FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #02 VÝDAJE ZA ELEKTŘINU

Rodina se vrací po čtrnáctidenní dovolené. Otec odemyká a vidí, že je téměř všude rozsvíceno. Poslední z domu odcházel syn, protože si zapomněl nabíječku na mobil. Chvíli po otci přichází syn, má pecky v uších, poslouchá muziku. Hodí tašku do kouta svého pokoje a ptá se zvýšeným hlasem: „Co bude dnes k večeři?“ Otec položí tašky a jde za synem. Letí nečekaný pohlavek. „Kolikrát jsem ti už říkal, že když odcházíš z bytu, máš všude zhasnout?“ Vezme syna za límec, posadí ho na židli a položí před něj papír a tužku. „Tak a teď piš!“ Otec diktuje matematický příklad, kolik syn prosvítil a kolik bude muset vrátit do rodinného rozpočtu ze svého kapesného. Možná si příště dá větší pozor. Například překontroluje celý byt, než půjde do školy, zda náhodou ještě nějaká žárovka nesvítí, zda jsou vyndané všechny dobíječky ze zásuvek a je vypnuta i další elektronika. A to zvláště, když se odjíždí na dovolenou.

Anotace

Nejen rodiče učí své děti šetřit energiemi. Dnešní doba si žádá větší EKO pozornost, nejen učit děti zhasínat. Čím dříve děti budou mít zdravé hospodárné návyky zažité, tím lépe. Někdy se může stát, že děti necítí dopad svých činů, a proto je vhodné jim s tím pomoci. Vysvětlit, kolik se platí za elektřinu měsíčně z rodinného rozpočtu. Kolik stojí jedna hodina zapnuté žárovky. Co v rodině „žere“ nejvíce elektřiny. Že je vhodné kupovat spotřebiče s nižší spotřebou. Jak obecně minimalizovat výdaje za elektřinu v rodině.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově, fyzice aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopit cenu energie nejen z pohledu rodinného rozpočtu. Studenti dostanou informace, které je třeba znát například při výběru spotřebiče. Velkou úsporu spotřeby energie získáváme nejen zhasínáním světla, ale také používáním úsporných žárovek. Další úspory energie docílíme, když se naučíme vypínat spotřebiče, které běží v tzv. pohotovostním režimu (stand-by režim), jako je např. počítač, dobíječka, televize, mikrovlnka apod.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

  • Kolik stojí rodinu spotřeba elektřiny měsíčně/ročně?
  • Jak se měří spotřebovaná energie elektroniky a světla v domácnosti?
  • Které spotřebiče mají nejvyšší spotřebu v domácnosti? Jak je vybírat?
  • Jak minimalizovat spotřebu energie v domácnosti a ušetřit tak na povinných výdajích?
  • Kolik stojí domácnost tzv. pohotovostní režim (stand-by režim)?

Zadání studie pro žáky a studenty:

PŘÍPADÁ STUDIE JE PLACENÝ EXLUZIVNÍ OBSAH, MOŽNÉ ZAKOUPIT ZDE.

Ukázkovou případovou studii „Rodinný rozpočet“ je možné stáhnout po registraci ZDE.

Výhodnější cenu získáte zakoupením sbírky FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI I a II. 
Sbírky případových studií k zakoupení na e-shopu.

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Projektové dny pro školy

Workshopy/webináře pro školy (ZŠ/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÉ KURZY PRO PEDAGOGY

Nákupní košík
Přejít nahoru