FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #07 INFLACE

Konečně hezké počasí. Tatínek hlásí: „Jede se na kola, obléct a vyrážíme!“ Jelo se opravdu dobře, ale po pár kilometrech dostává rodinka žízeň a dcera umírá hlady. „Tati, zastavíme támhle u stánku? Koupíme si pití a párek v rohlíku? Prosím!“ „Jasně, dobrý nápad.“ Tatínek vytáhne z kapsy kalhot 100 Kč a objednává: „Dvě točené malinovky a jeden párek v rohlíku.“ Prodavačka hlásí: „2×40 Kč malinovka a 65 Kč párek v rohlíku. Tak to máme celkem 145 Kč.“ Otec vyvalí oči a nechápe, co se děje. „Cože? Kolik?“ Koukne na stovku v ruce a mění objednávku jen na 2 malinovky. Kde že jsou ty časy, kdy si za 100 Kč tohle mohli koupit, a ještě by zbylo?

Anotace

Proč nás všechny, nejen ekonomy, trápí znehodnocování peněz v čase tzv. INFLACE? Každý z nás to na vlastní kůži zažívá. To, co bychom pořídili za 500 Kč před 30ti lety při nákupu v potravinách, tak o tom se nám dnes může jenom zdát. Už od mládí je vhodné se vzdělávat, jaká je reálná hodnota peněz v čase a jak s ní efektivně, chytře, a hlavně rozumně pracovat.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je porozumět slovu inflace ve všech jeho podobách – při nákupech, investicích, při pasivním držení peněz doma v trezoru. Proč lidé ztrácejí hodnotu svých peněz, když dobře nerozumí inflaci a jak předcházet jejímu dopadu? Žáci/studenti získají povědomí, jak pracovat s inflací v praxi.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co to je ta inflace a co je základnou měření její hodnoty?
 • Jaký dopad má inflace na českou korunu od Sametové revoluce?
 • Jak je možné se inflaci bránit a udržet si tak hodnotu svých úspor v čase?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ žáci/studenti dostanou zadání dohledat informace o inflaci, co to je, podle čeho se měří, jak ji pociťujeme v rámci našeho života a následně o tomto tématu diskutovat.
  • Inflace = znehodnocování peněz v čase se uvádí v různých částkách, ale nejčastěji se využívá průměrná roční inflace a index růstu spotřebitelských cen (stovky sledovaných cen zboží a služeb)
  • Každý z nás pociťuje inflaci jinak, podle toho, co je v našem osobním spotřebitelském koši za produkty a služby. Například kuřáci nebo alkoholici budou vnímat zvyšování cen více než nekuřáci a abstinenti. Nebo ten, kdo uvažuje o nákupu nemovitosti, bude sledovat vývoj cen bytů a rodinných domků jinak než někdo, kdo to neřeší. Na rozdíl od toho cena běžných potravin a jejich vývoj v čase ovlivňuje každého z nás.

Zdroj: https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/prehledne-tyto-zakladni-potraviny-v-cesku-zdrazily-nejvice-priplati-si-i-hipsteri-1369264

Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&z=T&f=TABULKA&sp=A&skupId=1793&katalog=31779&pvo=CEN02A4

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace; https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/

 • ZŠ/SŠ úkol pro žáky/studenty dohledat, jak se vyvíjela inflace v ČR za posledních 30 let.
  • ZŠ/SŠ kalkulaci hodnoty ceny peněz v čase a grafy si studenti mohou vytvořit v hodinách ICT.
  • Z grafů vyplývá, že dnešní hodnota 10, 82 Kč je stejná jako 100 Kč v roce 1989. Inflace po Sametové revoluci byla extrémně vysoká a ceny zboží a služeb extrémně rostly.  Za posledních 20 let se 100 Kč znehodnotilo „jen“ o 38,55 %.
  • Zájem států je udržet inflaci mezi 2–3 %. Ideální by bylo, aby cena zboží a služeb rostla stejně/podobně jako roste výše mezd.  
  • Češi velmi rádi nechávají peníze ležet v bankách na běžných účtech (cca 60 % úspor českých domácností). Tyto finanční prostředky leží na téměř nulových úrokových sazbách a nevydělávají. Je to stejné, jako když jsou uložené doma v trezoru. A hodnota těchto peněz klesá. Češi se vlastně svým investičním přístupem prospořují k vlastnímu bankrotu.
 • diskuse na téma – Jak se bránit inflaci? Co by studenti mohli doporučit za investiční nástroje, jaké investiční a obchodní příležitosti pomáhají udržet hodnotu peněz v čase?
  • Investice do nemovitostí, dluhopisů, akcií, fondů, ETF
  • Investice do sbírek a starožitností, cenných kovů a diamantů, kryptoměny
  • Investice do podnikání aj.
 • diskuse na téma – INFLACE A ÚVĚRY. Jak reaguje na inflaci ČNB, aby motivovala investory, aby neutráceli všechny peníze, ale také spořili/investovali? Proč je inflace rizikem pro úvěry?
  • ČNB zvyšuje úrokové sazby, což má dopad na vyšší úrok sazby u spořicích účtů, ale také vyšší úrokové sazby u úvěrů.
  • Ti, co peníze mají, tak místo utrácení mohou posílat peníze na spořicí účty.
  • Ti, co mají úvěry se obávají, že se zvýšenou úrokovou sazbou se zvýší jejich měsíční splátky na pokrytí úvěru, což může mít obří dopad na rodinný rozpočet.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Studentům se doplní informace, které jim bránily ve výpočtu nebo, když měli problém najít potřebnou informaci na webu.

 • Pro doplnění – opak inflace je deflace, i to se v některých dobách stává například při Velké hospodářské krizi v roce 1927.  

Závěrečná diskuse

Využití případové studie v praxi? Shrnutí poznatků:

 • Závěrečná diskuse žáků/studentů by měla cílit hlavně na to, jak efektivně a chytře tvořit své životní rezervy na obecné úrovni, aby se pokryla min. výše inflace a jejich kapitál neztrácel hodnotu. Je vhodné probudit jejich zvědavost a zájem se dále vzdělávat v oblasti investičních příležitostí, které budou i součástí příštích případových studií. Možná budou sami proaktivně po této práci vyhledávat informace, které povedou k jejich osobnímu rozvoji v otázce peněz. Pro SŠ doporučuji například vzdělávací kanál https://rozbiteprasatko.cz/.
 • Většina investičních příležitostí na sebe váže i určitou míru rizika, se kterou je třeba se naučit pracovat! Tato rizika mohou způsobit i pokles investice na několik let. To je také obvykle důvod, proč lidé dostatečně efektivně nevyužívají například investicí do akcií nebo akciových fondů/ETF. Mají strach. Ale paradoxem je, že nemají strach přijít o 30-50 % hodnoty svých peněz za 20-30 let na základě akceptování inflačního rizika tím, že peníze nechají v bance či doma v trezoru.

Kvíz

 1. Co je pro inflaci typické?
  • a) Snižuje se cena zboží a služeb
  • b) Zvyšuje se cena zboží a služeb
  • c) Zvyšuje se cena pouze potravin
 2. Jak se bránit proti inflaci?
  • a) Nechávat peníze v trezoru
  • b) Ukládat peníze v bance na běžném účtu
  • c) Investovat do rizikovějších aktiv jako je například akcie, nemovitosti, cenné kovy aj.
 3. Jaká je ideální výše inflace?
  • a) 1-2 %
  • b) 2-3 %
  • c) 3-4 %

Výsledky: 3/b;2/c;1/b

PŘÍPADOVÉ STUDIE ALA PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík