FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #22 ALOKACE A DIVERZIFIKACE

Honzu přijde navštívit jeho dobrý kamarád Jakub z vejšky. Popíjí vínko a povídají si o svých radostech i starostech v práci, v rodině, na cestách za životním dobrodružstvím. Jakub právě začal pracovat pro jednu banku. Je tam nadšený. Jejich nabídka je super, prý jejich klienti vydělávají moc pěkné zisky, a navíc se zajištěním. Honza zpozorní, protože právě hledá možnosti, kde by zainvestoval své první větší uspořené peníze 300 000 Kč, které mu leží v bance na spořáku s nízkým zhodnocením. Slovo dalo slovo, a aniž by pochopil rizika aktiva, které mu Jakub nabízí, investoval do zajištěného podílového fondu na 5 let celý svůj kapitál s potenciálním zhodnocení až 25 % se vstupním poplatkem „jen“ 1 % z vkladu. Jako každý laik 25 % vydělil 5 lety a byl velmi spokojený, jaký udělal obchod – 5% zisk ročně, paráda. Mezi tím přišla vysoká inflace a spořicí účty začaly taktéž nabízet zhodnocení 5 % p. a. Uteklo 5 let a Honzovi se vrátily zainvestované peníze ve výši 332 000 Kč. Opravdu? Se asi spletli, ne? Začal zkoumat proč. Fond nedosáhl slíbeného zhodnocení. Honza propočítal, že fond vydělal pouze 2 % p. a. Kdyby býval byl nechal peníze na spořicím účtu při 5% úročení a bez poplatku, jeho zhodnocení by bylo 385 000 Kč. Kdyby býval diverzifikoval své investice jinak, tak by mohl v průměru vydělávat více a s nižším rizikem.  

Anotace

Obchodní investiční nabídky jsou obvykle sestavovány tak, aby se zalíbily. Prospekt společností „přislíbí“ téměř cokoliv… Jak se říká, slibem neurazíš. Pravda, prospekt by měl být schválený ČNB, ale ta pouze kontroluje, zda se prospekt skládá z potřebných informací. ČNB ale již neřeší, jak společnost slíbené zisky dosáhne. Jak se tedy postavit k investicím s ohledem na omezování rizik? Jak se tvoří investiční strategie? Proč je dobré dodržovat své finanční plány a udržet si nejen diverzifikaci svého finančního portfolia, ale i alokaci? Studie odhalí potřebné znalosti umění práce s riziky.

Zařazení do výuky

Od 8. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je seznámení s názvoslovím alokace, diverzifikace, a to z pohledu eliminace rizika v investicích. Mládež díky případové studii a v ní uvedené asociaci jednoduššího životního příběhu, snadněji pochopí důležitost dodržení nastavené investiční strategie.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co znamená diverzifikace v investičním světě?
 • Jak na alokaci podle investičního profilu a časového horizontu?
 • Proč je důležité zahrnout práci s riziky do investiční strategie.

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ případová studie navazuje na předchozí o investičních rizicích. Pedagog si se studenty připomene rizika, která již byla probraná. Může pokládat otázky typu:
  • Která investiční rizika u dluhopisů jsou pro studenty největším strašákem a proč?
  • Která investiční rizika se spojují s akciemi?
 • Pedagog následně vyzve studenty k diskusi v týmech po čtyřech, jak by se těmto rizikům bránili? Jak by postupovali se svými penězi, kdyby se rozhodli investovat do aktiv s rizikem? Dát studentům 2-3 min. a nechat týmy postupně své závěry odprezentovat a další skupiny doplňují názory, které ještě nezazněly.
  • Studenti by měli dojít k závěru, že je nutné pořizovat různá investiční aktiva, jako například nechat něco v bance, dále investovat do dluhopisů, akcií, fondů, investičních nemovitostí, kryptoměn, zlata a jiných komodit, vlastní byznys apod.
V knize Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti se dozvíte o:
•        pravidlech klientské péče při investování,
•        nejčastějších chybách v investování aj.
 • Následně by studenti měli shrnout toto rozkládání rizika do různých aktiv v investicích názvem = DIVERZIFIKACE
 • Co dalšího je možné pod diverzifikaci zahrnout, krom rozdělení rizika podle typu investice?
  • Rozložení rizika do různých měn
  • Rozložení rizika geograficky do různých zemí světa – ekonomicky vyspělé země nebo rozvojové země
  • Rozložení rizika do různých ekonomických odvětví mohou vyhledat, která odvětví se řadí mezi cyklické a která defenzivní:
   • CYKLICKÉ – reagují citlivě na ekonomický růst, když je recese, snižuje se o tyto odvětví zájem a dochází k poklesu – např. automobilky, stavební firmy, banky a komodity, informační technologie,
   • DEFENZIVNÍ – stálá poptávka bez ohledu, jaký je ekonomický cyklus – např. potraviny, farmaceutické firmy, tabák, telekomunikace, pojišťovnictví, letecký a zbrojní průmysl.
 • ZŠ/SŠ O minimalizaci rizika pomocí diverzifikace se běžně mluví a rozumný investor si hlídá rozložení svých aktiv. Co již není tak běžné a co zodpovídá za více než 90 % konečného zisku a celkového výsledku velikosti investovaného kapitálu, je ALOKACE.  Pedagog nechá studenty odhadnout, co se za slovem alokace v investicích skrývá. Nezazní-li správná odpověď, je možné nechat studenty dohledat význam slova na internetu.
  • ALOKACE je procentuální rozložení/podíl investice do rizikových složek investičních nástrojů finančního trhu jako je např. hotovost, dluhopis, akcie, nemovitosti, komodity apod.
 • Pro účely této případové studie ponecháme alokaci pouze do těchto aktiv – hotovosti, dluhopisu a akcie. Dlouhodobé zhodnocení těchto aktivit naleznete v tabulce, kterou je možné se studenty sdílet. Případně studenti mohou celkový výnos navrhnutých alokací sami dopočítat.
 • Hlídat rozložení alokace v čase se často podceňuje. Udržet si nastavenou investiční strategii znamená nejen dodržet diverzifikaci, ale i alokaci do investičních aktiv v čase.
  • Ve chvíli, kdy se akciím daří a přesáhne o např. 10% původně plánovaný podíl, je třeba akcie odprodat a dokoupit dluhopisy. Obráceně, když se akciím nedaří, odprodají se např. dluhopisy a dokoupí se zlevněné akcie.
  • Kolik bude podíl v akciích záleží nejen na investičním profilu klienta, ale také na tom, kolik má času na investování. U investic do 3-6 let by alokace do akcií měla být výrazně nižší a u investice na období 15 let a více může být i více jak 70 %.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny diskutují a analyzují.

Shrnutí základního cíle nastavení investiční strategie je, nastavit si podle svého investičního profilu (toleranci k riziku a zkušenostech), jasného finančního plánu a instančního horizontu (času) konkrétní rozdělení svých aktiv nejen podle diverzifikace, ale také mít snahu dodržet alokace v čase.

Pedagog na závěr vyzve studenty, aby se zamysleli nad dopady toho, kdyby investiční strategii nedodrželi. Pro snadnější úvahu je možné pomoci studentům následující asociací:

PŘÍBĚH: Představte si, že plánujete pozvat přátele na večeři, gurmánskou baštu – pečenou kachnu s bramborovým knedlíkem a zelím. Kdykoliv jste u babičky na návštěvě, tak v neděli k obědu vám tuto dobrůtku připravuje. Protože rád vaříte, rozhodli jste se kachnu upéct a oslavit tak konec školního roku. Požádali jste tedy o recept na kachnu (knedlík a zelí již uvařit umíte).  Recept na kachnu je jednoduchý. Kachnu pořádně osolíte ze všech stran i uvnitř, okmínujete, dáte na pekáč s víkem a pečete 4 hodiny bez otvírání při teplotě 120°C. Po 4 hodinách sejmete víko pekáče, zvednete teplotu na 170 °C a kachnu dopečete do křupava přibližně půl hodiny.

Otázky k diskuzi:

 • Co by se stalo, kdybyste nedodrželi recept a první čtyři hodiny pekli kachnu na méně stupňů?
  • Ve finančním světě nedodržíte investici v plánované výši. Například průběžně budete vybírat nebo nebudete dle plánu pravidelně investovat.
 • Co by se stalo, kdybyste nedodrželi recept a první 4 hodiny pekli kachnu na více stupňů?
  • Ve finančním světě se rozhodnete riskovat, protože chcete naspořit více v kratším čase, tedy investujete do velmi rizikových akcií nebo jiných alternativních aktiv, jako je například kryptoměna, začínající společnosti bez pravidelného výnosu apod.
 • Co se stane, když se rozhodnete kachnu při teplotě 120 °C upéct jen za 2 hodiny? Myslíte si, že si pochutnáte? Bude kachna dostatečně upečená?
  • Stihnete uspořit potřebný kapitál za kratší čas?
 • Čí to bude chyba, když se kachna nepovede? Nedodržíte recept? Co se stane, když nedodržíte investiční strategii, nebudou připravené peníze na finanční cíle?
  • Trouby, protože jste nedodrželi předepsanou teplotu nebo čas?
  • Nebo receptu, když bude kachna vysušená, protože jste ji nepřikryli víkem nebo jste nedodrželi teplotu?
 • K tomu, abychom měli výbornou kachnu je nutná nejen znalost receptu, ale umění dodržet postup a hlavně čas – kuchařskou strategii. K tomu, abyste vytvořili očekávaný kapitál, je třeba dodržet investiční strategii. Například i tím, že posledních pár let před čerpáním renty změníte alokaci, která bude více bezpečná.

K tomu, aby se nám podařilo nakumulovat dostatečný kapitál na finanční cíle, je třeba mít jasný finanční plán (konkrétní cílové částky), investiční strategii (jak toho dosáhneme) a dodržet časový horizont.

Závěrečná diskuse

Každý z nás, kdo má záJak studenti získané informace využijí v praxi? Až budou sestavovat svou investiční strategii, budou mít snahu si ohlídat i alokaci? Studenti se mohou informovat u svých rodičů, zda je jejich finanční poradci při přípravě finančního portfolia s alokací seznámil a zda se s úpravou alokace již potkali v praxi.

Kvíz

 1. Co je to diverzifikace?
  • a) Rozkládání investice do základních aktiv jako je hotovost, dluhopisy a akcie
  • b) Rozkládání investice do různých finančních aktiv podle typu, měn, do různých států a odvětví
  • c) Rozkládání investice do různých akcií a být podílníkem v mnoha společnostech
 2. Co je to alokace?
  • a) Rozložení investice do různých finančních aktiv podle typu, měn, do různých států a odvětví
  • b) Rozložení investice do dluhopisů a akcií
  • c) Rozložení investice podle rizikovosti finančních aktiv jako je např. hotovost, dluhopis a akcie
 3. Co je to investiční strategie?
  • a) Správa investic podle investičního profilu klienta, finančního plánu a časového horizontu s ohledem na alokaci a diverzifikaci
  • b) Správa investic podle investičního profilu klienta, finančního plánu a časového horizontu
  • c) Správa investic rozkládáním do různých typů finančních aktiv, měn a odvětví

Výsledky: 3/a;2/c;1/b

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík