FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #21 INVESTIČNÍ RIZIKA

Rodiče sedí v obýváku se svým finančním poradcem, kterého pozvali, aby si popovídali, jaké jsou možnosti k tvoření kapitálu na stáří. Rodiče se rozhodli na setkání s poradcem přizvat i svou šestnáctiletou dceru. Rodiče (otec 49 let, matka 48 let) mají nadprůměrné příjmy, dohromady vydělávají – 126 000 Kč měsíčně. Mají krásný dům na hypotéku, dvě auta, každý rok jezdí na exotickou dovolenou a jejich dcera začala studovat na soukromé střední škole. Rodinné výdaje jsou dost vysoké – 88 000 Kč měsíčně. Poradce začne v rodině finanční analýzou klientských potřeba a upřesněním konkrétních finančních cílů, aby mohl připravit návrh finančního plánu, jak cíle naplnit. Rodiče mají v rezervě 220 000 Kč na jednom stavebním spoření a na spořicím účtu v bance. K tomu tatínek využívá penzijní spoření, protože jim zaměstnavatel přispívá, na kterém je zatím kapitál ve výši 180 000 Kč. Rodiče také nakoupili dluhopis od realitní společnosti, která bohužel zbankrotovala a přišli tak o 1 mil. Kč. Dcera poslouchá o rodinných rezervách a čeká, kde mají její rodiče uložený svůj další velký majetek… kde je jejich finanční poklad. ŠOK. NIC. Nic dalšího již nemají. Teenager to nevydrží a téměř vykřikne: „Cože, vy už nic dalšího nemáte? Vy jste fakt investovali jen do toho dluhopisu a nikam jinam? Vždyť my jsme chudí!“

Anotace

Věřím, že nejeden teenager by byl šokován při zjištění, jak hospodaří jeho rodiče. Žijeme v luxusu, nestrádáme, jezdíme v pěkných autech a na drahé dovolené, ale téma, kolik je v rodinných rezervách, bývá obvykle pro děti tabu a někdy dokonce i mezi partnery.  Cílem investování je primárně zhodnocování vlastního kapitálu tak, abychom porazili inflaci, a ještě k tomu něco vydělali. Někdy naše touha po zisku zastře kritické myšlení a opomeneme detailně prostudovat riziko investičního aktiva, ať už je to korporátní dluhopis, kryptoměny nebo nabízené investiční fondy. Dokonce i bankéři a finanční poradci nedávají důraz na pochopení rizik, která se váží na investice. Proto se v rámci této případové stude budou moci studenti zamyslet nad riziky investora a seznámit se s nimi do větší hloubky.

Zařazení do výuky

Od 8. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopit rozdíly mezi spořicím účtem, dluhopisem a akcií nejen z pohledu případného zisku, ale primárně z pohledu rizika. Mládež si v rámci případové studie prohloubí kritické myšlení k investičním aktivům a pochopí základy investiční strategie z pohledu rozkládání rizika.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Cože to je ten dluhopis a akcie?
 • Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?
 • Jaká rizika je třeba sledovat u spořicích a investičních aktiv?
 • Jak implementovat omezování rizika při rozhodování, jaké investice pořídit do svého investičního profilu při konkrétním časovém horizontu.

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagog po objasnění cíle případové studie vyzve mládež, aby se zamysleli, případně vyhledali na internetu, co znamená názvosloví spořicí účet, dluhopis a akcie.
  • Spořicí účet – produkt obvykle nabízený bankovní institucí, kde investor má předem známou informaci o zhodnocení kapitálu. Na tento bankovní účet je možné kdykoliv peníze vkládat a kdykoliv je bezhotovostně vybírat, obvykle na vlastní účet.  Banka může kdykoliv změnit výši úrokové sazby, o čemž musí klienta informovat.
  • Dluhopis (ve starší terminologii obligace) je cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek vůči vlastníkovi neboli investorovi zaplatit v dohodnutém termínu dlužnou částku. Emitent neboli také věřitel, vystavuje investorovi tzv. „dlužní úpis“ neboli dluhopis, kde za investici (půjčku) nabízí odměnu – úrok, který může být vyplacen formou kuponu nebo o toto zhodnocení má investor nižší vklad. Obvykle se vystavuje na časové období. Některé dluhopisy jsou obchodovatelné v době jejich existence.
  • Akcie je cenný papír, který vyjadřuje účast na majetku určité společnosti. Akcionář neboli majitel či spolumajitel společnosti, má právo se podílet na řízení společnosti formou účasti na valné hromadě, má právo na podíl na zisku – tzv. dividendě – a zároveň má právo na likvidační zůstatek při zániku společnosti.
 • ZŠ/SŠ pedagog doplní informace o spořicím účtu, dluhopisu a akcii formou edukativního příběhu o třech farmářích. Studenti v průběhu vyprávění budou pracovat na úkolu. Pedagog rozdělí studenty do dvojic či malých skupin po 4. Ti vždy v rámci svého týmu budou mít za cíl zaznamenat min. jednu výhodu (výnos/zisk) a nevýhodu (riziko/ztrátu) z pohledu farmáře a pak z pohledu investora. Pedagog při vyprávění o farmářích dá vždy prostor, aby se studenti k jednotlivým farmářům a jejich investorům mohli vyjádřit. Po zpracování poznatků z příběhu se konsolidují výstupy a společně se výhody a nevýhody zaznamenají na tabuli. Učitel vybere jednu dvojici/skupinu, která na konci shrne rozdíl mezi spořicím účtem, dluhopisem a akcií.

Investiční příběh o farmářích

Jsou tři farmáři. Jeden se jmenuje pan Strašpytel, druhý je pan Opatrný a třetí je pan Dynamický. Všichni farmáři na trhu zakoupili pytel osiva pšenice.

Pan Strašpytel si přečetl předpověď počasí na jarní období a došel k závěru, že letos své osivo nevyužije. Prý má být sucho a pan Strašpytel se moc obává, že by mu semínka nevyklíčila nebo, že by mohli přiletět ptáci a semínka vyzobat, nebo dokonce, že kdyby přeci jen přišel prudký déšť, tak by to mohlo semínka narušit, mohla by shnít. Vezme tedy pytel osiva a uloží ho do speciálního trezoru v bance pro farmáře, kde má pocit bezpečí a kde má svůj pytel pojištěný bankou. Má jistotu, že o svůj investovaný kapitál do osiva nepřijde. Uložení v trezoru sice něco málo stojí, ale to je pan Strašpytel ochotný zaplatit.

Pan Opatrný, také četl předpověď a napadl jej jiný postup. Rád by své osivo zasel. Rozhodl se, že si zapůjčí peníze, aby nakoupil zavlažovací systém a plašiče ptáků. Přílivu velkého deště se tolik nebál, neb má políčko v mírném svahu. Toto riziko jej netrápilo. Pan Opatrný přišel do banky, kde si chtěl půjčit peníze, ale banka mu úvěr dát nechtěla, protože prý v minulém roce neměl dostatečné příjmy z prodané sklizně. Rozhodl se tedy oslovit investory, kteří by mu na jeho záměr – ochránit svou úrodu – zapůjčili peníze. Za tuto půjčku vystavil dlužný úpis, tzv. DLUHOPIS. Pan Opatrný si spočítal, že když bude úroda dobrá a prodá za obvyklou cenu svou sklizeň, tak by mohl dluh do pěti let splatit, plus úroky (odměnu) jeho investorům, kteří mu zapůjčí peníze.

Pan Dynamický je velký businessman, který je již zběhlý zemědělec. Pan Dynamický také sleduje předpověď počasí, ale rozhodl se pro jinou variantu než pan Opatrný. Rád by zainvestoval a koupil ještě jedno pole na jiném vzdálenějším místě, aby rozdělil své osivo do odlišných geografických podmínek. Nebojí se ani sucha, ani prudkého deště, dokonce by mu nevadilo, že přijde o pár semínek i tím, že přiletí hejno ptáků. Stále věří, že z toho, co zaseje, mu vznikne větší úroda, než je pytel osiva. Pan Dynamický se rozhodl najít investory, kterým chce nabídnout podíl ve své firmě. Za tuto investici spolumajitelé dostanou AKCIE, které dávají investorovi práva se podílet na zisku společnosti podle zainvestovaného podílu do zemědělské půdy.

Ukázka možného výstupu:

 • ZŠ/SŠ pedagog vyzve studenty k úvaze, která další rizika v investicích je napadají, zda zaslechli či viděli ve zprávách informace, které ovlivňují investice jako jsou dluhopisy a akcie. Například:
  • Tržní riziko: ekonomické, politické i jiné zprávy (přírodní katastrofy, teroristické útoky, atd…) ovlivňující trh; podléhají mu všechny akcie a dluhopisy na kapitálovém trhu.
  • Kreditní riziko/nedodržení závazku/riziko protistrany: schopnost dostát svému závazku splácet dluhy – důležitá hlavně u dluhopisů, ale i akciových společností.
  • Inflační riziko: reálná cena výnosu je nižší, je ponížena o výši inflace.
  • Úrokové riziko: kolísání cen primárně dluhopisů, ale i akcií v důsledku změn úrokových sazeb centrálních bank.
  • Riziko likvidity: možnost výběru / odkupu aktiv. Např. přístup k vlastním penězům může být u některých dluhopisů omezený (těch co nejsou obchodovatelné na burze).
  • Kurzové/ měnové riziko: pohyb kurzu zahraniční měny nás zajímá u investic v zahraničí.
  • Operační a právní riziko: změna legislativy, zákonů a dalších právních úprav.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny diskutují a analyzují. Některá mládež projeví podnikatelské sklony, kritické myšlení a vymyslí další plusy a mínusy, které je možné probrat a hlavně pochválit.

Podněty k diskuzi:

 • Co by mělo být základním cílem spoření a investování?
  • Zisk
  • Porazit inflaci (znehodnocování peněz v čase) – inflace se dá přirovnat znehodnocování osiva v trezoru, kde sesychá a ztrácí tak svoji hodnotu, váhu a kvalitu… už z toho nikdy nebude stejná úroda, jako když je osivo „čerstvé“. Když necháváme peníze ležet na účtech v bankách, peníze ztrácejí svou hodnotu. Spořicí účty nenabízí takový zisk, který by pokryl výši inflace.
 • Proč lidé dávají přednost spoření před investicí?
  • V bance je vklad pojištěný do výše 100 000 euro (cca 2 500 000 Kč).
  • Obávají se rizika, že se investice nepodaří, nevydělá, dostane se třeba i krátkodobě do mínusu.
 • Proč je výhodnější investování, když je delší časový horizont?
  • Možnost vyššího výdělku/zisku. Prosperující firmy dlouhodobě vydělávají. Dokud budou mít lidé potřebu jíst, pít, oblékat se, kupovat další věci, tak budou fungovat i společnosti, které tyto potřeby pokrývají, poroste ekonomika, budou zisky.
 • Kdybyste měli 100 000 Kč a dostali příležitost zainvestovat do Applu/Microsoftu, dali byste přednost jejich akcím nebo dluhopisům?
 • Jak investují chytří investoři? Jak omezují rizika? Jak byste postupovali jako dobří farmáři? Jak byste spořili a investovali jako zkušený investor s časovým horizontem investice na 30 let?Rozdělit investice do více aktiv například:
  • Cca 10 % v bance – spoření na 1 až 5 let – očekávaný výnos 0–3 %.
  • Cca 20 % do dluhopisů – investice na 3 až 7 let – očekávaný výnos 2–6 %.
  • Cca 70 % do akcií – investice na 5 až 30 let – očekávaný výnos 6–10 %.

Závěrečná diskuse

Každý z nás, kdo má zájem o investování, by měl nejdříve pochopit základní principy investičního trojúhelníku. Je zapotřebí najít vlastní rovnováhu mezi:

 • LIKVIDITOU – potřebou volného přístupu k financím a plánováním jejich budoucího využití;
 • ZISKEM – touhou/přáním jaký výnos by se vám líbil a jaké aktiva/produkty pro tento zisk hledat;
 • RIZIKEM – strachem z nebezpečí a se sebereflexí týkající se naší osoby – umění diverzifikace (rozkládání peněz do více aktiv) a pracovat s našimi emocemi. Nakupovat, když jsou akcie levné, když trhy padají a prodávat, když jsou akcie drahé a trhy rostou.

Obecně platí, že čím vyšší očekáváme výnos, tím vyšší riziko podstupujeme, ale toto riziko můžeme minimalizovat dlouhým investičním horizontem. Obráceně, když nechceme podstupovat vysoké riziko, musíme se smířit s nižšími výnosy a investovat po kratší časový horizont.

Jak studenti získané informace využijí v praxi? Zařadí dluhopisy a akcie do svého finančního portfolia? Budou se informovat u rodičů, jaké mají zkušenosti s dluhopisy a akciemi?

Kvíz

 1. Které riziko ovlivňuje výnos dluhopisu?
  • a) Kreditní riziko
  • b) Úrokové riziko
  • c) Obě výše uvedené
 2. Co znamená kreditní riziko?
  • a) Znehodnocování peněz v čase
  • b) Politické zprávy
  • c) Schopnost dodržení závazku a splacení dluhu v termínu
 3. Je investice do dluhopisu pojištěný vklad podle zákona o bankách?
  • a) Ano, když dluhopis vydává stát
  • b) Ne
  • c) Ano, všechny dluhopisy

Výsledky: 3/b;2/c;1/c

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

1 názor na “FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #21 INVESTIČNÍ RIZIKA”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík