FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #05 BĚŽNÝ ÚČET

Kdysi dávno stačilo, aby se děti učily hospodařit s fyzickými penězi a šetřily si do prasátka. Každý den si mohly přepočítat, co už našetřily, a viděly na vlastní oči, jak jim rostou úspory, a snily, co si za to asi koupí. Jednoho dne se všechno změnilo a fyzické peníze byly nahrazeny elektronickými. Mzdy se začaly vyplácet pouze na účet a v obchodech se platí většinou kartami. Držet fyzické peníze (valuty) je příliš rizikové. Díky tomu si lidé museli otevřít bankovní účty, které zvyšují bezpečí uložených peněz (devizy). Výsledkem je, že jsme se museli naučit pracovat s elektronickými bankovními výpisy a hospodařit ve virtuálním světě. Aby i děti byly schopny pochopit realitu finančního virtuálního světa, je třeba jim nahradit kasičku elektronickou peněženkou/ studijním účtem, na kterém poznají souvislosti koloběhu jejich úspor.

Anotace

Mít běžný účet, dnes není nic neobvyklého. Je to samozřejmostí každého z nás. Je standardem, že mladý člověk si otvírá svůj první účet s první brigádou nebo se rodiče rozhodli účet založit již dříve. Ale otázkou je, co ohlídat při výběru produktu? Jaké poplatky nás mohou překvapit a hlavně, jak s účty pracovat, jak jich efektivně využívat z pohledu rodinného rozpočtu a dobrého hospodáře?  Již v mladém věku je možné dětem poskytnout první zkušenost s účty, které je naučí správným finančním návykům a odpovědnosti při práci se svým kapesným nebo penězi z brigády.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je objasnit princip základního produktu pro život, jeho praktické využívání z pohledu rodinného rozpočtu a jak nahradit hospodaření formou obálkové metody novým způsobem, a to metodou více účtů. Dále je vhodné ukázat, jak vybírat svůj běžný účet, které poplatky nepřehlédnout v sazebníku/ceníku banky, jak se seznámit s produktem od A do Z před podpisem smlouvy. Žáci/studenti se díky případové studii nejen naučí lépe pracovat se svým účtem, pochopí názvosloví banky, jejich základní služby, ale zároveň se dozví, že i dětský/studentský účet se může dostat do mínusu a jak tomu případně zabránit.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co je to běžný účet a jaké základní služby nabízí?
 • Co je to sazebník banky a jaké poplatky je třeba hlídat?
 • Proč se může i dětský/studentský účet dostat do mínusu, když děti nemohou dle zákona mít úvěrový produkt?
 • Jak efektivně využívat účty v bance jako metodu dobrého hospodáře?
 • Jak zapojit rodiče do práce s běžným účtem jejich dětí aneb, jak mohou žáci/studenti nabýt potřebnou praxi s bankovními účty?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagog před případovou studií zjistí krátkou diskusí se svými žáky/studenty, kdo již má svůj bankovní účet a kdo ne. Ty, co mají bankovní účet, požádá, aby si na následující hodinu přinesli smlouvu a hlavně sazebník/ceník jejich banky, u které je účet otevřený. Žáky/studenty, kteří svůj účet ještě nemají, požádá, aby se doma informovali, u které banky mají rodiče svůj hlavní účet a na internetu stáhli sazebník/ceník této banky. Obvykle rodiče doporučují svou domovskou banku i svým dětem, neb znají její internetové a mobilní bankovnictví a je tak pro ně jednodušší jim případně dětem radit s jejich potřebami.
 • ZŠ/SŠ cenu ovlivňuje marketingový přístup, prodejní taktiky, které cílí na emoce a atraktivitu, iracionální myšlení apod. Mezi nejznámější techniky patří:
  • Slevy – produkt/služba je na cenovce vyšší a se slevou se dostáváte na tržní hodnotu.
  • Balíčky služeb – při nákupu většího množství, či různých balíčků, získáváte další slevu
  • Dárek zdarma – podobný proces jako u slevy, přidáte nehodnotnou věc a docílíte tak vyššího prodeje
 • ZŠ/SŠ práce se smlouvou běžných účtů:
  • Co je to běžný účet?
   • Běžný účet je základní bankovní služba, která také může být nazývána jako konto nebo žiro, a slouží hlavně k platebnímu styku, k bezhotovostním převodům peněz z účtu na účet, a to na základě pokynů vlastních nebo jiných osob.
  • Co klient podepsal? S čím se měl před podpisem smlouvy seznámit? Co vše si měl přečíst? A co bohužel většina klientů nedělá?!
   • Obchodní podmínky – nejdůležitější informace z obchodních podmínek je pochopení souboru služeb, které jsou klientovi nabízeny, jako je např. internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví, platební karty aj. Dále je nutné znát práva a povinnosti klienta vyplývající ze smlouvy, jako je např. bezpečnost hesel aj.
   • Sazebník/ceník banky – jaká je poplatková politika banky. Za co mi může banka účtovat poplatky a v jaké výši. Každý klient obvykle podepíše smlouvu, aniž by se na sazebník/ceník banky podíval, natož se s ním seznámil, aby ho pochopil a znal detaily i tzv. „skryté poplatky“ – jako např. kolik stojí zobrazení disponibilního zůstatku na účtu prostřednictvím bankomatu tzv. ATM.
 • ZŠ/SŠ práce se sazebníkem/ceníkem banky aneb jaké služby jsou nejčastěji využívány? V rámci tohoto zadání je vhodné nejdřív objasnit základní názvosloví banky a následně společně vytvořit tzv. benchmark běžných účtů, neboli porovnání služeb a poplatků účtů, které žáci/studenti využívají. Poznatky a poplatky zapisovat do tabulky. Závěrem případně i zhodnotit, která banka/účet přijde žákům/studentům nejvýhodnější a proč. Který sazebník/ceník přišel mládeži snadno pochopitelný a který je až moc komplikovaný.
  • Pedagog by v rámci studie měl cílit na popis a sledování poplatků následujících služeb:
  • Vedení účtu – jaká je věková/studijní podmínka dětského nebo studentského účtu? (např. 15–26 let bez potvrzení studií aj.) Kolik stojí vedení účtu? Je možný výběr a vklad peněz na pobočce? Kolik stojí zaslání výpisu poštou/emailem?
  • Platební debetní karta – nahrazuje fyzické peníze a používá se pro bezhotovostní placení v obchodech, na internetu a dalších terminálech. Kolik stojí vydání karty? Kolik stojí výběr z bankomatu v Evropě a ve světě? Vklad peněz přes bankomat tzv. ATM? Informace o disponibilním zůstatku na účtu prostřednictvím bankomatu? Změna PINu?
  • Platební příkaz k úhradě – klient dává příkaz bance k platbě určité částky, v konkrétním termínu ve prospěch účtu příjemce (komu máme platit). Příkaz k úhradě můžeme podat papírovou formou, elektronicky v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci. Kolik stojí podání příkazu?
  • Trvalý platební příkaz k úhradě – podobný jako jednorázový platební příkaz k úhradě, s tím rozdílem, že nastavujeme pravidelný termín pro úhradu, například měsíčně/čtvrtletně/pololetně/ročně. Tato služba pomáhá klientům platit pravidelné platby domácnosti jako je nájem, internet, pojištění, půjčky, aj. Kolik stojí zadání trvalého příkazu k úhradě?
  • Povolení k inkasu – platební transakce je iniciována příjemcem platby, který podává příkaz za majitele účtu, který k tomu dává svolení. Navíc majitel účtu nastavuje maximální výši této platby. Provolení k inkasu se nejčastěji využívá u pravidelných plateb, které nemají stejnou finanční částku každý měsíc, jako např. platba elektřiny aj. Kolik stojí povolení k inkasu?
  • SŠ – možné doplnit o další poplatky, zda plánují studovat/brigády v zahraničí – poplatky platebního styku do/ze zahraničí. Pro platby do zahraničí je možné používat SEPA (pouze transakce v Euru v rámci 35 zemí Evropy + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Monako, San Mario a Andorra) nebo SWIFT platbu. SWIFT platba je obvykle dražší a trvá déle, až 5 dní.
  • Další zvýhodněné služby a bonusy – banky se předhánějí v „atraktivních“ nabídkách pro své klienty a nabízejí doplňující služby, produkty, benefity, pojištění „zdarma“.

Pozn.: Ukázka bankchmarku dětských a studentských účtů

 • ZŠ/SŠ proč se může dětský/studentský účet dostat do mínusu a jak tomu předcházet? Tak jako vše na světě nic není dokonalé, a to ani bankovní účty a systémy banky. Proto doporučuji děti upozornit na situace, které mohou dostat jakýkoliv účet do mínusu, tzv. nepovoleného debetu. (Více zde – https://www.financnizralost.cz/post/3-duvody-proc-se-detsky-ucet-muze-dostat-do-minusu):
  • Účet je zdarma, ale některé využívané služby ne – např. zjištění zůstatku na účtu prostřednictvím bankomatu tzv. ATM nedomovské banky. Když nejsou peníze na účtu, klient se dostává do mínusu. Naučit se sledovat zůstatek na účtu prostřednictvím internetového bankovnictví či ještě lépe v mobilní aplikaci.
  • Účet je zdarma, ale některé produkty vázané na účet ne – např. vydání platební nálepky – vhodnější je učit děti platit bezpečnějšími způsoby než kartou či platební nálepkou, a to mobilem či hodinkami (více v další případové studii).
  • Nedokonalost systémů a platby na off-line terminálech – platbu nelze ověřit, ta proběhne a když nejsou peníze na účtu, dostáváme se do mínusu. Obchodní terminály off-line se vyskytují např. na nádražích, v tramvajích, autobusech, na tržištích a u malých obchodníků.
 • ZŠ/SŠ jak nahradit obálkovou metodu formou využívání více účtů v bance? Diskuse, co to byla obálková metoda – rozdělení příjmu rodiny do obálek podle cíle výdaje či spoření např. na bydlení, školu/studie, dovolenou, auto, sport, spoření na nečekané výdaje či stáří aj. Úvaha, zda si děti umí představit, jak tuto metodu nahradit účty? Proč hodně lidí využívá více účtů a k jakému účelu?
  • 1) Účet, kam přichází příjem a hradí se z něj povinné výdaje, které obvykle jsou hrazeny trvalými příkazy či inkasem, jako např. nájem, elektřina, plyn, voda, telefon, internet, pojištění, daň z nemovitosti, splátky půjčky apod.
  • 2) Účet či podúčet v té samé bance či jinde by mohl sloužit na nezbytné/nutné a zbytné výdaje. Poslat z 1. účtu trvalým příkazem částku, kterou nechceme překročit za výdaje na jídlo, drogérii, lékárnu, ale i kulturu, sport, koníčky a běžné výlety. Je známo, že když čerpáme všechny výdaje z 1. účtu, kde jsou i rezervy rodiny, tak se velmi snadno a často utrácí, dokud tam peníze jsou. Cíl je, naučit se pracovat s limity rodinného rozpočtu.
   • SŠ – někteří klienti místo druhého účtu využívají kreditní karty, kterou používají na zbytné a nezbytné výdaje a jednou měsíčně vše splatí. Nutná disciplína a znalost produktu. Ke kreditním kartám si více řekneme v jedné z dalších případových studií.
  • 3) Účet slouží pro účely spoření. Obvykle se doporučuje dávat na stranu min. 10 % svého příjmu. V případě, že máme nižší výdaje, se doporučuje spořit co nejvíce na různé účely, a tedy i zde je možné využívat více účtů. U dětí se doporučuje z kapesného spořit třeba 30–50 %. Dospělý se rozhodují pro více účtů nejen z důvodu délky investičního cíle, ale také z důvodu bezpečí, tedy diverzifikují/rozkládají své peníze do více účtů, aby eliminovali riziko případné ztráty a jistí si tak likviditu/dostupnost peněz:
   • Krátkodobá rezerva na nepředvídatelné výdaje by měla být ve výši cca 6měsíčních nákladů. Pro tyto účely se nejčastěji používají spořicí účty v bance.
   • Střednědobá rezerva, která se tvoří na cíle 3-6 let. Pro tyto účely mohou sloužit produkty jako je stavební spoření, či bezpečnější podílové fondy.
   • Dlouhodobá rezerva se řeší již sofistikovanějšími investicemi.
  • 4) Účet např. pro různé projekty
   • Peníze na stavbu/rekonstrukci bydlení.
   • Mimořádné výdaje za konkrétním účelem například sport, studie apod.
  • 5) Účet pro podnikání
   • Zda se rozhodnu si přivydělávat/vydělávat na IČO, je vhodné si k tomu otevřít separátní účet a nemixovat osobní prostředky s penězi na podnikání. Z tohoto účtu je možné nastavit pravidelnou platbu na soukromý účet, která bude sloužit jako pravidelný příjem.
 • ZŠ/SŠ rodiče, kteří již běžný účet svému dítěti otevřeli, mají různé důvody, ale stále málo rodičů vnímá účet jako prostředek učení se finanční gramotnosti. Nejčastější důvod otevření je spořit dítěti, nebo aby si dítě spořilo samo. Děti mohou požádat své rodiče o umožnění získání praxe s dětským/studentským účtem a vyzkoušet si pod jejich dohledem práci s příkazem k úhradě, například za své nákladové položky (paušál za mobil, stravenky aj.), později nastavení a hlídání trvalých příkazů. Některé banky umožňují zvýhodněné úročení na dětském účtu, jiné nabízí spořicí účty. Zda je možnost mít spořicí účet, je vhodné jej využít a učit děti již v mládí využívat metodu 2 účtů. Když po něčem děti touží nebo si jen chtějí tvořit rezervu na budoucí sny, ať si na to spoří odděleně. Mají-li rodiče zájem se o finanční výchově dozvědět více, je možné využít kurzu „Děti a peníze – Jak vést děti k finanční zodpovědnosti“.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Studentům se doplní informace, které jim bránily ve výpočtu nebo, když měli problém najít potřebnou informaci na webu.

Závěrečná diskuse

Využití případové studie v praxi? Shrnutí poznatků:

 • Žáci/studenti si odnáší znalosti a dovednosti, jak pracovat s běžným účtem efektivně, jak mít poplatky pod kontrolou, co je nutné sledovat před podpisem smlouvy. Případová studie jim umožní pochopit práci s více účty a při práci s rodinným rozpočtem. Důležité je, mít peníze vždy pod kontrolou.

Kvíz

 1. Co je to trvalý příkaz k úhradě?
  • a) Příkaz bance k platbě určité částky, v konkrétním termínu ve prospěch účtu příjemce.
  • b) Příkaz bance k platbě měnící se částky, v opakujícím se termínu ve prospěch účtu příjemce.
  • c) Příkaz bance k platbě určité částky, v opakujícím se termínu ve prospěch účtu příjemce.
 2. Kdy je možné se dostat na účtu do mínusu neboli tzv. nepovoleného debetu?
  • a) Platba kartou na online terminálu, když je možné překontrolovat stav na účtu.
  • b) Platba kartou na offline terminálu, když je možné překontrolovat stav na účtu.
  • c) Platba kartou na offline terminálu, když není možné překontrolovat stav na účtu.
 3. K čemu neslouží metoda hospodaření formou více účtů?
  • a) Minimalizovat poplatky na bankovních účtech
  • b) Naučit se efektivněji hospodařit
  • c) Minimalizovat riziko rychlé útraty či investiční ztráty

Výsledky: 3/a;2/c;1/c

PŘÍPADOVÁ STUDIE ALA PRACOVNÍ LIST KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík