FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #06 PLATEBNÍ KARTA A PLACENÍ MOBILEM

„Babi, prosím, prosííím, koupíš mi tohle krásný lego?“ Ptá se desetiletý vnuk. Babička se na vnuka smutně usměje a říká: „Víš, Pepíčku, já ti ho koupit nemůžu, protože si to nemohu dovolit. Nemám tolik peněz.“ Pepíček se na babičku nechápavě podívá a pak jí zcela vážně radí: „Babi, jak to? Stačí přece, když si dojdeš k bankomatu a tam dostaneš peníze. Táta to tak dělá vždycky. Stačí si pořídit tu kartu.“ Babička chvíli přemýšlí a neví, jak reagovat. Pohladí vnuka po vlasech a pak říká: „Hm, tak to mi budeš muset asi ještě vyprávět, jak se do toho bankomatu ty peníze dostanou.“ Pepíček pokrčí rameny: „Babi, to já ale nevím.“ „Tak pojď, pokusím se ti to vysvětlit.“

Anotace

Dětský úhel pohledu, kde se berou peníze v rodině, se může někdy zdát úsměvný. Děti z rodin, ve kterých se s dětmi nemluví o „koloběhu peněz“, nás mohou svými úvahami překvapit. Například, když se v obchodě zaplatí nákup a dítě říká: „Mami, ta prodavačka bude asi hodně bohatá, když dostává od lidí tolik penízků, viď?“ Systém bezhotovostního placení prostřednictvím platebních karet a jejich využívání v praxi navazuje na předchozí případovou studii. Využívání elektronických peněz pomocí platební debetní karty je téma cílené primárně na objasňování bezpečnosti jejího používání.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je poskytnout metody, jak pomoci pochopit koloběh fyzických a elektronických peněz. Dále popis, co to je ta platební karta? Jak ji efektivně využívat v praxi? Případová studie předkládá pracovní úkoly a úvahy, které objasní bezpečnostní prvky platebních karet neboli také jaké náležitosti platební karta obsahuje. Nedílnou součástí tohoto tématu je diskuse o bezpečném zacházení s kartou, která se dá navíc obohatit tématem o placení přes mobil nebo hodinky.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co jsou to elektronické peníze?
 • S jakými typy karet se můžeme potkat?
 • Jaké náležitosti obsahuje platební karta?
 • Jak s kartou bezpečně zacházet?
 • Jaké bezpečnostní prvky jsou navíc u placení mobilem a hodinkami?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagogové vyzvou žáky/studenty, aby si na hodinu případové studie o platebních kartách přinesli svou kartu, zda ji již vlastní.
 • ZŠ/SŠ cože to jsou ty elektronické peníze? Nechte studenty na internetu dohledat definici. Následně ji společně analyzujte, diskutujte.
  • Evropská komise vnímá elektronické peníze jako digitální ekvivalent skutečných peněz. K jejich používání je nutné mít něco jako elektronickou peněženku, kterou se stává například právě platební karta, mobilní telefon nebo platební účet na internetu.
  • V praxi to vypadá tak, že vložíme reálné peníze na svůj bankovní účet nebo tam jsou vloženy/převedeny třetí osobou. Používáním karty, mobilního či internetového bankovnictví se reálné fyzické peníze stávají elektronickými penězi. Celý tento platební styk se řídí zákony.
  • Reálné fyzické peníze se vkládají na pokladně banky, ale také pomocí tzv. vkladomatů, speciálních bankomatů neboli ATM, které peníze nejen vydávají, ale také přijímají.  Většina dětí si spoří fyzické peníze. Rolí rodičů je jim vysvětlit, že doma by nemělo ležet více než určitá suma (například 1až 10 tisíc korun) a zbytek by se měl vkládat do banky z důvodu vyššího bezpeční, neb peníze v bance jsou pojištěné ze zákona o bankách. Dítě, které zažije vkládání peněz do banky či do vkladomatu, má možnost snadněji pochopit koloběh peněz a elektronické peníze. DOPORUČENÍ pro děti, aby požádaly své rodiče a mohly si samy vyzkoušet vložit peníze na účet v bance nebo přes vkladomat.
 • ZŠ/SŠ cože to je ta platební karta a jaké máme typy? Pedagog vyzve žáky/studenty k diskusi na téma k čemu karta slouží. Dále zadá úkol, aby na internetu našli základní typy platebních karet.
  • Platební karta nahrazuje fyzické peníze elektronickými a používá se pro bezhotovostní placení v obchodech, na internetu a dalších terminálech.
  • Mezi základní typy karet patří: debetní karta, kreditní karta a také virtuální karta (neexistuje fyzicky, ale pouze v elektronické podobě a slouží pouze pro placení na internetu a přes mobil či hodinky).
  • Rozdělení karet podle principu fungování a výroby. Jaká karta ve třídě je ta nejčastější?
   • Elektronická karta – má pouze na zadní straně magnetický proužek
   • Čipová karta – má zabudovaný datový čip – umožňuje platit tzv. bezkontaktně
   • Hybridní karta – používá jak magnetický proužek, tak čip
   • Embosovaná karta – má vyražené údaje na kartě – jméno majitele karty, dále číslo platební karty a doba její platnosti
   • Neembosovaná karta – karta je hladká a údaje o kartě nevystupují.
 • ZŠ/SŠ úkol pro žáky/studenty, aby vyjmenovali všechny náležitosti karty a ideálně je zapisovat na tabuli. Práci „detektivů“ je možné podpořit informací, že musí najít min. 10 náležitostí:
  • Logo vydavatelské banky
  • Datový/EMV čip: obsahuje zakódované údaje, zvyšuje bezpečnost při platbě
  • Hologram: trojrozměrný obraz, při pohybu kartou mění znak svou barvu a pozici
  • 16místné číslo karty
  • Logo vydavatelské kartové asociace (VISA, MASTERCARD)
  • Platnost karty (měsíc/rok)
  • Jméno a příjmení držitele
  • Magnetický proužek s údaji o kartě
  • Podpis držitele karty: slouží k záznamu vzorového podpisu
  • CVC/CVV KÓD (Card Verification Value, případně Card Verification Code): kód na zadní straně používaný při elektronickém převodu peněz
  • Karty také mohou mít označení, zda se jedná o debetní či kreditní kartu
  • Karty jsou potištěny nápisy viditelnými pouze pod ultrafialovým světlem
 • ZŠ/SŠ Jak bezpečně zacházet s kartou? Na co je dobré nezapomínat? Můžete vyzvat žáky/studenty k diskusi a doplnit informace, které je nenapadnou.
  • Větší obezřetnost při výběru z bankomatů. Kontrolovat, zda tam nevidí někde u číselníku nalepenou kameru, není přes číselník fólie aj.
  • – zakrýt rukou, rozhlídnout se, zda nikdo nestojí za zády.  PIN nikdy nikomu nesvěřujeme!
  • Nedávat kartu z ruky při placení v obchodě! Je možné ukázat, zda chce překontrolovat podpis, ale nespouštět z očí!
  • Nastavit si limity na kartě, jaké jsou maximální částky placení na internetu či u obchodníků. Při platbě na internetu si vždy prověřte důvěryhodnost serveru!
  • Kontrolovat platby kartou na účtu – nastavit notifikace nebo SMS o provedené platbě kartou. Když něco nesedí, hned hlásit bance.
  • Kartu noste na bezpečném místě, aby nemohlo dojít k odcizení.
 • ZŠ/SŠ je placení mobilem a hodinkami bezpečnější a proč? Znají žáci/studenti základní bezpečností prvky? Informaci je možné opět dohledávat prostřednictvím internetu.
  • V dnešní době využívá placení mobilem cca 25 % uživatelů karet, více muži než ženy. Dále více vlastníci iPhonu než Androidu a mladší generace (důchodci se obávají).
  • Aktivace karty pro placení mobilem je obvykle k dohledání na webových stránkách banky.
  • Bezpečnostní prvky placení mobilem jsou vyšší než u placení kartou:
   • Zabezpečení mobilu – biometrické údaje, jako je otisk prstu, face ID, heslo.
   • Tokenizace platební karty – obchodník nevidí číslo karty, při platbě mobilem není číslo karty k dispozici.
   • Ochrana PINu karty – není nutné zadávat, tedy nikdo v okolí jej nemůže ukradnout.
   • Ochrana CVC/ CVV kódu (Card Verification Value/ Card Verification Code) – není možné zneužít kód na zadní straně platební karty využívaný při elektronické platbě – nákupech po internetu.
   • Krádež/ ztráta mobilu – ochrana zabezpečením mobilu, tím je omezené okamžité zneužití karty.
   • Krádež/ ztráta platební karty je omezená – není nutné ji vyndávat, nosit u sebe, nevypadne.
   • Není možné zneužití bezkontaktní platby –
    • u Google Pay je nutné rozsvícení mobilu – možné změnit i na otevření mobilu.
    • Apple Pay má automaticky vyšší ochranu, neboť je nutné vždy otevření mobilu přihlášením.
   • Okamžitý přehled detailu provedené platby.
   • Nemusíme u sebe nosit peněženku/ hotovost.
  • Případné nevýhody placení mobilem:
   • Vybitá baterie telefonu
   • Platební terminál může dělat drahoty a požadovat vložení karty
  • Mladá generace více tíhne k placení hodinkami, které jsou o to bezpečnější, že je máte na ruce a je menší pravděpodobnost ztráty/ krádeže než u mobilu.
 • ZŠ/SŠ připomenutí poplatkové politiky platebních karet aneb co je nutné sledovat v sazebníku/ceníku banky. Možné nechat dohledat výši poplatků v sazebníku/ceníku bank, které žáci/studenti využívají a případně udělat i srovnání, která karta vychází nejlépe tzv. benchmark.
  • Vydání platební karty
  • Vedení karty (roční poplatek)
  • Výběr z bankomatu v Evropě
  • Výběr z bankomatu ve Světě
  • Vklad peněz přes bankomat
  • Změna PINu platební karty
  • Info o disponibilním zůstatku na účtu v bankomatu (domovské/cizí banky)

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Studentům se doplní informace, které jim bránily ve výpočtu nebo, když měli problém najít potřebnou informaci na webu.

Závěrečná diskuse

Využití případové studie v praxi? Shrnutí poznatků:

 • Žáci/studenti během případové studie získali znalosti, co to jsou elektronické peníze a hlavně, jak pracovat s platební kartou. Na závěr je vhodné shrnout bezpečné používání karty a ideálně ji nahradit placením mobilem či hodinkami.
 • Na malých městech může být složitější využívání placení kartou/mobilem. Ne všude je to reálné. Ale čím dříve si děti zažijí bezpečné zacházení placení kartou, tím lépe.
 • Platební kartu je možné mít pro děti nejčastěji již od 8. roku věku, kdy se většina dětí je schopna naučit a pochopit elektronický tok peněz.

Kvíz

 1. K čemu neslouží datový ČIP na kartě?
  • a) Obsahuje zakódované údaje, které zvyšují bezpečnost při platbě.
  • b) Umožňuje platit tzv. bezkontaktně.
  • c) Používá se při elektronickém převodu peněz.
 2. Co není bezpečné zacházení s platební kartou?
  • a) Zapsat si PIN karty a vložit do peněženky.
  • b) Pravidelné kontroly plateb kartou na svém účtu.
  • c) Zadávat PIN tak, aby ho nikdo jiný neviděl.
 3. Jaký poplatek nás může překvapit při používání platební karty?
  • a) Poplatek za placení v obchodě.
  • b) Poplatek za zjištění informace o disponibilním zůstatku na účtu přes bankomate cizí banky.
  • c) Poplatek za placení na internetu.

Výsledky: 3/b;2/a;1/c

PŘÍPADOVÁ STUDIE ALA PRACOVNÍ LIST KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík