FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #24 BITCOINOVÉ PENÍZE

Čtyři kamarádi z třeťáku řeší téma, jak rychle rozmnožit prašule z letní brigády. Honza říká: „Pojďme se naučit nakupovat Bitcoiny. Můj známý na tom zbohatl.“ Na to dost vášnivě Jarda reaguje: „Počkej, to je dost rizikový, můj strejda je teď brutálně v mínusu. Dokonce uvažuje, že to prodá a už se na to vyprdne.“ Michal se přidá, on to vidí jinak. „Hele, Bitcoin je už za zenitem, koukneme na jiné kryptoměny.“ Filip poslouchá a nevěří svým uším. V duchu mu prolítne, ti mý kamarádi vůbec neví, která bije. „Kluci, co začít trochu rozumněji? Pojďme si vytvořit nějakou tu investiční strategii. Například můžeme koupit za 3 % z úspor Bitcoin – teď to může být zajímavý, když jsou tak levný. Za další 1 % vyzkoušet jiný krypto hit – nějaký ten altcoin a zbytek bych dal do akcií. Se mi víc líbí myšlenka, že budu spolumajitelem stabilních TOP 500 firem světa. Co vy na to?“

Anotace

Téma Bitcoinu a kryptoměn obecně je stále ještě kontroverzní napříč nejen běžnými investory, ale dokonce mezi ekonomy. Nové věci vždy vyvolávají nejdříve nedůvěru, podobně jako před desítkami let internet. Nevíme, zda se kryptoměny prosadí a udrží či nikoliv, ale záleží, jak se k tomu postavíme dnes. V první řadě je výhodou rozumět tomu, proč Bitcoin a následně další nové typy kryptoměn vznikají, jak to vlastně funguje, a proč je lidé nakupují. Rozhodně je rozumné nepodceňovat ani dobrou znalost rizika tohoto movitého nehmotného majetku. Zdali jste alespoň trochu zvědaví a chcete se podívat na zoubek základnímu kameni v kryptoměnovém světě – Bitcoinu, tak tato případová studie vám pomůže pochopit rozdíly mezi státní měnou a Bitcoinem i princip jeho fungování. Nedílnou součástí je porozumění základních rizik i poplatkové politiky.

Zařazení do výuky

Od 8. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je porozumění novému spořicímu/investičnímu aktivu jako je Bitcoin, z pohledu umění zhodnotit rizika a následné zvážení případného zařazení do vlastní investiční strategie. K pochopení vzniku kryptoměn je nutná i vysoká znalost vzniku státní měny a funkce peněz. Následně studenti získají know-how o historii Bitcoinu, jak funguje, jaké poplatky jsou součástí této investice. Studenti závěrem studie mohou dojít k vlastnímu závěru, proč Bitcoin nakupovat či nikoliv. Cílem je probudit zájem se dále v oblasti investic vzdělávat, zapojit do svého hospodaření kritické myšlení a neřídit se pouze názory druhých, ale umět si udělat svůj vlastní.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jak dnes vznikají státní peníze a jaké jsou funkce FIAT peněz?
 • Co je to Bitcoin a na jakém principu funguje?
 • Jaké poplatky nás čekají u investic do Bitcoinu?
 • Jaká rizika nepodceňovat při rozhodování o vlastnění Bitcoinu?

Mládež je zvídavá a velmi často klade otázky, na které sami neznáme odpovědi. Již děti na prvním stupni se zajímají o věci, které slyší ve zprávách či doma a hledají informace. Navíc mladí začínající investoři bez dostatečných zkušeností mají výrazněji nižší citlivost na riziko a unesou jej tak výrazněji více než ti, co si již v investování pár krachů prošli. Kryptoměny a komodity obecně vnímám již jako vyšší úroveň a je třeba trochu více se v oblasti vzdělávat. Ale někdy mám pocit, že děti ještě neumí jezdit na kole a už chtějí řídit Ferrari. Ano, pravidla silničního provozu jsou stejná, ale ta síla motoru a energie jízdy je prostě jiná.

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ K pochopení vzniku kryptoměn je nutné dobře rozumět, jak fungují státní měny, jak peníze vznikají, kdo je vlastníkem státní měny, ale i jaké má základní 3 funkce. Jakou hodnotu mají peníze a co je jejich hlavním nepřítelem – INFLACE. Pro případovou studii se předpokládá, že studenti již mají tyto ucelené informace z výuky finanční gramotnosti. Pro oživení těchto znalostí je možné využít videí níže, min. „Dějiny peněz“ a „Co jsou FIAT peníze?“ Požádejte studenty, aby si při sledování videí dělali poznámky – jak vznikají peníze + zajímavosti a po shlédnutí požádejte o shrnutí jejich slovy. Závěry je možné zapisovat na tabuli.

VIDEA O STÁTNÍCH PENĚZÍCH:

Jak dnes vznikají peníze, státní měna? (důležité závěry)

 • Do 20. století se vytvářely bankovky, které byly kryty drahými kovy.
 • Ve 20. století se upouštělo od tzv. „zlatého standardu“ krytí peněz. (Libra od 1931, dolar od 1971, Česká koruna od konce roku 1989 – po rozdělení se Slovenskem 1993 jsou již pouze FIAT peníze)
 • Peníze dnes vznikají na principu dluhu – úvěr u banky/státu je krytý právě poskytnutým úvěrem a po splacení tyto elektronické peníze zase zmizí. Státní dluh narůstá z důvodu, že stát splácí své dluhy dalším dluhem.
 • Dnes se těmto nekrytým penězům drahými kovy říká tzv. „FIAT MONEY= nekryté peníze s nuceným oběhem.
 • Fyzických peněz na světě je jen cca 8 %, ostatní jsou elektronické peníze.
 • Centrální banka je vlastníkem měny a má centralizovaný systém a přehled o všech evidovaných penězích (fyzických i elektronických).

Peníze mají 3 funkce:

 • Uchovatel hodnoty peněz (tzv. determinátor hodnoty)
 • Účetní jednotka
 • Všeobecný prostředek směny

Peníze (FIAT MONEY) a riziko INFLACE:

 • Cenová inflace = růst cenové hladiny a snižování kupní síly peněz. Inflace je neodmyslitelně spojená se současným finančním systémem, založeným na půjčování peněz a investic. Centrální banky bojují, aby udržely alespoň nějak rozumně inflaci pod kontrolou. Cílem centrálních bank je mít inflaci mezi 2-3 %.

ZŠ/SŠ Co je ten Bitcoin?

Peníze vznikly jako výplod naší fantazie (evoluce platidla), stejně tak digitální měny tzv. kryptoměny. Cíl vzniku kryptoměn je často vnímán jako „protest“ proti monetární politice neboli jak stát hospodaří a tvoří měnový systém, jak vznikají peníze.

1. Zadání pro studenty je připravit srovnání aktiv – fyzická měna, elektronická měna, zlato a Bitcoin.  Studenty rozdělit do skupin ideálně po 4, aby každý z nich měl práci na jednom aktivu. Práci na projektu je možné zadat jako domácí úkol a nechat studenty připravit např. prezentaci nebo jen tabulku, kterou odprezentují na následující hodině, nebo nechat studenty na úkolu pracovat celou jednu vyučovací hodinu. Cílem je dohledat na internetu relevantní informace a umět je kriticky zpracovat.

Podnětné otázky k práci viz. tabulka:

2. Pedagog vybere jednu skupinu, která odprezentuje vše ze své přípravy, ostatní skupiny již doplňují věci, které nezazněly. Pedagog doplní z textu níže, co u Bitcoinu nezazní. Následně je možné shlédnout videa níže, jako potvrzení informací k objasnění Bitcoinu.

Vznik Bitcoinu:

 • V roce 2008 se objevilo první digitální aktivum, první decentralizovaná kryptoměna = movitý nehmotný majetek = BITCOIN (BTC).
 • Kryptoměny vychází z matematické disciplíny zabývající se šifrováním – z kryptografie.
 • Tyto nové virtuální měny jsou zajímavé právě tím, že to jsou nestátní peníze. Kryptoměny jsou vnímány jako nový měnový/peněžní standard. Nemají centrální autoritu! Kryptoměny jsou konkurencí státních měn.
 • Satoshi Nakamoto (není známo, zda to byla osoba nebo skupina lidí) naprogramoval matematický algoritmus, který těží (propočítává) Bitcoin. Podobně si můžeme představit těžení zlata, ale digitálním algoritmem (počítačový systém/program) – proto je Bitcoin také nazýván DIGITÁLNÍ ZLATO.
 • Těžením Bitcoinu vzniká emise – vytváří se protokol zdrojového kódu evidovaný v tzv. Blockchain. Blockchain slouží jako historie potvrzených transakcí/plateb o určité velikosti. Je to něco jako otevřená, veřejná účetní kniha mezi uživateli Bitcoinu.
 • Vlastnictví Bitcoinu je možné prokázat pouze kryptograficky.
 • OMEZENÝ POČET ZARUČUJE BITCOINU URČITOU VZÁCNOST = max. 21 mil. Bitcoinů – v roce 2022 je již vytěženo 19 mil. Předpokládá se, že vše bude vytěženo cca v roce 2140.
 • Platidlo = Platební systém peer to peer systém = neexistuje centrální server všech dat vypořádání plateb.
 • Je složité, téměř nereálné, měnit politiku kryptoměny Bitcoinu. Na rozdíl od toho politiku státní měny se měnit dá, což je vnímáno jako vysoké riziko státní měny.

TYPY SÍTÍ SDÍLENÍ DAT

Rizika Bitcoinu?

Přímé vlastnění sice zvyšuje nezávislost, ale také odpovědnost vlastníka!

Nutné se vzdělávat, učit se, jak minimalizovat chyby v procesu nákupu/prodeje a vlastnění.

Nutná max. péče o klíč k BTC (tzv. podpisové právo/hesla).

RIZIKA:

 • Riziko protistrany, kde Bitcoin nakupujeme (směnárna/burza) – Nákup/prodej dělat na důvěryhodných platformách/osob!
  • Možné zneužití 3. stranou, když spravuje někdo jiný (Burza, peněženka, fond) – Neexistuje možnost pojištění!
 • Riziko dvojí útraty = v digitálním světě je snadné zkopírovat transakci a těžké rozpoznat, která z těchto transakcí je ta správná. (Podobně jako u fotky, nevíme, zda máme kopii nebo originál.)  U Bitcoinu z důvodu „Proof of work“ – schvalování těžaři – je téměř nereálné, aby toto riziko nastalo. Toto riziko se týká více u altcoinů (jiných kryptoměn).
 • Riziko operační – ztráty klíče, hesla.
 • Riziko hackerského útoku na zabezpečení uživatele! – odcizení hesel, ale i krádež fyzických klíčů, peněženek, tokenů. Vyšší riziko u alctoinů.
 • Riziko vysoké volatility – nestabilní cena (možný vysoký zisk, ale i pokles o více jak 60 %).
 • Riziko regulace a státních perzekucí (např. v Číně není možné těžit apod.)
 • Movitý nehmotný majetek závislý na energii.
 • Při prodeji BTC (směně na měnu) je v ČR nutné vždy zisk zdanit. (Při prodeji investice, například akcie nebo podílu ve fondu, zisk po 3 letech nepodléhá zdanění.)

KNIHA BITCOINOVÉ PENÍZE:

VIDEA O BITCOINU:

3. SŠ – Studenti již mají jasno, jaký je rozdíl mezi měnami a co je to Bitcoin. U vyšších ročníků je možné jít více do hloubky. Rozdělit třídu do 3 skupin. Každá skupina dostane za úkol dohledat co nejvíce informací k jednomu z témat – 1) Bitcoin a inflace 2) Bitcoin a poplatková politika a 3) Proč lidé Bitcoin nakupují. Závěry si odprezentují a následně se diskutují.

Bitcoin a inflace:

 • V současnosti je Bitcoin měnově inflační, ale každým halvingem (půlením odměn těžařů) se jeho inflace snižuje (dnes je míra emise 1,75 % p. a.). Po jeho plném vytěžení, technicky vzato, dosáhne nulových hodnot. Pravidelné snižování odměny těžařům (jednou za čtyři roky) poskytuje možnost inflaci Bitcoinu předvídat. Jelikož se odměna zmenšuje, inflace nových „mincí“ se snižuje.
 • Po plném vytěžení bude Bitcoin dlouhodobě deflační.

Bitcoin a poplatková politika:

 • Bitcoin je možné koupit přímo např. prostřednictvím peněženek typu Trezor, pak máme zcela dohled nad svým vlastnictvím a nemůže být odcizen. Případně je možné vlastnit „pohledávku na Bitcoin“ – zakoupení prostřednictvím investičního účtu (burzy/Revolut aj.).
  • Každá transakce v blockchainu je zpoplatněna. Tento poplatek se mění v čase v závislosti na vytížení sítě. Pokud je třeba potvrdit (zapsat) transakci do blockchainu rychleji, je třeba zvolit vyšší poplatek. To umí právě bitcoinová peněženka, která toto počítá a nabízí levné, střední a vysoké poplatky v kontextu s rychlostí vyřízení platby.
  • POZN.: Transakce jsou nevratné, proto je nutné kontrolovat správnost bitcoinové adresy! Alespoň posledních 5 znaků adresy, které kontrolujeme s adresou zobrazenou na display Trezoru.
 • Poplatek za nákup – spread = přirážka k ceně.
  • Burzy 0 % – 0,5 %; Směnárny 1 % – 10 %; Bankomaty cca 10 %.
 • Poplatek za platbu kartou (nabití kartou).
 • Ne každý obchodník umožňuje nákup v CZK. Směna na jinou fiat měnu je zpoplatněna.
 • Poplatek za výběr/prodej – BTC sítě (několik stovek Kč) a také protistraně – obchodníkovi

Bitcoin a další případná poplatková politika u investičních účtů (burzy/směnárny/fondy/Revolut aj.):

 • Poplatek za správu – Management fee 0 %- 3 %
 • Poplatek z výnosu – Fondy 3 % – 30 %
 • Vstupní poplatek – Z cílové částky 0 % – 3 %
  • Pozor na předplacené poplatky za určité časové období zvláště u fondů! – vyhýbat se stanovení časového horizontu. Víme se 100% jistotou, zda se investuje na rok či 100 let?

Proč je zájem Bitcoin nakupovat?

 • Digitální zlato – dlouhodobý uchovatel hodnoty (omezený počet, proto je vzácné).
 • Přímé vlastnictví (vlastní peněženka) – ochrana nehmotného majetku proti konfiskaci.
 • Diverzifikace – vysoká likvidita, pojistka proti systému.
 • Diverzifikace – nižší korelace vůči jiným investičním aktivům aj.
 • Spekulace – očekávání rychlého a vysokého výnosu.
 • Ochrana před měnovou politikou.
 • Využíváno jako přestupní měna.
 • Anonymita – v blockchainu jsou sice vidět transakce, ale ne osobní identita stran směny. (Toto neplatí u obchodníka, který vyžaduje identifikaci – Burza, fond, Revolut aj.)
 • Peer to peer – transakce bez centrálního dohledu.

Získané poznatky

V rámci práce na případové studii se mohou objevit i názory, informace, které v této metodice nenajdete. Někdy je až neuvěřitelné, jak mládež umí jít do hloubky tématu, když se vyvolá zájem, radost z práce a případná argumentace v týmu. Téma kryptoměn a jejich následující vývoj otvírá další otázky a zájem o odpovědi, což již není cílem této práce.

Co dalšího mohli studenti u Bitcoinu dohledat?

 • Bitcoin se (téměř) nemění, ale ekosystém kolem něho ano.
 • 40 % majetku všech kryptoměn je právě v Bitcoinu (2021).
 • Od roku 2017 je obchodovatelný na derivátovém trhu CME (Chicago Mercantile Exchange)
 • První země, která v roce 2021 ustanovila Bitcoin jako zákonné platidlo, je Salvador.
 • Technologie Bitcoinu je stabilní, co stabilní není, je cena Bitcoinu, která je velmi volatilní. Právě tato volatilita neumožňuje bankám Bitcoin vnímat jako peníze – nesplňuje základní funkci peněz.  Je problém Bitcoin použít jako účetní jednotku i jako všeobecný prostředek směny.

UPOZORNĚNÍ:

Bitcoin má jiné hodnoty než ostatní kryptoměny tzv. altcoiny. Bitcoin je speciální v tom, že je relativně neměnný/neovlivnitelný/necenzurovatelný/vzácný. Altcoiny mají vyšší rizika.

Příklad srovnání s jinou kryptoměnou:

Zdroj: Diverzo

Závěrečná diskuse

Bitcoin, kryptoměny jsou téma, které může dělit společnost na ty, co je mají rádi, co je nemusí a ty, kterým je to jedno a nezajímají se. Jak to dnes vidí vaši studenti? Do které skupiny se přidají – spíše do té příznivců či odpůrců? Myslí si mládež, že Bitcoin je aktivum, které budou mít zájem jednou zařadit do svého finančního portfolia a v jakém rozsahu? Podařilo se ve studentech vyvolat zájem se v kryptoměnách dále vzdělávat? Jak moc plánují toto téma diskutovat v rodině? Pochopí rodiče nadšenců kryptoměn jejich postoj?

Někdy se může zdát, že zájem či nezájem pro jakékoliv investiční aktivum je provázeno silnějšími emocemi. V investičním světě je nutné myslet i na práci s regulací vlastních emocí, které velmi často zastřou racionální myšlení. Věřím, že právě práce v týmu pomůže každému z nás se podívat na věci i z jiného úhlu pohledu, učit se respektovat různé názory a hledat svůj vlastní s ohledem na rizika, která se váží na všechny možné investice.

Kvíz

 1. Jak dnes vznikají peníze – státní měna?
  • a) Nové peníze jsou podloženy zlatem tzv. zlatým standardem
  • b) Nové peníze jsou kryty majetkem státu nejen zlatem
  • c) Nové peníze vznikají na principu dluhu – úvěr u banky/státu je krytý právě poskytnutým úvěrem
 2. Co je to Bitcoin?
  • a) První decentralizovaná digitální měna, která vzniká jedinečným naprogramovaným matematickým algoritmem
  • b) První centralizovaná kryptoměna, která vzniká jedinečným naprogramovaným matematickým algoritmem
  • c) První decentralizovaná digitální měna, kde je jednoduché ji získat a těžit i na mobilu.
 3. Co je to blockchain?
  • a) Zašifrovaný kód, který v sobě skrývá celou historii potvrzených transakcí o určité velikosti Bitcoinu
  • b) Zašifrovaný kód, který v sobě skrývá historii posledních 1000 potvrzených transakcí o určité velikosti Bitcoinu
  • c) Zašifrovaný kód, který v sobě skrývá celou historii potvrzených transakcí o určité velikosti Bitcoinu a osobní informaci o kupci

Výsledky: 3/a;2/a;1/c

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík