FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #16 TYPY PŮJČEK

Dvě kamarádky sedí u vínka a jedna vypráví, že bylo super na jaře vyrazit na dovolenou. Byla na Bali. A prý se zamilovala do kreditní karty! Nákup letenky přes kreditku, ubytování přes kreditku, zapůjčení auta přes kreditku, nákupy a výlety přes kreditku. „Ta kreditka je SUPER VĚC“, pokračuje…. A prý nyní z těch 100 tisíc vyčerpaného úvěrového limitu, může splácet minimálně jen 3 % měsíčně – 3000 Kč/měsíc až do splacení dluhu.

FYI = při splátce 3000 Kč/měsíčně a 30 % RPSN se úvěr splácí 6 let a přeplatí se o 116 000 Kč!

Anotace

Opravdu jsou lidé ochotni splácet RPSN ve výši okolo 30 % p.a. u kreditní karty nebo kontokorentu (tzv. povoleného přečerpání účtu do mínusu)? Ano. A opravdu si lidé půjčují na dovolenou nebo dokonce na Vánoce? Bohužel i zde zní odpověď ano. Proto se v rámci této případové studie podíváme, jaký je rozdíl mezi dobrou a špatnou půjčkou. Objasníme si, který typ úvěrového produktu je vhodný, na jaký účel půjčky. Nejdůležitější částí studie bude vysvětlení, jak k půjčkám přistupovat, jak dělat bilanci před rozhodnutím si vzít úvěrový produkt. Neméně důležitá je znalost, jak se chovat k již k běžícím půjčkám. Jen zodpovědný přístup je vhodnou prevencí před exekucí či dokonce insolvencí.

Zařazení do výuky

Od 9. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je rozšířit znalosti v oblasti úvěrových produktů. Studenti získají základní poznatky o typech úvěrových produktů, pochopí jejich rozdíly (hlavně kontokorentu a spotřebitelského úvěru), který produkt je vhodný k jakému účelu nebo časovému období. Závěrem se detailně probere bilance před a při půjčce neboli jaké otázky je třeba si pokládat před zvážením čerpání úvěru, případně jak přistupovat k úvěrům v době splácení.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jaký je rozdíl mezi dobrou a špatnou půjčkou aneb kdy je půjčka radostí a kdy starostí?
 • S jakými nejčastějšími typy půjček se v praxi můžeme potkat a k čemu slouží?
 • Jak má vypadat bilance před a při půjčce?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ kdy je půjčka radostí a kdy starostí? Říká se, že máme dobré a špatné půjčky. Pedagog vyzve studenty, aby přicházeli s podněty, které půjčky/úvěry jsou dobré, které špatné a vysvětlili, proč si to tak myslí.
  • Dobré půjčky jsou takové investice do věcí či služeb, které obvykle rostou na své hodnotě. Například zakoupení bytu na dluh je příkladem dobré půjčky či investice, protože byt časem roste na své hodnotě – předpokládá se, že nemovitosti časem budou dražší. Dalším dobrým dluhem může být investice do podnikání, kdy máme dobrý obchodní plán, zájem rozjet profitabilní byznys a vysokou šanci, že se nám investice nejen vrátí, ale zároveň i vydělá. Poslední příklad může být i zakoupení zboží, která nám výrazně usnadní život, například věci dlouhé spotřeby do domácnosti jako je lednička, pračka nebo postel. Tyto věci sice na své hodnotě klesají, ale přináší užitek, který potřebujeme ke svému životu. (Tyto půjčky je vhodné splácet co nejdříve.)
  • Špatné půjčky jsou investice do zboží či služeb, které na své hodnotě obvykle rychle ztrácí. Napříkla dovolená, vánoční dárky, zboží rychlé spotřeby apod. Příkladem nerozumné půjčky je zakoupení drahého mobilu, který se splácí například 2 roky. Mobil již za pár měsíců bude zastaralý nebo hůře, může se stát, že se mobil rozbije nebo ztratí, ale dlužník musí splácet půjčku dál, i když již mobil nepoužívá.
 • ZŠ/SŠ lektor se zeptá svých studentů, jaké typy půjček nebo úvěrů znají. Už někdy slyšeli nebo jejich rodina využila půjčku například na bydlení (hypotéka) nebo na auto (leasing)? Jak se těmto půjčkám říká? Případně může vyzvat studenty, aby další typy úvěrů dohledali na internetu. Cílem této části případové studie je pochopit, že máme bankovní a nebankovní půjčky, účelové a neúčelové. studenti případně mohou doplnit informaci, v jakém rozsahu se obvykle pohybuje výše RPSN (roční procentuální sazba nákladů).
  • Kontokorent = úvěr se váže na bankovní účet a umožňuje klientovi čerpat prostředky až ve chvíli, když nejsou na bankovním účtu žádné peníze. Následně je možné čerpat peníze do povoleného limitu a účet se tak dostává do minusu, tzv. debetu.
  • Kreditní karta = platební nástroj, který umožňuje nákupy prostřednictvím úvěrového účtu, tzv. revolvingového úvěru. Kreditní karta není vázaná na běžný účet. Může se čerpat do předem schváleného a poskytnutého úvěrového limitu a v případě splacení do určitého počtu dnů (obvykle 55 dní), není nutné splácet úrok. (Více ke kreditním kartám v následující případové studii.)
  • Spotřebitelský úvěr = neúčelová nebo účelová půjčka, která se obvykle sjednává na předem stanovené období a za jasně stanovenou odměnu. Splátkový prodej je typ účelového spotřebitelského úvěru.
  • Hypotéka = dlouhodobý účelový úvěr, který musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti (například pozemkem, stavbou, bytem aj.). Zástavní právo je zapsáno v katastru nemovitostí do splacení dluhu. Americká hypotéka je neúčelová hypotéka.
  • Leasing (finanční leasing) = něco jako specifický účelový úvěr, nejčastěji využívaný pro zakoupení vozidla nebo různých výrobních strojů. Tato forma financování movitých věcí se řídí leasingovou smlouvou mezi nájemcem a pronajímatelem – tedy ne mezi dlužníkem a věřitelem. Leasingová smlouva je vlastně forma dlouhodobého pronájmu, kdy pronajímatel je vlastníkem movité věci a zapůjčuje ji nájemci k využívání za úplatu dle stanovených podmínek.
  • Směnka = půjčka, která je v praxi nejčastěji využívá mezi známými, v rodině nebo u lichváře. Směnka má sice tu výhodu, že je rychlá a dlužník může splatit půjčku jednorázově až v přesně daném termínu, ale na druhou stranu suma, která má být vrácena, může být výrazně vyšší a extrémně nevýhodná z pohledu úrokové sazby.
 • studentům se zadá úkol do týmů, ve kterých budou srovnávat dva úvěrové produkty – kontokorent a bankovní neúčelový spotřebitelský úvěr. Studenti si vyberou banku, například tu, u které mají svůj běžný účet. Podívají se na popis produktu na webových stránkách a přečtou si sazebník banky. Případně se budou muset podívat i do obchodních podmínek, v případě že odpovědi na otázky v tabulce nenajdou na webových stránkách produktu.

POZN.: VÍCE K ÚVĚRŮM A EXEKUCI V KNIZE FINANČNÍ ZRALOST

Získané poznatky

Jak využít získané poznatky o typech úvěrů v praxi? Jak by se studenti chovali ve chvíli, kdy rezerva nestačí a je nutné zvolit půjčku?

Jaké otázky by si položili před volbou úvěru?

 • Potřebuji to? Je to dobrá nebo špatná půjčka? Možná bychom mohli sehnat peníze i jinak, například prodejem starých nepotřebných věcí nebo brigádou navíc.
 • Mám na to? Jak vypadá rodinný rozpočet, zbývá dost peněz na splátku úvěru? Má rodina dostatečné rezervy v případě například ztráty příjmu, ať už z důvodu ztráty zaměstnání, při dlouhodobé nemoci/úrazu nebo při nečekaných životních situacích? Někdy je lepší se při závazku připojistit.
 • Jaký produkt je vhodný k účelu půjčky? Každá konkrétní situace může mít jiné doporučení pro typ půjčky. Také se vychází z času, do kdy je nutné půjčku splatit. Například:
  • Kontokorent – produkt na překlenutí maximálně 1 měsíce. Očekává se, že s dalším příjmem se dluh vyrovná. RPSN = roční procentuální sazba nákladů (celková cena půjčky včetně poplatků a případného pojištění) se pohybuje mezi 18-38 %.
  • Kreditní karta – produkt na překlenutí 45-55 dnů (dle délky bezúročného období). RPSN se pohybuje nejčastěji okolo 30 %. Navíc je nutné upozornit na to, že většina kreditních karet má bezúročné období pouze pro platby kartou nikoli na výběry z bankomatů, pro ty se počítá úrok ihned!
  • Ve chvíli, kdy klient není schopný splatit kontokorent či kreditní kartu, je nutné okamžitě reagovat a přesměrovat dluh na jiný vhodnější typ půjčky jako např. spotřebitelský úvěr.
  • Spotřebitelský úvěr/Splátkový prodej/Leasing – produkty využívané na středně dlouhé období, obvykle na 6 měsíců až cca 5-6 let. RPSN se může pohybovat ve velkém rozpětí mezi 3-46 %, průměr je nejčastěji mezi 7-10 %.
  • Úvěr/Meziúvěr (překlenovací úvěr) ze stavebního spoření – produkt striktně účelový na bydlení. Může nahradit „spotřebitelský úvěr“ s možností splácet 5 až 20 let. RPSN se pohybuje od 4 do 10 %.
  • Hypotéka/Americká hypotéka/Úvěr ze stavebního spoření – produkty s dlouhodobým horizontem splácení od 5 do 40 let, obvykle na vysoké sumy. Jedny z nejlevnějších produktů na finančním trhu, kdy RPSN se pohybuje mezi 4-6 %.
 • Kde si půjčit? Nabídka půjček na finančním trhu je opravdu široká. Je vhodné si udělat srovnání, malý průzkum trhu. Např. je možné využít webové stránky https://www.finparada.cz/, https://www.banky.cz/, https://www.skrblik.cz, či jiné, pro tyto účely připravené.
  • Dále je vždy doporučováno nechat si zpracovat více nabídek od 2-3 společností. Když finanční společnost nechce peníze půjčit (nevychází kalkulace nabídky), je dobré to brát jako varování a doporučení hledat jiné cesty, jak finanční prostředky získat.
  • Je vhodné vybrat společnost, která má licenci poskytovat půjčky a je zapsána v registrech ČNB. Pozor na lichváře. Směnka nemusí být vhodné řešení, neb věřitel si obvykle nekontroluje, zda máte na splátky.
 • Výběr konkrétní nabídky?
  • Vybrat tu nejvýhodnější nabídku je dnes relativně snadné, protože je možné je porovnávat na základě procentního vyjádření RPSN. RPSN určuje výši skutečných ročních nákladů. Čím nižší úroková sazba RPSN, tím lepší.
  • Je třeba se seznámit i se sazebníkem společnosti a zjistit, jaké další poplatky mohou nastat. Například při mimořádné splátce, změně smlouvy – snížení měsíční splátky nebo prodloužení délky úvěru; nebo vystavení určitých dokumentů či potvrzení.
  • Rozhodně se doporučuje přečíst si úvěrovou smlouvu, ve které jsou důležité informace, jako například povinnosti klienta nebo sankce za neplacení aj.
 • Budu na to mít i v budoucnu? Závěrem je vhodné znovu zvážit, je-li půjčka nutná. Máme jistotu trvalého příjmu, jsou v rodině nějaké rezervy, je třeba připojištění na ztrátu zaměstnání či pracovní neschopnost? Nikdy není dobré jet až na doraz rodinného rozpočtu!

Závěrečná diskuse

Závěrečná diskuse na téma úvěrů se váže na otázku, co by studenti dělali, kdyby se dostali do problémů a nemohli splácet svůj úvěr?

 • Neřešit neschopnost splácet dalším úvěrem, mít snahu se vyhnout tzv. dluhové pasti. Splácet jeden dluh dalším dluhem sice může krátkodobě pomoci, ale z dlouhodobého hlediska to přivádí dlužníka do větších problémů.
 • Včas pracovat s problémem neschopnosti splácet a neodkládat řešení. Omezit co nejdříve zbytné výdaje, prodat nepotřebné věci, vydělat si něco na víc brigádou aj.
 • Co nejdříve kontaktovat věřitele či úvěrové poradce a informovat jej o nastalé situaci. Neschopnost splácet je možné s věřitelem řešit těmito způsoby:
  • Požádat o pozastavení splácení úvěru, tzv. odklad splátek. Obvykle se v tomto případě splácí pouze úrok a jistina se začne splácet až dle nově dohodnutých podmínek. Věřitel má zpravidla snahu zodpovědnému dlužníkovi pomoci a například odpustit i smluvní pokutu.
  • Upravit úvěrovou smlouvu. Dlužník požádá o snížení splátky, čímž se zároveň prodlužuje i doba splácení. Nový splátkový kalendář může ulehčit rodinnému rozpočtu.
  • Refinancování úvěrové smlouvy. Finanční společnosti mají snahu z konkurenčních důvodů přicházet s výhodnějšími nabídkami úvěru, které by mohly v problémové situaci dlužníkovi pomoci změnit výši RPSN. Požádat o přepracování stávajícího nevýhodného úvěru ideálně i s případným odložením prvním splátky.
  • Je-li v domácnosti více úvěrů, řeší se obvykle situace konsolidací neboli sloučením více půjček v jednu s cílem snížit tak celkové náklady dluhu. Konečná a jediná měsíční splátka je obvykle nižší a může to pomoci dlužníkovi ji zvládnout pokrýt.

Když nejsou dostatečné rezervy a uvažuje se o půjčce, je třeba na to jít chytře. Když už půjčky, tak takové, které dávají smysl. Když máme levnou půjčku (hypotéku), není nutné spěchat se splácením. Naopak u půjček s vyšší úrokovou sazbou, než mohou přinést naše investice, se doporučuje dluh uhradit co nejdříve.

Kvíz

 1. Který úvěrový produkt je obecně nejdražší? Má nejvyšší úrokovou sazbu?
  • a) Hypotéka
  • b) Spotřebitelský úvěr
  • c) Kreditní karta
 2. Co znamená vyjádření „dobrá půjčka“?
  • a) Půjčka s nízkým RPSN
  • b) Půjčka na věci, jejichž hodnota roste
  • c) Půjčka, kde mohu věřit věřiteli
 3. Co je nejdůležitější při výběru typu úvěrového produktu?
  • a) Jak je vysoké RPSN a za jak dlouho se úvěr splatí
  • b) Jak je vysoké RPSN a kde mám známé
  • c) Jak je vysoké RPSN a jak je silná společnost, kde se podepíše úvěrová smlouva

Výsledky: 3/a;2/b;1/c

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík