FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #09 REZERVA RODINY

Sedmnáctiletý syn přilítne celý šťastný ze školy a hlásí: „Mami, super zprávy, tříďas nám dnes oznámil, že jedeme na lyžák, protože se nečekaně uvolnilo místo na horách. Tady je přihláška a peníze se mají uhradit do konce měsíce.“ Mamka koukne na přihlášku a výši sumy k zaplacení. Smutně se podívá syna a zcela zničená reaguje: „Honzo, ale já ti, bohužel, ten lyžák nemohu zaplatit. Víš, jak se nám minulý měsíc rozbila lednička a museli jsme koupit novou? Tak teď už nemáme další peníze v rezervě.“ Syn vyvalí oči a říká: „Mami, ale vždyť to stojí jen 7000 Kč včetně skipasu!“ Trochu se zamyslí a pokračuje: „No…, tak já si to zaplatím z vlastních úspor. O tohle prostě nemůžu přijít!“

Anotace

Nečekané výdaje nás překvapují téměř každý měsíc a některé situace si žádají i vyšší sumy, které nepokryjeme z běžného rodinného rozpočtu. Co nepomáhá těmto situacím je, že většina českých rodin nesestavuje rodinný rozpočet a nemají kontrolu nad svými výdaji, tedy se jim o to hůře tvoří adekvátní rodinné rezervy. V době, kdy se hospodařilo s fyzickými penězi, bylo hospodaření o něco jednodušší, než když platíme kartou. Elektronické peníze jsou hůře uchopitelné a je třeba mít systém, který pomůže tvořit a udržet si potřebné rezervy. Jak pracovat s rodinným rozpočtem, aby byl přebytkový, jsme již probírali v #01 případové studii. Nyní je čas jít více do hloubky a nastínit si, jak tvořit krátkodobé rezervy, které nám umožní překonávat nečekané výdaje či výpadky příjmu.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopit k čemu slouží krátkodobá rodinná rezerva, proč a jak se má tvořit. Připomeneme si metodu více účtů, kterou známe z historie jako „spoření obálkovou metodou“ (#05 případová studie). Řekneme si, v jaké výši by se tato rezerva měla pohybovat a na jakých účtech je vhodné ji mít uloženou, aby peníze byly vždy rychle dostupné neboli měly vysokou likviditu. Děti tak získají podněty, jak diskutovat dané téma s rodiči, se kterými následně mohou vyzkoušet nastavit si v rodině zdravou rodinnou rezervu. Čím dříve se mládež naučí tvořit si své rezervy, tím snadněji budou zvládat svůj život, až budou stát na svých nohách a odstěhují se od rodičů.  

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • K čemu slouží rodinná rezerva?
 • Jak by měla být velká a proč?
 • Jak chytře a efektivně rezervu tvořit?
 • Které produkty jsou vhodné na rodinnou rezervu, abychom udrželi vysokou likviditu?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagog zahájí téma ve třídě o rodinné rezervě s otázkou: Co to je rodinná rezerva a k čemu má sloužit?
  • Odpovědi je vhodné zaznamenávat na tabuli. Následně shrneme navrhované situace a potvrdíme si se studenty:
   • rodinná rezerva slouží k pokrytí nečekaných výdajů,
   • rodinná rezerva posiluje stabilitu a bezpečí rodiny.
  • Mezi nejčastější nečekané výdaje patří například:
   • opravy čehokoliv
   • doplatky za vodu, elektřinu, teplo
   • léčba a léky (zubař, plastová dlaha místo sádry na zlomeninu, aj.)
   • nepředvídatelné nově vzniklé potřeby na život, na studie, na práci, na zábavu
   • ztráta zaměstnání, nemocenská
   • aj.
 • ZŠ/SŠ studenti si mohou v rámci hodiny udělat TEST STABILITY RODINNÉ REZERVY, aby si více uvědomili, co se může v reálném životě přihodit.
  • Požádejte studenty, aby si napsali své vysněné povolání. Trochu snění o tom, čím by chtěli být, až dostudují. V případě, že nemají žádnou ideu, tak se tím dále nezabývejte a pokračujte dalším krokem.
  • Následně, ať si zapíší, kolik by si chtěli při své práci vydělávat měsíčně. Jak vysoký čistý příjem by byl pro ně zajímavý. Kolik je pro ně důležité mít na měsíc života? V průběhu testu je vhodné nechat studenty snít o jakékoliv výši, bez ohledu na realitu. Až po skončení testu je možné si popovídat o průměrných příjmech v české republice. (Pozn. Nezapomeňte, že mluvíme o čistém příjmu na účet. Studenti by měli již vědět, že je rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem. Zda toto povědomí nemají, tak pedagog stále mluví o čistých penězích, které přijdou na účet.) Zda studenti nemají představu, kolik by chtěli vydělávat, je možné jim pomoci s otázkou: Kolik je potřeba mít peněz na měsíc, aby pokryli životní náklady jako je nájem, jídlo, drogérie, pojištění, sport, dovolená, spoření apod.?
  • Dále studenty požádejte, aby se zamysleli, kolik si myslí, že je zapotřebí mít peněz na nečekané výdaje. Jak vysoká by měla být rodinná rezerva?
  • Následuje zátěžový test rodinné rezervy. Stabilitu rodinné rezervy ověříme tím, že odečteme od rezervy:
   • jeden měsíční příjem na opravu auta. (Studenti mohou namítat, že když si přejí příjem 0,5 mil. měsíčně, tak oprava auta nebude stát 0,5 mil. Je třeba vysvětlit, že s vyšší životní úrovní kupujeme i dražší auta. Tedy ten, kdo vydělává velké peníze si asi nepořídí ojetou škodovku, ale možná nadupané BMW a pak oprava odpovídá i vyšší ceně auta.),
   • jeden měsíční příjem z důvodu dlouhodobé nemoci/úrazu (cena léčby jako např. nečekané výdaje za léky + zkrácený příjem při pracovní neschopnosti) nebo třeba i jen taková drobnost jako nový zub,
   • dvouměsíční příjem díky ztrátě zaměstnání či jiné mimořádné výdaje. Chvilku to trvá, než si najdeme nové místo. Covidová situace v České republice nám ukázala, že v některých obdobích je náš příjem ohrožen.
  • Nakonec otázka – Kolik zbylo z rodinné rezervy? Kdo přežil zátěžový test rodinné rezervy?
 • ZŠ/SŠ výsledky zátěžového testu rodinné finanční rezervy jsou různé, ale většina studentů nezvládne přežít. K ambiciózním příjmům nezvolí adekvátní výši rezervy. Test se ukončí diskusí, jak vysoká by měla být minimální výše rodinné finanční rezervy.
  • test dokazuje, že rezerva ve výši 3 měsíců nestačí. Je vhodnější si vytvořit rezervu na 6 měsíců a mít klidné spaní. Ti, co si pořizují hypotéky by měli mít rezervu až na 12 měsíců života. V případě, že finanční rezerva chybí, je třeba mít alespoň nějaké pojištění, jako je pojištění pracovní neschopnosti/úrazu/ztráty zaměstnání.
  • Dostačující rodinná rezerva je základ pohodového života bez stresu. Rezerva pomáhá předcházet ukvapenému jednání, jako například chybám při čerpání nevýhodných půjček. Proto je třeba, aby rodinná rezerva byla v dostatečné výši! Vyhnete se tak problémům.
 • ZŠ/SŠ čas otevřít diskusi, jak je nejlepší si tvořit rodinnou rezervu. Jak by to studenti udělali, aby se jim podařilo si potřebnou výši naspořit? Opět je vhodné zaznamenávat na tabuli jejich návrhy. Možná doporučení jsou:
  • vytvořím si finanční plán (#08 případové studie) na vytvoření rezervy, něco jako splátkový kalendář. Ideálně jej vystavit na ledničku a pravidelně odškrtávat úspěšnost plnění svého plánu,
  • nastavit si pravidlo, že z každého příjmu okamžitě odložíme určité procento (příkaz k úhradě) na jiný účet než svůj běžný, např. 10-50 % dle možností,
  • je možné nastavit si pravidelný trvalý příkaz na konkrétní částku, která se bude ukládat na spořicí účet – opět by to mělo být v rozmezí 10-50 % z příjmu,
  • požádáme někoho z rodiny, kdo se nás bude každý měsíc ptát, zda jsme si odložili na rezervu dost peněz. Když o něčem mluvíme, je to zavazující a pomůže to k vyšší disciplíně,
  • propojit úspěšné naspoření základní rodinné rezervy se splněním nějakého konkrétního přání. Jakýkoliv druh motivace, vize odměny, určitý pocit satisfakce nám může pomoci udržet zájem a disciplínu k přípravě rodinné rezervy.
 • ZŠ/SŠ jak již bylo výše zmíněno, tak peníze na rodinnou rezervu se obvykle posílají na spořicí účty v bance. Dejte studentům úkol, aby našli 3 základní důvody, proč by měla ležet rodinná rezerva na spořicím účtu v bance?
  • je vhodné mít rodinnou rezervu oddělenou od běžného účtu, který používáme na standardní měsíční hospodaření rodiny. Kartou platíme tak dlouho, dokud jsou peníze na účtu a pak je velká pravděpodobnost, že se hůře bude tato rezerva udržovat, když k ní bude rychlý přístup prostřednictvím platební karty.
  • peníze neleží ladem, spořicí účty nabízí úrok neboli zhodnocení vkladu. Výnos těchto spořicích účtů není vysoký, ale lepší něco než nic. Každá koruna se počítá. Jsou banky, které nabízí zvýhodněné spořicí účty, když je naspořená částka do určitého limitu například 200 000 Kč, což by pro základní rezervu některých rodin mohlo být dostačující.
  • vklady v bance jsou pojištěné ze zákona do 100 000 € (cca 2,5 mil. Kč). Tedy je to bezpečnější, než například nechávat peníze doma, kde je může někdo ukradnout nebo zničit nějaký živel (oheň, voda).
  • relativně rychlý přístup k penězům v případě potřeby, tedy peníze by měly mít vysokou likviditu, možnost výběru v případě nečekané události.
   • Kdybychom posílali peníze na rodinnou rezervu například na stavební spoření, je tam 3měsíční výpovědní lhůta a navíc, když se peníze vyberou dříve než za 6 let, klient přichází o státní dotaci a také tam mohou být nějaké další poplatky.
   • Ještě horší může být investice do rizikovějších aktiv jako jsou akcie, kryptoměny, fondy nebo ETF. Z důvodu, že výnos těchto aktiv ovlivňuje tržní riziko, je možné, že díky kolísání ceny v čase se vklad může dostat pod investovanou hodnotu v době potřeby. Tyto investice jsou zajímavější pro dlouhodobé rezervy.
   • Termínované klady jsou taktéž nepraktické – poplatky za zrušení, když jsou zapotřebí peníze dříve. Navíc termínované vklady v dnešní době nenabízejí o moc větší zisky než spořicí účty, tak se to ani moc nevyplatí.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Na konci hodiny je možné téma shrnout/konzultovat. Neobávejte se zapojit rodiče do diskusi o rodinné rezervě. Na závěr dejte dětem podnět, ať si popovídají s rodiči, jak oni tvoří rodinnou rezervu, které účty/produkty k tomu používají, kolik by svému synovi/dceři doporučili dávat měsíčně na stranu, aby si vytvořili vlastní stabilní rezervu.

Závěrečná diskuse

Jak získané informace nyní využijí v praxi?  Jak vysokou rezervu by chtěli mít? Pro mladé lidi, co žijí společně s rodiči, je mnohem jednoduší si rezervy tvořit, protože mají výrazně nižší náklady na život. Naveďte studenty, aby nečekali a začali již dnes tvořit rezervy, které je mohou přivést k finanční nezávislosti. Protože až budou mít rodinu, tak hospodaření není procházka růžovou zahradou.

Studenti již určitě ví, že je důležité nejen umět vydělávat peníze, ale také se o ně efektivně starat, aby mohli spokojeně žít a plnit si své sny.

Kvíz

 1. K čemu neslouží rodinná rezerva?
  • a) Pomáhá vytvořit dostatečnou rezervu na důchod
  • b) Posiluje stabilitu a bezpečí rodiny
  • c) Pokrývá nečekané výdaje
 2. Jak vysoká by měla být minimální rezerva pro rodinu na nepředvídatelné výdaje?
  • a) 2 měsíc
  • b) 3-6 můsíců
  • c) 12 měsíců
 3. Proč je vhodné ukládat rezervu na spořicí účet?
  • a) Ke spořicímu účtu je vždy vázaná platební karta jako k běžnému účtu
  • b) Spořicí účet je praktický díky své likviditě peněžních prostředků
  • c) Vklady v bance jsou rizikovější než peníze v akciích

Výsledky: 3/b;2/b;1/a

PŘÍPADOVÉ STUDIE ALA PRACOVNÍ LISTY KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík