednat. Důležitou roli hraje průběžné finanční vzdělávání, protože finanční zodpovědnost je klíčem k finanční spokojenosti! 

Život není peříčko a štěstí obvykle přeje připraveným. Věřím, že každý krůček osvěty PROČ, CO A JAK S PENĚZI nám pomůže si udržet svou životní úroveň a spokojenost při nečekaných životních situacích – ať už se to týká našeho zdraví, ztráty zaměstnání (COVID-19), důchodového věku, či škodě na majeku.

Případové studie

 • Finanční zralost v praxi #01 Rodinný rozpočet
 • Finanční zralost v praxi #02 Výdaje za elektřinu (plán publikace 20. 09. 2021)
 • Finanční zralost v praxi #03 Výdaje za vodu (plán publikace 04. 10. 2021)
 • Finanční zralost v praxi #04 Cena zboží/služeb (plán publikace 18. 10. 2021)
 • Finanční zralost v praxi #05 Běžný účet
 • Finanční zralost v praxi #06 Platební karta a placení mobilem
 • Finanční zralost v praxi #07 Inflace
 • Finanční zralost v praxi #08 Finanční plán
 • Finanční zralost v praxi #09 Rezerva rodiny
 • Finanční zralost v praxi #10 Role finančních poradců
 • ... až #26 případových studií...

Případové studie ala pracovní listy finanační gramotnosti


Zařazení do výuky/výchovy

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.


Lektor finanční zralosti

Něco se (ne)povedlo?


Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovil vás kurz? Poskytnete zpětnou vazbu/referenci?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

Reference

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální. Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila. Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané poznatky s ostatními kolegy."

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život. Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace."

"Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům."

"Odborná úroveň a výkon lektora - výborný. Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe."

"Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti."

"Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně."

"O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát."

Shopping Cart