FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #15 PŮJČKA NENÍ ZDARMA – RPSN

Dcera přijde do obýváku a vrhne se na maminku se slovy: „Mami, nutně potřebuji nový mobil! Všichni ve škole mají iPhone a já vypadám jako looser s tím svým Číňánkem.“ Maminka pozoruje dcerku a položí jí otázku: „A co pak má ten iPhone jiného než tvůj mobil, jaké funkce nebo aplikace ti tam chybí?“ Dcera chvíli přemýšlí a pak jen odpoví: „Prostě iPhone je lepší, ty tomu nerozumíš!“ „No, já si myslím, že nový mobil nepotřebuješ, ale zda to ty vnímáš jinak, tak si jej budeš muset pořídit ze svých úspor.“ Dcera má na krajíčku, ale nevzdává se. „Tak já si ho koupím sama, ale nemám dost našetřeno. Půjčíš mi zbytek peněz?“

Anotace

Naše potřeby a touhy, nátlak sociálních skupin i reklam, nás často nutí si koupit novou věc či službu, na kterou nejsou dostatečné peníze. V každém rodinném rozpočtu se mohou objevovat výdaje či investice, které jsou zatížené úvěrem. Dokonce i děti se někdy dožadují půjčky. Přestože se psychologové i ekonomové shodují, že by se děti rozhodně neměly učit návyku žít na dluh, většina dětí již na základní škole získá první zkušenost s půjčkou. Jak se naučit zodpovědně přistupovat k úvěrovým produktům? Co u půjček nepodceňovat a jak moc je důležitá znalost poplatkové politiky u jakéhokoliv dluhu? A proč se tak apeluje v rámci finanční gramotnosti právě na pochopení úvěrové problematiky? Případová studie poskytuje rychlou a jednoduchou orientaci v úvěrové politice, je odrazovým můstkem k pochopení názvosloví a zákonných podmínek úvěrů a půjček.

Zařazení do výuky

Od 7. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je vysvětlit základy úvěrů a půjček. Úvod do úvěrové politiky má pomoci studentům porozumět názvosloví, poplatkům (včetně zkratky RPSN) a případným dopadům nesplácení úvěru. Studenti se touto případovou studií naučí, že půjčka není zdarma. Dále zjistí, co znamená anuitní splácení úvěru a co je nutné u půjček sledovat před podepsáním úvěrové smlouvy.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co je to půjčka/úvěr (nebo také tzv. jistina/úmor)?
 • Jak se splácí úrok a jak půjčka/úvěr při anuitním splácení?
 • Jaké úroky a poplatky je třeba znát před podpisem smlouvy?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ zahájením tématu půjček a úvěrů je primárně o objasnění principu produktu a jeho názvosloví. Pedagog může výuku zahájit krátkou diskusí, kde studenti mohou odpovídat na následující dotazy:
  • Co je to půjčka?
   • Půjčka/zápůjčka/úvěr/dluh je závazek, kdy věřitel (vlastník peněz) přenechává peníze dlužníkovi, který se zavazuje jej vrátit po uplynutí dohodnuté doby. Jako odměnu za dluh lze sjednat úrok.
  • Už mají studenti zkušenost s půjčkou? Zda ano, jak ji spláceli?
   • Děti a mládež, kteří zažili půjčku v rodině a nemuseli dluh nikdy splatit, se tak učí nesprávným finančním návykům a získávají tím nízkou finanční zodpovědnost. Tento zvyk může v budoucnu způsobit, že se lidé dostávají do exekucí (soudní vymáhání dluhu, kdy se věřitel domáhá právní cestou získat zapůjčené peníze zpět).  Většina psychologů i ekonomů se shoduje, že by se mládež minimálně na základní škole měla vyhýbat dluhu a učit se naopak spořicímu zvyku.
  • Za jakým účelem se lidé nejčastěji zadlužují?
   • Lidé si nejčastěji půjčují na své potřeby, které jsou vyvolané touhou něco vlastnit, něco zažít nebo dokonce investovat do podnikání, bydlení či jiných aktiv.
 • ZŠ/SŠ pedagog může doplnit diskusi nějakým konkrétním příkladem z praxe, který pomůže umocnit a uvědomit si důležitost závazku, který na sebe váže dlužník, spoludlužník i ručitel.
  • Spoludlužník má stejné povinnosti jako dlužník, je spoluvlastníkem dluhu. Automaticky se spoludlužníkem stává manžel/manželka. Dále se může stát spoludlužník osoba, která na výši takové závazku přistoupí, obvykle je to osoba blízká dlužníkovi – druh/družka apod.
  • Ručitel ručí svým příjmem dlužníkovi, když dlužník řádně nesplácí svůj dluh, pak má povinnost uspokojit tuto pohledávku. Ručitel má právo po dlužníkovi dluh následně vymáhat. Má tedy o něco vyšší ochranu než spoludlužník.
  • Příběh, který se rozhodne pedagog sdílet, by měl cílit na objasnění, proč se lidé dostávají svou neznalostí a finanční nezodpovědností do exekuce případně insolvence (osobní bankrot neboli také pětiletí oddlužovací proces).

PŘÍBĚH RUČITELE…

Dva super kamarádi Jarda a Tomáš byli jako bratři. Jednoho dne Tomáš přišel za Jardou, že si chce koupit motorku. Na motorku sice neměl našetřené peníze, ale konečně dostal svou dobře placenou práci. Rozhodl si na ni půjčit peníze. Byl ještě ve zkušební lhůtě, tedy pro banku jeho příjem nebyl akceptován. Banka navrhla, aby si Tomáš zajistil ručitele. Jarda rád jeho výzvu přijal a stal se Tomášovi ručitelem. Vítězství, Tomášovi půjčili a koupil si svou vysněnou motorku. Pár měsíců na to se kluci pohádali. Jarda se odstěhoval do jiného města a o Tomášovi dále nepřemýšlel. Jednoho dne se však přes své známé dozvěděl, že Tomáš měl bouračku na motorce a zemřel. Jardovi prolítlo hlavou: „Kéž bych mu neumožnil získat tu půjčku, pak by si nekoupil motorku a tohle se nestalo.“ Nic víc ho nenapadlo. Jarda se znovu přestěhoval a žil spokojeně svůj život. Za dalších pár měsíců se stalo něco nečekaného, šokujícího. Exekutoři mu obstavili účet a dostala se mu výzva uhradit téměř čtvrt miliónu korun. Co? Proč? Jak je to možné? Tomáš svůj dluh nestihl splatit. Tím, že Jarda nenahlásil svou novou adresu do banky, tak se o povinnosti doplatit dluh za Tomáše nedozvěděl. Nesplacený dluh narůstal o úroky a k tomu se načetly poplatky exekutora. Docela finančně bolestivá zkušenost za svou nezodpovědnost. Jarda uhradil dluh a zbytek života se už do podobné situace nedostal stejně jako ti, kterým svůj příběh vyprávěl.

POZN.: VÍCE K ÚVĚRŮM A EXEKUCI V KNIZE FINANČNÍ ZRALOST

 • ZŠ/SŠ půjčka není ZDARMA. Každého, kdo uvažuje o půjčce by na prvním místě měla zajímat odměna, kterou bude muset zaplatit. Nejčastější odměnou v úvěrové politice je úrok. Splátka úvěru se obvykle skládá z:
  • půjčky/úvěru (neboli také dluh/jistina/úmor), který dlužník získává nejčastěji na základě podepsané úvěrové smlouvy.
  • úroku neboli procentuální vyjádření odměny/ceny za dluh. U splátkového prodeje, kdy věřitel/obchodník nabízí „půjčka zdarma“, je často tato odměna zakalkulovaná v ceně zboží. Úrok se nejčastěji uvádí v roční sazbě (p.a. – per annum). Ve chvíli, kdy je půjčka drahá, tak „chytří“ obchodníci odvádějí pozornost od této vysoké úrokové sazby tím, že uvádějí klientům měsíční úrokovou sazbu (p.m. – per mensem). Nejčastěji p.m. sazbu uvidíte u kontokorentu nebo kreditní karty, kde jsou úrokové sazby nejvyšší. Příklad:
   • 3 % p.a. = 0,25 % p.m.
   • 9 % p.a. = 0,75 % p.m.
   • 18 % p.a. = „jen“ 1,5 % p.m.
   • 24 % p.a. = „jen“ 2 % p.m.
  • poplatku. Mezi nejčastější poplatky patří poplatek za sjednání smlouvy a poplatek za vedení účtu. Rozhodně, před podepsáním smlouvy, je vhodné sledovat i další poplatky, které sice nejsou započteny ve splátce, ale dlužník by se s nimi mohl potkat – například sankční poplatek, poplatek za změnu smlouvy, poplatek za zaslání upomínky apod.
  • případně pojištění. Možnost si úvěr připojistit na invaliditu, smrt, případně ztrátu zaměstnání. Pojištění nejčastěji využívají dlužníci, kteří nemají dostatečné rezervy a půjčka by v případě nečekaných situací mohla ohrozit jejich rodinný rozpočet.
 • ZŠ/SŠ CELKOVÁ NÁKLADOVOST PROUDUKTU je dle zákona vyjádřena tzv. RPSN = roční procentuální sazbou nákladů. Tato reálná cena půjčky je procentuální podíl z dlužné částky na jeden rok včetně všech poplatků, pojištění a úroku. Patrik Nacher tuto děsivě vypadající zkratku popsal mnemotechnickou pomůckou „Rád Poznám Své Náklady“ v knize Konec finančních negramotů v Čechách.
  • Zadání pro studenty – zjistit, jak narůstá RPSN, když dlužník využije produktu s různými typy poplatků, bez připojištění a s pojištěním. Dále kolik se přeplatí za dlužné období (o kolik zaplatí nad výši úvěru). Studenti mohou použít kalkulačku výpočtu RPSN např.:
   • Pedagog zadá příklad (viz. například tabulka níže) a studenti musí doplnit RPSN a kolik se přeplatí za celé dohodnuté období dluhu.

 • ZŠ/SŠ jak vypadá způsob průběhu splácení úmoru a úroku? Nejčastější forma splácení je anuitní = splátka je stejná po celou dobu dluhu a dlužník platí úrok z nesplaceného dluhu postupně + jistinu. Studenti mají zjistit, jak vypadá křivka splácení tohoto úroku v čase.
  • Studenti mohou využít kalkulátoru splácení úvěru např. http://www.finconsult.cz/hypotecni-kalkulacka/  a následně data přenést do excelové tabulky a vytvořit graf. U vyšších ročníků je možné nechat studenty připravit i vzorec propočtu splátky přímo v excelu.
  • Pedagog zadá konkrétní příklad krátkodobé a dlouhodobé půjčky – výši dluhu a RPSN.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Na závěr hodiny je možné shrnout informace, které je nutné znát před podpisem smlouvy, s čím by nás měl úvěrový specialista ze zákona srozumitelně seznámit:

 • Co mě to bude stát? – výše úroku, výše RPSN, výše splátky, z čeho se splátka skládá, jsou-li nějaké slevy a detailní znalost všech poplatků, které se váží na produkt (sankce, upomínky, předčasné splacení, změny smlouvy aj.)
 • Co z toho budu mít? – popis produktu, podmínky odstoupení od smlouvy, jaká rizika si případně připojišťuji včetně případných výluk, pojistné limity, jaké jsou čekací lhůty, další benefity oproti konkurenci, zda je daňové zvýhodnění aj.,
 • Za jak dlouho to budu mít? – kdy a jak se půjčka čerpá, musí být vyčerpaná celá půjčka nebo mohu využít jen její část, na jak dlouho je smlouva, když nahlásíme pojistnou událost, kdy přijde pojištění, jak vypadá postup při ukončení smlouvy,
 • Jak je to jisté? – jaká je jistota společnosti, její historie, velikost, proč nejít ke konkurenci. Nutné si uvědomit, že malé společnosti nemusí být tolik přátelské ve chvíli potřeby změny. Bezpečnější je mít úvěr u větších společností, které mají zájem, aby dlužník dluh uhradil, než aby jej posílaly do exekuce.
 • Možnosti změn? – kdy, kde a jak je možné dělat změny smlouvy. Jak jsou změny zpoplatněné, jak dlouho to trvá aj.

Závěrečná diskuse

Jak získané informace nyní využijí v praxi?

Jak se nyní budou koukat na reklamy o úvěrech?

Co je bude nejvíce zajímat u srovnávání jejich budoucích půjček?

Kvíz

 1. Který úrok je pro klienta dražší 2 % p.m. nebo 2 % p.a.?
  • a) 2 % p.a.
  • b) 2 % p.m.
 2. Co znamená RPSN?
  • a) Roční procentuální sazba nákladů
  • b) Rád poznám své náklady
  • c) Roční půjčka sledovaných nákladů
 3. Co není tolik nutné hlídat při hledání nejlepšího úvěru?
  • a) Výše úrokové sazby
  • b) Výše RPSN
  • c) Znalost sazebníku (poplatků) banky
  • d) Síla věřitele – od koho si půjčuji peníze

Výsledky: 3/a;2/a;1/b

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík