FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #19 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ V DŮCHODU

Dvanáctiletá dcera jde s maminkou nakupovat. Stojí ve frontě u poklady a sleduje prodavačky, jak markují zboží zákazníkům. Z ničeho nic se podívá na mamku a říká: „Mami, všimla jsi si, že u pokladen velmi často pracují staří lidé? Proč musí pracovat, když náš dědeček s babičkou do práce už nechodí? Dědeček mi vysvětloval, že už nemusí pracovat, protože má důchod. To tito lidé důchod nemají?“ Maminka překvapeně poslouchá otázku své dcerky, rozhlédne se po pokladních v obchodě a připustí, že tam opravdu jsou pracovníci v důchodovém věku. Přemýšlí, jak jednoduše odpovědět na tak složitou otázku. Usměje se a říká: „Miláčku, není důchod jako důchod. Až přijdeme domů, tak ti to více vysvětlím. Nezapomeň mi to připomenout?“

Anotace

Věk je věc, ve které jsme si všichni rovni. Všichni jednou zestárneme. Každý z nás se jednou ohlédne za svým životem a bude hodnotit. Otázkou však je, kolik z nás bude moci odejít z práce a zachovat si stejnou životní úroveň? Kolik z nás bude moci žít důstojně a spokojeně i v době důchodu? Kolik lidí bude muset chodit do práce i ve vysokém věku a kolik lidí bude pracovat jen pro radost? Říká se, že „život není jen o penězích“, ale přesto se bez peněz neobejdeme. Ruku na srdce, kolik z vás si již položilo otázky: Kolik budu mít v důchodu? Kolik chci mít v důchodu? Kolik musím dnes odkládat, abych byl v důchodu ok? Umění tvořit dlouhodobé rezervy, kapitál na stáří, je primárně o čase a disciplíně. Proto je důležité, aby mládež pochopila, že čím dříve budou mít nastavené své finanční plány, ve kterých budou myslet i na zadní kolečka, tím méně je bude bolet se dostatečně zajistit na stáří. 

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je objasnit názvosloví jako je důchodce, státní důchod a základy pochopení jeho principu. Dále, co je to penzijní spoření a v něm získávané státní příspěvky.  Žáci získají povědomí o realitě dnešních důchodů a jaká je jeho minimální a průměrná výše. Sami dojdou k závěru, zda je nutností se na důchodový věk připravit. V rámci případové studie si vypočítají příklad, jak se na stáří zajistit, aby si udrželi svou životní úroveň. Cílem je pochopit nejen důležitost důchodové problematiky, ale také si osvojit umění tvoření dlouhodobých rezerv s propojením složeného úročení, které nám pomáhá v dostatečně dlouhém časovém horizontu.  

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Co je to důchod, jaké máme typy a jaké průměrné dávky stát vyplácí?
 • Co je to penzijní spoření a jak nás stát motivuje k jeho využívání?
 • Jak se připravit na zralý věk, abychom si udrželi svou životní úroveň?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ může se zdát, žetéma důchodu je pro studenty vzdálené a hůře uchopitelné. Přesto, děti se v rámci rodiny potkávají se svými prarodiči a možná někteří z nich již nepracují a pobírají důchod. Nebo někde potkali postiženou osobu apod. Někteří rodiče se na důchodový věk připravují a možná svým přístupem i edukují své děti.
 • Studenti si připraví mobily/PC s přístupem k internetu. Studenti mohou pracovat v týmu, ve dvojicích nebo individuálně. Pedagog zahájí hodinu mapováním znalostí studentů o důchodové problematice. Všechny poznatky a popis názvosloví se bude zaznamenávat na tabuli.  Pedagog případně může připravit kartičky s názvoslovím a otázkami, rozdat je do týmů/dvojic a nechat studenty dohledat potřebné informace k problematice.  
  • Víte, kdo je to důchodce? Mají děti v rodině nějakého důchodce?
  • Co je to důchod?
  • Máte představu, jaké typy důchodů v České republice máme?
  • Jak starý musí být člověk, aby mohl pobírat starobní důchod?
  • Jak jinak se říká starobnímu důchodu, dávce od státu?
  • Co je to invalidní důchod?
  • Co je to vdovský/vdovecký důchod?
  • Co je to sirotčí důchod?
  • Jaká je průměrná výše různých typů důchodů?
  • Z čeho se dávky vyplácejí? Kde stát získává peníze na výplaty důchodů?
 • Závěry studentů, základní popis názvosloví, průměrné výše důchodů:
  • Starobní důchod nebo také tvz. penze je státní dávka, která se vyplácí v případě dovršení věku, nejčastěji 65 let, a odpracováním min. 35 let.
  • 2021 – průměrný důchod v ČR 16 249 Kč (09/2022 17 900 Kč).
  • 2021 – min. starobní důchod 4 320 Kč (2022 – 4 670 Kč).
  • Invalidní důchod se vyplácí v případě invalidity neboli ve chvíli, kdy má invalida snížený zdravotní stav v takovém rozsahu, že již není schopný vykonávat plně nebo částečně svou práci.
   • 2021 – průměrný invalidní důchod prvního stupně 7.690 Kč, druhého stupně 8.949 Kč a třetího stupně 13.438 Kč. Průměr ze všech stupňů je 12 726 Kč.
  • Vdovský/vdovecký důchod tzv. pozůstalostní důchod náleží manželce/manželovi po úmrtí partnera.
   • 2021 – průměrný vdovský/vdovecký důchod v ČR 17 295 Kč.
  • Sirotčí důchod při úmrtí otce nebo matky pro nezaopatřené dítě.  
   • 2021 – průměrný sirotčí důchod 8 004 Kč.
  • Důchodové dávky se vyplácí z tzv. průběžného důchodového systému, do kterého přispívají všichni aktivně pracující lidi formou sociálního pojištění. Z důvodu klesání počtu aktivně pracujících a zvyšování počtu lidí v důchodovém věku, je ohroženo i samotné vyplácení penzí. Sociální pojištění dnes činí okolo 40 % příjmu státního rozpočtu. V případě, že výdaje na důchod budou vyšší než tyto příjmy, stát bude muset čerpat z jiných zdrojů státní pokladnynebo, nebo udělá opatření, jak důchody snížit.
  • Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod, https://www.cssz.cz/web/cz/statisticke-rocenky
 • ZŠ/SŠ Diskuse na téma spoření/investování na zralý věk se zahájí otázkami:
  • Kolik je dnes průměrný hrubý příjem v ČR? (2022/1Q 37 929 Kč)
  • Myslíte si, že lidé v důchodu se mají dobře, že dostávají dost peněz od státu?
  • Slyšeli studenti o nějakém spoření, které využívají jejich rodiče či prarodiče, aby si připravili vlastní kapitál na stáří případně invaliditu?
  • Kolik si myslíte, že mají Češi naspořeno a kolik by teoreticky potřebovali?

REALITA DŮCHODŮ

 • 97,1 % důchodců nedosáhlo na penzi přes 20 000 Kč v roce 2020
 • 90,3 % důchodců nedosáhlo na penzi přes 18 000 Kč v roce 2020

Srovnání mzdy a důchodu v 2022 při době pojištění 45 let

Češi průměrně žijí v důchodu okolo 25 let. Měli by tedy mít naspořené prostředky právě na takto dlouhé období, aby dorovnali ze svého pasivního příjmu chybějící rozdíl mezi důchodem a skutečnými výdaji na život. Finanční poradce by měl u návrhu na vytvoření tohoto kapitálu započítat i vliv inflace.

Společnost Ipsos v 02/2022 realizovala průzkum, kde zjistila, kolik jsou Češi schopni si naspořit na důchod a jaká je realita skutečných úspor.

Mezi top oblíbené spořicí/investiční produkty, které jsou využívány na dlouhodobou investici pro přípravu na důchod, patří PENZIJNÍ SPOŘENÍ. V roce 2021 do penzijka přispívalo 4,43 mil. účastníků v průměru cca 1000 Kč měsíčně. Penzijní spoření získalo svou oblíbenost primárně z důvodu státního příspěvku tzv. dotace neboli odměny státu (poděkování za to, že myslíme na stáří). U příspěvku účastníkem ve výši 300 Kč je poskytován státní příspěvek ve výši 90 Kč. Za každou další 100 korunu stát přidává 20 Kč. Maximální státní příspěvek na 1 000 Kč účastníka je ve výši 230 Kč. Zda klient spoří více než 1 000 Kč, může nad tento limit odečítat max. 24 000 Kč ročně od základu daně tzv. úsporou na daních. Z tohoto důvodu se vyplatí do penzijního spoření zasílat maximálně 3 000 Kč měsíčně.

Likvidita penzijního spoření je velmi omezená. Účastníci mohou čerpat svůj kapitál nejdříve v 60 letech a zároveň po zaplacení min. 60měsíčních příspěvků (po 5 letech). V krajních případech mohou zrušit smlouvu, ale tím pak přijdou o státní příspěvky.

Detail k penzijnímu spoření, jeho výhody i nevýhody, najdete v knize Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti, a to včetně objasnění, proč penzijní spoření nepatří mezi pojištěné vklady ze zákona o bankách.

 • ZS/SŠ Kdy začít myslet na zajištění stáří? U investic hraje velkou roli čas. Když začneme spořit/investovat hned s první brigádou, je velká pravděpodobnost, že nebudeme v důchodovém věku strádat.

Zadání pro studenty. V kalkulačce penzijního spoření si připraví následující příklad:

 • Rok narození tak, aby bylo účastníkovi 20 let (spořicí období je do 65 let tedy na 45 let)
 • Měsíční příspěvek je 1 000 Kč, příspěvek zaměstnavatele 0 Kč, již naspořeno 0 Kč.
 • Investiční profil zadat „profík“ – nabízí průměrné zhodnocení 6 %.
 • VÝSLEDEK – Kolik bude naspořeno? (3 420 561 Kč)
 • Následně se změní parametr – příspěvek cca 10 % čistého příjmu v ČR – 3 000 Kč.
 • VÝSLEDEK – Kolik bude naspořeno? (8 987 648 Kč)
 • Další změna parametru – nechá se 3 000 Kč, ale změní se věk účastníka na:
  • 30 let věku – VÝSLEDEK – Kolik bude naspořeno? (4 640 341 Kč)
  • 40 let věku – VÝSLEDEK – Kolik bude naspořeno? (2 254 503 Kč)
  • 50 let věku – VÝSLEDEK – Kolik bude naspořeno? (945 135 Kč)

Výsledky je možné zaznamenávat do tabulky, aby se umocnil prožitek – ČAS JE NÁŠ NEPŘÍTEL, čím dříve studenti začnou tvořit kapitál na svou rentu (pasivní příjem), tím více budou mít připraveno primárně díky složenému úročení.

V životě procházíme různými situacemi a může se stát, že v průběhu života nebudeme moci spořit z důvodu založení rodiny, hypotéky, dlouhodobé nemoc aj. Tedy, čím dříve ušetříme svůj 1. mil., tím lépe. Pak je vhodné na něj zapomenout a nechat jej dozrát.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny diskutují a analyzují. Je vhodné u kalkulace probrat i výsledek, jak velký podíl z konečné částky mají státní příspěvky. Nechat studenty dojít k vlastnímu závěru, co je důležitější u této investice do penzijního spoření – státní příspěvek nebo výnosy z příspěvku účastníků.

Potenciální výnos investice neboli také kouzlo složeného úročení, se bude více probírat u investic. Stejně tak se v rámci investic budou probírat i další případné produkty/aktiva vhodné pro tvoření dlouhodobého kapitálu (dluhopisy, akcie, ETF, zlato, Bitcoin).  

Závěrečná diskuse

Podceňovat téma důchodu se nevyplácí. Je důležité myslet na svůj vlastní rentiérský pasivní příjem již od nástupu do práce nebo při zahájení vlastního podnikání. Podnikatelé musí myslet na přípravu o to více, neb mají obvykle výrazně nižší důchod než zaměstnanci. Podnikatelé se snaží minimalizovat odvody nejen na dani z příjmu, ale také na sociálním a zdravotním pojištění, což výrazně snižuje výši jejich státního starobního důchodu. Stačí se naučit investovat na stáří 10 % ze svého příjmu celý svůj aktivní pracovní život a v důchodovém věku bude fajn.

Studenti již dnes ví, že z důchodu není reálné si udržet svou životní úroveň. Vyzvěte je proto, aby si o důchodové problematice popovídali doma. Ať se informují, jakých produktů jejich rodiče využívají, jaká aktiva si připravují na svůj zralý věk. Ať se zeptají, zda spoléhají na státní důchod nebo na to, že je jednou budou živit děti. Mládež má velmi často zkreslenou představu o rodinných rezervách. Domnívají se, že jejich rodiče mají úspory a rodině bude dobře za každé životní situace, ale realita bývá u většiny rodin jiná.

Jak se sami studenti postaví ke svému spoření na stáří?  Jak využijí získané informace v praxi? Jak již bylo v rámci analýzy finančních potřeb a finančním plánu zmíněno, je třeba na přípravu pasivního příjmu nezapomínat. Jak již tato případová studie dokázala, i halíře dělají talíře.  

Chcete znát svou důchodovou situaci? Využijte aplikace IDA https://www.mpsv.cz/-/kdy-budu-mit-narok-na-duchod-a-jak-vysoky-bude-ida-to-vypocita.

Chcete mít jednou vyšší důchod? Nevíte, který termín je nejvýhodnější na odchod do důchodu? Využijte profíky, kteří znají zákon a pomohou vám navýšit penzi až o tisíce. Možné pouze před tím, než odsouhlasíte výpočet ČSSZ. Nečekejte a řešte včas, možné již od 40let+: http://www.vyssiduchod.cz.

 1. Kdy nejčastěji odcházejí lidé do starobního důchodu?
  • a) V 60 letech.
  • b) V 65 letech.
  • c) V 70 letech.
 2. Proč lidé nejraději šetří na důchod v penzijním spoření?
  • a) Mají jistotu vysokého zhodnocení.
  • b) Protože to je likvidní produkt, kdy mohu kdykoliv čerpat své peníze.
  • c) Díky státnímu příspěvku.
 3. Je reálné si udržet svou životní úroveň i v důchodu pouze z penze?
  • a) Ano
  • b) Ne

Výsledky: 3/b;2/c;1/b

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík