FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #13 POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Hurá! Jede se na dovolenou. Rodinka poskládá věci do auta a vyráží do Chorvatska. Tatínek sedá za volant, startuje, vyjíždí z garáže. Maminka se ujišťuje, zda tatínek nezapomněl pasy na stole v kuchyni. Než dostane odpověď, nastane rána. Auto se posune ke krajnici a začne se mu kouřit z kapoty. Auto se srazilo s jiným, co přijíždělo zprava. Nehoda hned na první křižovatce. Všichni jsou v šoku. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Desetiletá dcera začne brečet a říká: „Jak teď pojedeme na dovolenou, když se nám rozbilo auto?“ Na to tatínek odpoví: „Doprčic, máme po dovolené, oprava auta nás bude stát majlant, neb nemáme havarijní pojištění! Chjo.“

Anotace

Také se vám někdy zdá, že se vám smůla lepí na paty a pořád musíte řešit nečekané situace, které mají dopad na naši peněženku? Naštěstí se na některé nepříjemné životní události dá pojistit a vytvořit si tak vnitřní klid a pocit bezpečí. Právě krytí majetku bývá nejsnadnější forma zajišťování, protože si snadno můžeme spočítat nebo dohledat, kolik konkrétní movitá i nemovitá věc stojí. Pojištění automobilu řeší většina dospělé populace, která má řidičák a zájem vlastnit auto. Zákon nás nutí mít minimálně pojištění odpovědnosti, které pokrývá neúmyslně způsobenou škodu na věci či na zdraví poškozeného (případová studie #12). Havarijní pojištění vozu je již naše volba. Jak obecně k pojištění majetku přistupovat? Jak často by se mělo pojištění majetku přehodnocovat? Proč se pojišťování majetku nevyplatí podceňovat? V případové studii se dozvíme, jak ochránit majetek a tím i naše úspory.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je prohloubit znalosti v oblasti pojištění majetku. Studenti se seznámí s dalším názvoslovím, naučí se identifikovat důležité informace pojistných nabídek, rozšíří si základní orientaci v pojistných produktech a nabízených službách. Studenti si opět vyzkouší porovnání více konkrétních nabídek, aby posílili své kritické myšlení. Případová studie podporuje vlastní objevování, samostatné rozhodování a řešení problémových situací.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jaké parametry je třeba znát k pojištění majetku, konkrétně osobního vozidla?
 • Jaká pojistná rizika a v jakých cenách pojišťovny nabízí zajištění osobního vozidla?
 • Co je nutné ohlídat před podpisem pojistné smlouvy?

Zadání studie pro žáky a studenty:

Téměř každá rodina řeší zajištění svého majetku, ať už se jedná o věci v domácnosti, rodinný domek nebo auto, bez kterého si již většina z nás neumí představit svůj život. Ani studenti to nemají jinak. Většina z nich si přeje dříve nebo později pořídit si svůj vlastí automobil. Proto se v rámci případové studie zaměříme na havarijní pojištění vozidel, ale setkáme se i s povinným ručením, tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je ze zákona povinné.  

 • pedagog požádá studenty, aby se rozdělili do skupin ideálně po čtyřech. Každý tým se zamyslí, jaké bude jejich první vozidlo, které si touží pořídit. Tento typ vozidla by měl mít někdo z týmu v rodině. K tomuto vozidlu bude zapotřebí sehnat základní parametry, se kterými následně bude tým pracovat. Je třeba být více konkrétní. Studenti by sami měli přicházet s parametry, které si myslí, že jsou důležité pro přípravu havarijního pojištění nebo povinného ručení. Informace mohou dohledávat na internetu.
  • Zadejte do tabulky vozidla, která si týmy vybraly, již s konkrétními parametry. Tabulku je ideální sdílet na společném disku třídy a následně i výsledky případových studií.
  • Pedagog pro případovou studii doplní, aby studenti do tabulky zanesli konkrétní věk pojistníka (kdo bude smlouvu sepisovat – může to být některý rodič/známý nebo i oni sami, pokud jim je 18 let a více). Dále upozorní, že pro přípravu pojistné nabídky je obvykle zapotřebí znát i informaci, zda pojistník již v minulosti způsobil pojistnou událost neboli autonehodu. Řídit bez nehod se vyplatí! Tato informace se váže na určení bonusu/malusu u pojištění motorových vozidel.   Zatímco samotné povinné ručení a havarijní pojištění se vztahují na motorové vozidlo, bonus/malus se váže pouze na pojistníka, ne na majitele vozidla či vozidlo samotné. (https://www.pojisteni.com/blog/bonus-a-malus-u-pojisteni-motorovych-vozidel-1693/)
  • Pro získání orientační ceny vozu je možné využít různých kalkulaček
  • Pedagog může připomenout, že pro hledání nejlepší nabídky je vhodné sledovat výhody a nevýhody pojištění, a nezapomínat na výluky – kdy pojišťovna neproplatí pojistné plnění.  
 • studenti dostanou za úkol do příští hodiny vypracovat srovnání pojistných návrhů a zvolení TOP nabídky pro vozidlo v týmu.
  • Pro snadnější srovnání je třeba si odsouhlasit základní výši pojistného limitu (pojistné částky) pro povinné ručení např. 70 mil. Kč:
  • Tým vypracuje tabulku porovnání základních parametrů – pojistné limity a roční pojistné. Porovnávat ceny bez započítaných bonusů/malusů.
  • Každý z týmu si určí, u kterého pojistníka (pojišťovny) nechá vypracovat pojistný návrh.   Srovnávače pro přípravu návrhu nemusí být dostačující, protože srovnávače neposkytují pojistné podmínky na obecnou nabídku. Doporučuji, aby si studenti o pojistné podmínky explicitně požádali u zástupce konkrétní pojišťovny.  
 • na další hodině týmy odprezentují své nabídky, objasní, kterou zvolily jako nejvýhodnější a proč – vše ideálně do 2-3 min.
 • pedagog následně vyzve studenty ke konzultaci, aby sdíleli své postřehy při jednání s pojišťovacími zprostředkovateli.
  • Jaké nové názvosloví se naučili? Co je překvapilo?
  • Rozuměli předloženým nabídkám?
  • Došli při hledání TOP nabídky k jednoznačnému závěru?
  • Prošli si pojistnou smlouvu a další materiály předložené pojišťovnou?
  • Jaké nejčastější výluky v pojistných podmínkách nalezli?
  • Jakou max. výši spoluúčasti by byli ochotni akceptovat?
  • Od které hodnoty ceny vozu si studenti myslí, že není již zapotřebí vozidlo havarijně pojišťovat?
 • pro rozšíření dalších znalostí majetkového pojištění, je možné vytvořit případovou studii i na pojištění domácnosti nebo rodinného domu. Sleduje se více parametrů pro porovnávání pojistných návrhů. U pojištění majetku je složitější jeho oceňování.
  • U pojištění domácnosti je ideální udělat soupis všech osobních věcí od oblečení, knih, elektroniky, nábytku, až po vybavení kuchyně.  Pokuste se odhadnout cenu těchto položek. Dále je vhodné vytvořit archív fotografií/faktur, abyste měli důkaz o vlastnictví věcí pro pojišťovnu.
  • U pojištění rodinného domku, který se právě postavil, je jednoduché odhadnout cenu nemovitosti. Co většina lidí podceňuje je, čas od času pojištění přehodnotit, neb ceny materiálů rostou a za 10 let již za původní ceny svůj nový dům nepostaví, možná ani neopraví. Většina lidí má svůj majetek podpojištěný.
  • Na závěr je třeba určit/zjistit nabídku, na jakou cenu se věci pojišťují:
   • nové ceny – odškodnění částkou, za kterou je možné koupit novou věc,
   • časové ceny – odškodnění zohledňuje opotřebení například u sportovního vybavení nebo elektroniky. Toto pojistné plnění je NEJNIŽŠÍ!
   • obvyklé/tržní ceny – odškodnění částkou, za kterou byste věc prodali v čase pojistné události, například cennosti, sbírky aj.

Získané poznatky

ZZískané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Na závěr hodiny je možné shrnout informace, které je nutné znát před podpisem smlouvy, s čím nás měl pojišťovací zprostředkovatel ze zákona srozumitelně seznámit:

 • Co mě to bude stát? – výše pojistného, spoluúčast, případné slevy za roční platbu,
 • Co mě to bude stát? – výše pojistného, spoluúčast, případné slevy za roční platbu,
 • Co z toho budu mít? – popis produktu – jaká rizika si pojišťujeme, pojistné limity, typ ceny pojištěné věci, další benefity oproti konkurenci,
 • Za jak dlouho to budu mít? – od kdy jsme pojištěni, na jak dlouho je smlouva, za jak dlouho přijde pojistné plnění, když nahlásím pojistnou událost apod.
 • Jak je to jisté? – informace o pojišťovně, proč zrovna tato pojišťovna, pojistné výluky a jiné nevýhody
 • Možnosti změn? – kdy, kde a jak je možné dělat změny smlouvy.

Závěrečná diskuse

Jak získané informace nyní využijí v praxi? Požádají studenti své rodiče, aby mohli kooperovat při aktualizaci pojistných smluv na rodinné vozidlo nebo domácnost, aby získali více zkušeností?

Kvíz

 1. Co kryje havarijní pojištění vozu?
  • a) Škodu způsobenou na věci a na zdraví druhé osobě.
  • b) Škodu způsobenou na věci a na zdraví pojistníka.
  • c) Škodu způsobenou na vozidle, které pojistník pojistil.
 2. Na koho se váže systém bonusů a malusů, který u pojištění odměňuje dobré řidiče?
  • a) Na pojistníka
  • b) Na majitele vozu
  • c) Na vozidlo
 3. Na koho se váže systém bonusů a malusů, který u pojištění odměňuje dobré řidiče?
  • a) Nová cena
  • b) Časová cena
  • c) Tržní cena

Výsledky: 3/b;2/a;1/c

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík