FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #11 FINANČNÍ ANALÝZA POTŘEB

Rodiče sedí u počítačů, kontrolují výdaje za poslední měsíc na svých účtech a dělají revizi svých úspor. Rozpadá se jim auto a potřebují zjistit, jak velký je jejich finanční kapitál. Původně plánovali, že umoří část hypotéky a pojedou letos k moři, ale nyní musí přehodnotit priority. Do toho přiletí syn a říká: „Mami, tati! Už vím, na jakou střední školu chci. Kámoš tam jde také a prý je to kvalitka. Už při škole je možné prostřednictvím školy pracovat v prestižních firmách. Mrkněte na jejich web, školné je jen dvacet pět tisíc ročně. To je super, ne?“ Rodiče se na sebe podívají, ztěžka vzdechnou a otec reaguje: „Jo, jo, na ten web mrkneme.“   

Anotace

Na naši peněženku je vyvíjen nátlak téměř dennodenně. V obchodech na nás kouká moře krásných věcí, v televizi a na webu na nás vyskakuje miliarda reklam cílící na naše emoce a do toho bojujeme s dennodenními finančními potřebami celé rodiny. K tomu všemu máme své vlastní sny, potřeby, finanční cíle, které si chceme splnit. Jak se poprat se všemi těmito finančními potřebami? Jak si sestavit prioritu potřeb? Z čeho vycházet při nastavování hierarchie důležitosti? Případové studie nás již učily, jak hospodařit, hlídat si rodinný rozpočet, tvořit rodinnou rezervu a připravit si finanční plán na cíle, po kterých toužíme. Nyní je čas se na ty naše finanční potřeby podívat z pohledu priorit tak, abychom byli v pohodě. Abychom byli schopni si sami před sebou obhájit, proč se musí pořídit některá věc přednostněji před těmi ostatními.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopit, jak nastavovat priority finančních potřeb podle důležitosti lidských potřeb. Studenti získají znalosti o Maslowově Pyramidě lidských potřeb, která jim pomůže se snadněji zorientovat ve finančních potřebách. Naučí se, pomocí jakých statků je možné uspokojovat ekonomické potřeby z pohledu nižších a vyšších lidských potřeb. Jak nastavit priority svých finančních cílů tak, aby se cítili bezpečně a spokojeně.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co je to Pyramida lidských potřeb?
 • Jak nastavit priority finančních potřeb?
 • Jaké produkty se váží na jaké finanční potřeby, aneb co je to Analýza finančních potřeb?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagog zahájí hodinu objasněním Maslowovy Pyramidy lidských potřeb viz. obrázek.
  • Projde se studenty důležitosti každého patra a následně si všichni společně odsouhlasí, zda vidí priority potřeb dle Maslowa stejně či aspoň podobně.
  • Je třeba, aby studenti pochopili, že je nutné mít nejdříve co do úst, mít kde složit hlavu, mít pocit bezpečí, a že až následně je člověk schopný tvořit další potřeby, jako myslet na zítřek, mít potřebu lásky. Tam, kde je rodinná pohoda, rostou i sebevědomé děti a člověk může pracovat na své sebeúctě a seberealizovat se.
  • Vidí-li učitel nesouhlas, tak připomenout situaci bezdomovců. Zda si studenti myslí, že člověk, který má hlad, je mu zima a neví, kde bude spát, je schopný snít o tom, že bude zakládat rodinu, chtít jít večer do divadla nebo sbírat cennosti.
„Obecně platí, že čím jsou potřeby nižší, tím jsou významnější a jejich uspokojování vede ke vzniku potřeb vývojově vyšších. Pokud například člověk nebude mít zajištěny fyziologické potřeby na patřičné úrovni (konkrétně například obživu, bydlení, bezpečí), pak se u něj nebude projevovat potřeba seberealizace.“ (Navrátilová, Jiříček, Zlámal, 2013, s. 166)
 • ZŠ/SŠ studenti dostanou úkol se zamyslet a přiřadit ke každé úrovně Pyramidy lidských potřeb konkrétní finanční statky, které se objevují v rodinném rozpočtu (příjmy a výdaje) tak, aby to uspokojilo úroveň každé lidské potřeby.  Pro efektivnější práci na zadání případové studie mohou studenti pracovat v týmech. Otázky, které pomohou nasměrovat myšlení studentů jsou:
  • Kam by zařadili příjmy rodiny?
  • Kam by zařadili výdaje za bydlení (nájem, teplo, voda, elektřina, TV, internet), na dovolenou, studie, sporty, koníčky, nové auto, nový mobil či PC aj.?
  • Kam by zařadili spoření a investice na rodinnou rezervu, kapitál na stáří, kapitál na rekonstrukci či koupi nového bydlení, pojištění bydlení, pojištění domu, pojištění živitele rodiny?

POZN.: JAK NECHYBOVAT VE FINANČNÍM SVĚTE SE DOČTETE V KNIZE FINANČNÍ ZRALOST

 • ZŠ/SŠ studenti pracovali na tzv. Analýze finančních potřeb. Zjišťovali finanční potřeby (své, rodiny či týmu) a přiřazovali jim prioritu. Pedagog nechá týmy odprezentovat jejich výsledek práce a někdo ze studentů zaznamenává na tabuli do pyramidy potřeb konkrétní finanční potřeby dle důležitosti.  Případně pedagog může klást následující otázky a jednotlivé týmy představí svou odpověď.
  • Kam patří příjem?
  • Mají jistotu příjmu za každé životní situace (nemoc, ztráta zaměstnání apod.)?  Kam by studenti zařadili pojištění živitele rodiny?
  • Kam zařadili studenti náklady na bydlení a jídlo?
  • Jak mají zajištěno, že o bydlení nepřijdou? Je jistota, že budou mít vždy, kde složit hlavu např. při vyhoření? Kam dali studenti pojištění na domácnost nebo rodinný domek?
  • Kdo ze studentů myslel na budoucnost a tvoření krátkodobých a dlouhodobých finančních potřeb? Kam dali rodinnou rezervu a kam zařadili tvoření kapitálu na stáří?
  • Jakou prioritu studenti určili dětem? Kam zařadili náklady spojené se studiemi, sportem, koníčky? Mysleli i na jejich rizikové pojištění, aby si případně zajistili příjem v případě zdravotních problémů?
  • Jakou prioritu dali dovolené, cestování, kultuře?
  • Jakou důležitost vidí u nákupu nového či ojetého vozidla?
  • Ať studenti doplní to, co nezaznělo.
 • studenti již pochopili, jaké mají finanční potřeby a jakou jim ze svého úhlu pohledu dávají prioritu. Priority se mohou u jednotlivých studentů/týmů/rodin lišit, protože každý vychází ze své konkrétní životní situace. Poslední úkol pro tuto případovou studii je požádat studenty, zda si troufají odhadnout, které finanční produkty jsou vhodné při řešení uspokojování konkrétní finančních potřeb.
  • Zajištění příjmu – rizikové životní pojištění (invalidita, nemoc, úraz, ztráta zaměstnání)
  • Zajištění bydlení – pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti, pojištění nemovitostí
  • Rodinná rezerva – spořicí účty, běžný bankovní účet, krátkodobé termínované vklady
  • Střednědobé finanční cíle na dobu 3-7 let – spořicí účty, stavební spoření, termínované vklady, ale i protiinflační dluhopisy, méně rizikové podílové fondy.
  • Dlouhodobé cíle na 6 let a více – investice do otevřených podílových fondů, do nízkonákladových fondů obchodovatelných na burze tzv. ETF, penzijní spoření, další investiční aktiva jako jsou nemovitosti, sbírky, komodity, aj. Ideálně využít více možností, diverzifikovat své prostředky, eliminovat investiční riziko.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují. Na závěr hodiny je možné shrnout základní priority potřeb a konzultovat odlišnosti v názorech:

 • Jsou důležitější potřeby rodičů pro zajištění bydlení a životní úrovně než potřeby dětí na sport či koníčky? Co je důležitější: koupit ledničku, opravit auto nebo zaplatit školní lyžák?
 • Je důležitější myslet na stáří a tvoření kapitálu na důchod nebo si užívat, dokud jsme mladí?

Závěrečná diskuse

Jak získané informace nyní využijí v praxi? Co při přípravě svého finančního plánu zohlední z finanční analýzy potřeb?

Závěrem můžete přiblížit realitu života „úsměvným“ příběhem o tom, jak to chodí… Požádejte mládež ať si vizualizují příběh jako klip na youtube…

 • Rodinka se snaží efektivně hospodařit. Taťka přijde z práce ve výplatní den a udělá stojku – peníze z kapes přiletí na společný rodinný účet. Mamina kontroluje účet – svou i mužovu výplatu a začne rozdělovat do obálek, které v dnešní době nahrazujeme různými typy účtů. Připomene si nemilou situaci, jak minulý měsíc museli opravovat pračku, a tak smutně posílá peníze na spořicí účet, kde mají rezervu rodiny na nečekané výdaje. Pak začne snít, usmívá se a představuje si, jak si v důchodu na zahrádce s vnoučaty grilují – peníze letí na produkty jako jsou např. penzijko, fond, ETF. Následně si připomene rodinné oprýskané auto a další část letí například na stavebko – šetří se na nové auto. Pak opět sní, tentokrát o studiích svého syna, jak mu předávají vysokoškolský titul – peníze frčí na další investiční produkt. Nakonec se podívá šťastná na svého syna, který se usměje – maminka se trochu lekne – a rychle posílá peníze i na spořicí účet nadepsaný jako „rovnátka“. Na spořicí účet nadepsaný jako „dovolená“ již nic nezbývá… CO S TÍM? ….

Kvíz

 1. Je pomoc dětem důležitější než myslet na rezervu na stáří?
  • a) Ano
  • b) Ne
 2. Jak jdou za sebou priority finančních potřeb?
  • a) Příjem/jídlo/bydlení/bezpečí/stáří/děti/zájmy/sny
  • b) Příjem/ jídlo/bydlení/bezpečí/děti/stáří/zájmy/sny
  • c) Bydlení/jídlo/příjem/bezpečí/stáří/děti/zájmy/sny
 3. Na co při analýze finančních potřeb nezapomenout?
  • a) Rodinnou rezervu
  • b) Rekonstrukci bydlení
  • c) Dovolenou

Výsledky: 3/a;2/a;1/b

PŘÍPADOVÉ STUDIE ALA PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík