FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #04 CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Malý chemik si nasadí zástěru, ochranné brýle a jde se na věc. Výroba slizu začíná. Jídelní stůl se změní v laboratoř. Návod na stole, přidává do mísy jednu ingredienci za druhou, míchá a nakonec třpytky… povedlo se, krása. Štěstí v očích dítěte a naplněných 5 skleniček průhledného třpytícího slizu. „Tati, vidíš to? To je super, tohle mi budou děti ve škole závidět. Bych to tam mohl prodávat.“ Otec mrkne na syna a ptá se: „Hm a za kolikpak bys tu jednu skleničku slizu chtěl prodávat?“ „No, třeba za 5 Kč?“ Tatínek se na syna usměje a reaguje: „A jakpak jsi k této sumě došel?“ Syn pokrčí rameny. Tatínek vezme syna za ramena a říká: „Tak pojď, já ti ukážu, jak se taková kalkulace zboží dělá. Vezmi si papír a tužku a sedni si k počítači. Začneme tím, že se podíváme, kolik stály všechny ty ingredience.“… Velké počítání a nakonec výsledek. „Ale tati, za tuhle cenu si to nikdo nekoupí!“

Anotace

Děti jsou akční, hravé a zvídavé bytosti. Hrají si na vojáky, lékaře, prodejce, chtějí být youtubeři a už v raném věku s rodiči diskutují, čím si jednou budou vydělávat, čím si přejí být. Průzkumy říkají, že až 98 % vysokoškoláků si při škole přivydělává. Dokonce už na středně škole je těžké se potkat s někým, kdo by neměl zkušenost s brigádou. Rodiče i škola může pomáhat v rozvoji podnikavého ducha, a to nejen formou prací na projektech, vzdělávací literaturou, ale i edukativními podcasty a videi. Využijme atraktivního zboží/hry/filmu/knihy/youtube kanálu naší mládeže a zahrajme si na firmu. Diskutujme s žáky/studenty, jak se asi tvoří cena jejich oblíbeného zboží či služby, jak by mohl vypadat pracovní proces, předprodejní příprava. Ukažme dětem, že je třeba se učit počítat, plánovat, hodnotit a umět svou vizi prodat.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je naučit se rozumět problematice cenotvorby produktů a služeb, a zároveň pomoci rozvíjet kompetence nezbytné pro práci s rozpočtem. Co se skrývá za cenovým mechanismem? Jak sledovat cenovky zboží a služeb? Jaký je rozdíl mezi cenou a hodnotou? Jaké náklady ovlivňují cenu zboží a služeb? Jaké základní marketingové taktiky jsou využívány při přípravě ceny nabídky? Jak rozvíjet svůj pracovní zájem a jak si vyzkoušet realitu pracovního procesu nejen doma či ve škole? Ukažme dětem realitu podnikání, dejme jim prostor si vyzkoušet na vlastní kůži, že například práce takového youtubera rozhodně není procházka růžovým sadem.  

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jak se tvoří cena zboží a služeb?
 • Jaké další náklady se mohou skrývat za cenou zboží a služeb?
 • Jaké marketingové taktiky se používají při cenotvorbě?
 • Jaký je rozdíl mezi cenou a hodnotou?
 • Chci být youtuber a mít pasivní příjem – je to reálné?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagog dle trendu, který vidí mezi dětmi, zvolí produkt pro své zadání. Zeptá se žáků/studentů, za kolik peněz koupili svou oblíbenou věc a jaká je její průměrná tržní cena. Pokud neví, mohou dohledat na internetu. Následně se zahájí úvaha, kdyby tuto věc chtěli vyrobit, kolik peněz by na to potřebovali. Vyplatí se koupit nebo si udělat doma? Třeba budete vyrábět čokoládu či jiné dobroty.
 • Pro případovou studii cenotvorby si studenti zahrají HRU NA BUSINESS. Třída se domluví, co se bude vyrábět a potvrdí se konkrétní návod s ingrediencemi.
  • Mentor rozdělí třídu do skupin po 4 studentech. Každá skupina bude prezentovat firmu, zahrají si na podnikatele. Firmu si mohou pojmenovat, rozdělit si role – například:
   • účetní – počítá kalkulaci,
   • výrobce – vyhledává cenu ingrediencí dle návodu,
   • markeťák – připravuje název zboží a jeho podporu prodeje,
   • konzultant – pomáhá, kde je třeba, kontroluje propočet, dává zpětnou vazbu na reklamu.

Pro ukázku příkladu praxe cenotvorby produktu použijeme výrobu slizu z úvodního příběhu. Návod, jak vytvořit sliz, je také možné nechat děti najít na internetu.

NÁVOD:

 •  250 ml PVA lepidla
 • 1 lžíce jedlé sody (50 g)
 • 1 lžíce očního roztoku (10 ml)
 • 30 ml prstové barvy
 • 20 g třpytky

————————————————————

Cca 350 g = 5 skleniček slizu

Následně žáci/studenti na internetu dohledají průměrnou cenu za materiály použité pro výrobu slizu a spočítají kalkulaci dle využitého množství materiálu výše. Tedy zakoupí-li studenti 1 litr lepidla, do kalkulace počítají cenu pouze za 250 mililitrů.

Dotaz do skupiny – Jak je možné cenu nákladů za materiál snížit?

 • Využíváním množstevních slev. Při nákupu ne 1 l lepidla, ale například 100 l apod.
 • Množstevní slevy se vyplatí i při nákupu produktů pro domácnost. Například nákupem většího balení prášku na praní, jiného drogistické zboží apod.
 • Do kalkulace je třeba započítat i cenu za odvedenou práci. Kolik si budou studenti účtovat za hodinu práce? Možné diskutovat, co je „reálná“ suma za odvedenou práci.
 • ZŠ/SŠ kalkulace ceny nekončí součtem nákladových položek za materiály. Pedagog vyzve k diskusi, jaké další nákladové položky mohou ovlivňovat cenu zboží?
  • Materiál – obal, cedulky, balení zboží aj.
  • Práce lidí – výroba, doprava, marketing, prodej, účetnictví, managment aj.
  • Nájem – továrna, skladiště, obchod aj.
  • Energie – voda, elektřina, plyn, palivo aj.
  • Správa webových stránek – e-shop, blog aj.
  • Marketing – značka, reklama, design, grafika, fotografie aj.
  • Daně – nejen daň z příjmu, ale zboží může být zatíženo sazbou DPH (daň z přidané hodnoty), která se u některých typů zboží a služeb liší,
  • ZŠ – možné připomenout pohádku Tajemství staré bambitky,
  • SŠ – Jaké výše daně z příjmu a DPH v ČR dnes máme? Nechte studenty odpovědi vyhledat na internetu:
   • Daň z příjmu fyzických osob 2021–15 %
   • DPH – Sazba daně z přidané hodnoty v roce 2021 – základní sazba 21 % (elektřina, benzín, zemní plyn, tvrdý alkohol, tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika aj.), první snížená sazba 15 % (potraviny, nevelké byty a domy aj.), druhá snížená sazba 10 % (léky, voda, centrální teplo, čepované pivo v hospodě, potraviny pro děti, knihy aj.)
   • Povinnost platit DPH je, když za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne obrat z podnikání částku 1 000 000 Kč.
 • CENA CELKEM = materiál pro výrobu + cena hodiny práce + cca další náklady + marže
  • Příklad slizu: 85 Kč materiál +200 Kč práce + 200 Kč další materiály = 485 Kč / 5ks = 97 Kč náklady + marže neboli zisk společnosti = 150 Kč je celková cena slizu.
  • Není důležitá cena, například některá společnost udělá zboží jako luxusní a jiní jako nízkonákladové zboží. Důležitý je proces a pochopení systému tvoření ceny zboží.
 • ZŠ/SŠ Následně po kalkulaci studenti musí připravit cenovku zboží. Vmyslet název a doplnit do cenovky vše co by tam čekali. Mentor vyzve studenti k diskusi, co je třeba sledovat u ceny za zboží a služby? Jak vypadá taková základní cenovka, se kterou se potkáme například v potravinách?
  • Porovnávejte cenu zboží podle jednotkové ceny např. za 1 kg, 1ks, 1 l apod.
  • Diskuse na téma, proč stejné množství zboží má různou cenu –různé náklady na dopravu, výrobu a práci, klient platí za image/ značku aj.
 • ZŠ/SŠ cenu ovlivňuje marketingový přístup, prodejní taktiky, které cílí na emoce a atraktivitu, iracionální myšlení apod. Mentor požádá týmy, aby se domluvili, jakých manipulačních prodejních technik využijí a následně každá firma představí s svůj produkt, cenovku a reklamní slogan, marketingovou taktiku ke zvýšení prodeje zboží.
 • Mezi nejznámější techniky patří:
  • Slevy – produkt/služba je na cenovce vyšší a se slevou se dostáváte na tržní hodnotu.
  • Balíčky služeb – při nákupu většího množství, či různých balíčků, získáváte další slevu
  • Dárek zdarma – podobný proces jako u slevy, přidáte nehodnotnou věc a docílíte tak vyššího prodeje
  • Věrnostní programy – pro členy jsou nižší ceny, ale očekává se, že bude vyšší obrat
  • Nižší cena za produkt, ale dražší poštovné
  • Aj.
 • ZŠ/SŠ cena zboží a služeb je dále ovlivněna trhem a zájmem kupujících. Například cena bytů za posledních 5 let vzrostla o 67 %. Důvodem je nedostatek bytů a zároveň zájem lidí raději bydlet ve svém než v nájmu.
  • Diskuse na téma, jaký je rozdíl mezi hodnotou a trží cenou zboží a služeb? Najděte například obraz ve třídě a zeptejte se: Kolik by každý ze studentů byl ochoten za obraz, tedy umělecké dílo, zaplatit?
  • Cena se stanovuje vyjednáváním mezi prodávajícím a kupujícím = tržní cena.
  • Hodnota z ekonomického hlediska představuje odhad budoucích užitků z vlastnictví této věci či služby. Užitek může být pro každého z nás jiný, a tedy i hodnota věci se může lišit. V rozhodování hrají roli naše zájmy, emoce, zkušenosti apod.  
 • ZŠ/SŠ každý to chce zkusit! Hodně dětí a mládeže chce vydělávat jako youtuber. Mají pocit, že za málo práce bude hodně muziky. Dejme jim ten pocit zažít. Pokud škola se svými studenty tvoří školní časopis, je to super projekt. Věřím, že v dnešní době je vhodné tuto aktivitu rozšířit i o školní youtube kanál, tvořený dětmi. Někteří rádi píší, jiní kreslí, někdo rád vymýšlí hádanky, křížovky, vtipy, jiní zase rádi fotí a tvoří videa, stories apod.
  • Nabídněte studentům tvořit youtube kanál, aby si mohli vyzkoušet tento pracovní proces od A do Z. Zda bude více studentů, vytvořte více týmů a každý z nich bude tvořit svůj vlastní obsah.
   • Tým by měl spolupracovat na projektu tak, že si rozdělí role, které se mohou střídat – scénárista, textař, kameraman. Někdo ale také musí dělat střihání, efekty, grafiku, titulky aj.
  • Nastavte pravidla pro tvoření obsahu, například:
   • Každý tým bude tvořit jeden příspěvek v daném termínu (čtrnáctidenní/měsíční).
   • Nastavit časový rámec neboli délku videa/stories.
   • Na videu nesmí být vybavení domácností, násilí, vulgarismy, nahota, chráněné značky (oblečení, mobilu, pití,…) aj.
   • Je třeba dodržovat ochranu duševních práv – když použijí publikovaný text, musí u něj být citace/zdroj, když použijí muziku či obrázky, musí být koupená práva apod.
   • Obsah můžete cílit jak na zábavu, tak edukaci. Střídat příspěvky cílené na výuku (právě probíraná látka) s příspěvky na téma, které zajímá studenty.
  • Validace příspěvků
   • Pedagogové dávají zpětnou vazbu a připomínají pravidla hry. Tato pravidla se mohou s praxí vyvíjet.
  • Žáci/studenti si vyzkouší, že není snadné po celý školní rok udržet kvalitní obsah a atraktivitu. Pochopí časovou náročnost a naučí se pracovat s omezeními.
  • Diskuse na téma, jak vydělávají youtubeři. Cenotvorba videa a jeho výdělku není už tak snadná jako u zboží. Je málo těch, kteří na této branži vydělávají. Uspějí jen ti nejlepší. Přesto, každá praxe se počítá. Jak se na youtube vydělává? Například:
   • Pravidla/požadavky na získání partnerského programu YoutTube: https://support.google.com/youtube/topic/9153567
   • Příklad – povolení zobrazování reklam – musíte mít více než 1 000 odběratelů. Když sledující klikne na reklamu, přijde finanční ocenění (výdělek je cca 3-5 USD za 1000 zhlédnutí)
   • Příklad – sponzorská reklama – na základě individuální spolupráce bude video promovat nějaký produkt, značku, službu (např. odkaz na nějaký e-shop apod.)

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Studentům se doplní informace, které jim bránily ve výpočtu nebo, když měli problém najít potřebnou informaci na webu.

Závěrečná diskuse

Využití případové studie v praxi? Shrnutí poznatků:

 • Mnoho začínajících podnikatelů má starosti se sestavováním ceny svých produktů. Velmi často nesprávně odhadnou cenu nejen svého času, ale i cenu propagace. Mládež prostřednictvím těchto cvičení získává základní znalosti o cenotvorbě.
 • Na závěr je vhodné si připomenout, co vše ovlivňuje cenu zboží a jaké marketingové taktiky mohou být využívány. Je možné i doporučit knihu „Jak drahé je zdarma“ – Dan Ariely. Pro život je také dobré si uvědomovat rozdíl mezi cenou a hodnotou, což se nám bude hodit v některých z dalších případových studií, např. při úvaze nad půjčkami.

Kvíz

 1. Co je to tržní cena
  • a) Průměrná cena trhu za zboží či službu
  • b) Cena stanovená na základě skutečných vynaložených nákladů
  • c) Dohodnutá cena mezi prodávajícím a kupujícím
 2. Co je důležité sledovat na cenovkách
  • a) Co je nejlépe čitelné, největšími číslicemi
  • b) Cenu za měrnou jednotku množství zboží (např. 1 kg, 1 m, 1 l, 100 g aj.)
  • c) Obrázek nebo logo značky
 3. Co není prodejní manipulační technika
  • a) Atraktivní a emoční reklama
  • b) Věrnostní program
  • c) Prodejní cena bez slevy

Výsledky:3/c;2/b;1/c

PŘÍPADOVÁ STUDIE ALA PRACOVNÍ LIST KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík