FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #20 STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Patnáctiletý syn přilítne domů, hodí tašku do kouta svého pokoje a letí za maminou do kuchyně. Aniž by pozdravil, už se ptá: „Mami, se tě musím zeptat: šetříte mi nějaké peníze?“ Maminka s údivem v očích syna pozdraví, potutelně se usmívá a vyčkává, co bude dál… „No, víš, Petr mi říkal, že jeho rodiče mu spoří na stavebko, které bude brzy končit. Prý ty peníze vezme a koupí si za ně tu svou vysněnou motorku. Tak mě napadlo, zda náhodou také nemám nějaké to stavebko?“

Anotace

Stavební spoření, druhý nejvíce oblíbený produkt na českém trhu po penzijním spoření. Ve fázi spoření je evidováno téměř 3,3 mil. smluv.  Navíc je to produkt právě často používaný pro děti, kde jim rodiče či prarodiče mají snahu naspořit peníze například na studie či vstup do života. Otázkou je, jak moc klienti tomuto produktu rozumí, znají základní rozdíly mezi spořicím účtem a stavebním spořením? Jak moc blízká je jim znalost poplatkové politiky? Proč v minulosti tento produkt byl tak populární, a proč v době vysoké inflace a vyšších úrokových sazeb ztrácí na svém lesku?

Zařazení do výuky

Od 8. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je objasnění dalšího produktu na finančním trhu tak, aby byl produkt, stavební spoření, využíván prakticky a efektivně. Každá finanční potřeba si žádá své vlastní řešení, a právě případová studie o stavebním spoření navede studenty ke zvažování, který spořicí produkt je vhodný, pro jakou situaci.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Proč vznikl produkt stavební spoření? O principu produktu.
 • Jaké využití má stavební spoření oproti běžnému spořicímu účtu nebo termínovanému vkladu?
 • Které podmínky a poplatky mohou ve stavebním spoření překvapit?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagog otevře hodinu příběhem, do kterého zapojí studenty.  
  • Představte si, že jste se celá třída rozhodla společně vytvořit kolonii uprostřed lesů na louce kousek za městem, kde budete chtít žít v souladu s přírodou. Vašim cílem bude postavit si bungalovy, společnou venkovní kuchyni, umývárny. Rádi byste louku využili na pěstování plodin, které byste nejen využili pro své účely, ale také prodávali na tržišti. Bio potraviny v dnešní době frčí. Realizace vašeho cíle je za 4-6 let.
  • Dáte hlavy dohromady, někdo nakreslí plánek, další z vás připraví finanční rozpočet na potřebné stavby a nákup nářadí i pro farmářské podnikání.  K realizaci, pro vás dokonalého projektu, bude zapotřebí 6 mil. Kč. Všichni se budete podílet na nákladech stejným dílem. Ve třídě je 25 studentů a každý má přinést 240 000 Kč.
 • Pedagog vyzve studenty, zda mají nějakou ideu, kde peníze na projekt seženou. V rámci diskuse by si měli odpovědět na tyto otázky:
  • Má někdo již peníze našetřené, mohl by je do projektu vložit?
  • Když bude mít někdo ze studentů více než tento obnos, byl by ochotný peníze zapůjčit?
  • Kde je dále možné peníze zapůjčit? Pro takto nízký obnos to nebude formou hypotéky… jaké další možnost existují?
  • Zda studenti odpověděli jedno z možností produkt stavební spoření, vyzvěte studenty, aby se jej pokusili popsat svými slovy.
 • STAVEBNÍ SPOŘENÍ je produkt postavený na tzv. principu solidarity. Do fondu stavební spořitelny vkládají prostředky klienti, kteří mají zájem výhodně zhodnocovat svůj kapitál anebo čerpat zvýhodněný úvěr, který je přísně účelový – určený pouze na bydlení.
  • V první, spořicí fázi klient využívá zajímavou formu spoření, kdy je každý rok připisovaná nejen státní dotace (příspěvek státu za zájem podpořit oblast bydlení), ale také úrok z vkladu a úrok ze státní dotace. Po dodržení šestileté vázací lhůty mohou být tyto peníze použity na cokoliv.
  • Druhá fáze produktu je úvěrová, kdy klient z tohoto fondu čerpá prostředky formou půjčky (vedle svých naspořených peněz), která je úzce spojena s bydlením. Když jsou peníze zapotřebí dříve než za 6 let, celá suma (naspořená i zapůjčená) musí být použita na bydlení.
  • Tedy ti, co mají dost peněz, peníze vkládají, aby získali úrok a státní příspěvek. Ti, co mají málo na bydlení, si mohou peníze zapůjčit za lepší úrok, než mají například spotřebitelské úvěry.
Popis, jak funguje stavební spoření
 • ZŠ/SŠ zadání pro studenty – porovnat produkt stavební spoření se spořicím účtem (pro SŠ případně i s 6tiletým terminovaným vkladem). Informace studenti mohou zjistit nejen z internetu, ale také si do výuky mohou přinést své vlastní smlouvy, zda nějaké spořicí účty nebo stavební spoření mají. Cílem úkolu je zjistit, která forma spoření je pro klienty v současné době výhodnější. Závěry je možné zaznamenávat přímo na tabuli, nebo je možné studenty vyzvat, aby si udělali srovnání například v excelové tabulce.
  • V době nízké inflace a nízkých úrokových sazeb je výnosově výhodnější stavební spoření. V době vysokých úrokových sazeb může být stavební spoření méně výhodné.
  • Spořicí účty mají výhodu flexibility výběru finančních prostředků a nízkých /nulových poplatků.
  • Všechny tyto produkty jsou pojištěné vklady ze zákona a u všech podléhá výnos zdanění srážkovou daní 15 %.

 • ZŠ/SŠ závěrem pedagog vyzve studenty, které poplatky či jiné informace o produktech je překvapily:
  • Stavební spoření je na dobu neurčitou!
  • Vysoké poplatky u stavebního spoření – vedení účtu, vstupní poplatek, poplatky za změny smlouvy aj.
  • Změna úrokové sazby pro spořicí část u stavebka po 6 letech – obvykle se sníží.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny diskutují a analyzují. Předpokládá se, že mládež projeví známky kritického myšlení a bude klást argumentaci, která je pro či proti využívání tohoto spořicího produktu.

Podněty k diskuzi:

 • Stavební spoření je nevýhodné – dlouhá doba
  •  „Čas“ je relevantní pojem, pro padesátníka je 6 let přijatelné období. Pro mladou generaci je 6 let obvykle příliš dlouhá doba. Neumí si představit na něco tvořit kapitál 6 let či déle. Mládež chce všechno hned. Ale právě stavební spoření může být prostředek, který vytváří určitý hospodárný návyk, který se bude hodit celý život.
 • Stavební spoření je nevýhodné – nízká likvidita, dlouhá výpovědní lhůta a poplatky
  • Stavebko a jeho nízká likvidita může sloužit pro mnoho lidí jako motivace spořit a nesahat na kapitál, než bude naspořen finanční cíl (například na auto, studie apod.).
  • Stavebko učí nejen disciplíně – zdravému návyku spoření, ale zároveň učí počítat výhodnost změny smlouvy. Právě uvědomění si poplatků při změně smlouvy nebo výpovědi je lekce, která pomáhá případně hledat i jiné cesty.
  • Stavebko má sloužit jako doplňující produkt v rámci diverzifikace. Neměl by to být jediný produkt v portfoliu klienta, aby tento produkt rušil ve chvíli, kdy jsou zapotřebí peníze. Je vhodné dodržet investiční časový horizont. Kdyby byly peníze snadno dostupné, tak je otázka, zda klient investiční horizont dodrží a budou peníze připravené v potřebné výši.
 • Stavební spoření je nevýhodné – výnosy a státní dotace nepokryjí vysokou inflaci
  • Jakýkoliv produkt na střednědobé období (3-6 let) obvykle z dlouhodobého průměru vynáší cca mezi 1–5 %. I při vysoké inflaci se nepředpokládají vysoké úrokové sazby v bankách na spořicích účtech na delší období než 1-3 let. Stavebnímu spoření se dlouhodobě daří připisovat zisky, které pokrývají min. výši inflace. V posledních 20 letech cca 3-6 % průměrné zhodnocení.
Větší detail o stavební spoření naleznete v knize
Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti:
– O nejčastějších chybách ve stavebku.
– Jak získat 8 státních dotací za 6 let a pár dní.
– Srovnání úvěru/meziúvěru ze stavebního spoření s hypotékou, aj.

Závěrečná diskuse

Jak studenti získané informace využijí v praxi? Zařadí tento produkt do svého finančního portfolia? Budou se informovat u rodičů, zda využívají tento produkt a pro jaké účely? Proč se pro produkt rozhodli a zda splnil jejich očekávání?

Kvíz

 1. Uzavírá se smlouva o stavebním spoření na dobu 6 let?
  • a) Ano
  • b) Ne, smlouva je na dobu neurčitou
 2. Je nutné u stavebního spoření naspořené peníze použít na bydlení?
  • a) Není, je nutné po 6 letech čerpat půjčku a pak je možné naspořené peníze použít na cokoliv.
  • b) Není, je třeba dodržet vázací lhůtu 6 a naspořené peníze lze použít na cokoliv.
  • c) Ano, je nutné vždy všechny peníze využít na účely spojené s bydlením.
 3. Mění se úroková sazba při změně smlouvy?
  • a) Ano, ale jen za podmínky, že bude klient se změnou souhlasit.
  • b) Ne, nikdy to není možné.
  • c) Ano, klient podepisuje nové obchodní podmínky.

Výsledky: 3/c;2/b;1/a

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík