FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #17 KREDITNÍ KARTA

Přiběhne jedenáctiletý syn do obýváku a křičí: „Mami! Mami, musíš mi pořídit tu kreditní kartu, abych si mohl zakoupit kredit v mé hře na mobilu a mohl tak získat nového avatara! Chci si už sám posílat peníze do her ze svého kapesného.“

Anotace

Každý rodič dříve či později tuto prosbu zažije. Děti nejdříve chodí za rodiči, aby jim kredit do her kupovali. Chvíli na to chtějí převzít kormidlo a mají potřebu se osamostatnit. Žáci/studenti si často neuvědomují, co znamená „kreditní karta“ a vnímají tuto kartu jako běžný platební nástroj. Statistika finanční gramotnosti ukazuje, že je stále hodně lidí, kteří neznají rozdíly mezi platebními kartami, jako je debetní karta a kreditní karta. Pořídit kreditní kartu si mohou osoby od 18. roku věku, ale určitě je vhodné zařadit objasnění tohoto platebního nástroje do výuky finanční gramotnosti výrazně dříve.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopit kreditní kartu jako úvěr. Objasnit základní rozdíly mezi kreditní kartou a debetní kartou v praxi a dále zmínit jaké výhody a nevýhody tyto platební nástroje na sebe váží. V neposlední řadě je nezbytné objasnit jaké výdaje, ala úroky, a poplatkovou politiku je třeba znát před podpisem smlouvy.  

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jaká je definice produktu kreditní karty?
 • Jaké jsou rozdíly mezi debetní kartou a kreditní kartou a pochopení principu produktů?
 • Jaké poplatky je nutné sledovat u kreditní karty?
 • Jak vysoká je průměrná úroková sazba kreditní karty?
 • Jak vysoká je průměrná RPSN kreditní karty v ČR?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ pedagog může doplnit diskusi nějakým konkrétním příkladem z praxe, který pomůže umocnit a uvědomit si důležitost závazku, který na sebe , ti, co mají účet v bance, by si měli vyžádat objasnění produktu u svého bankéře, i když ještě nemají na produkt věk. Student požádá o popis, protože má zájem produkt pochopit a případně pomoci rodičům/prarodičům s produktem efektivně pracovat. Důležité je neopomenout informovat se na úrokovou sazbu, RPSN a poplatky.

Popis produktu:

Kreditní karta je platební nástroj, který umožňuje nákupy prostřednictvím úvěrového účtu, tzv. revolvingového úvěru. Kreditní karta není vázaná na váš běžný účet. V případě, že čerpáte poskytnutý úvěrový limit, je nutné zapůjčené peníze splatit za smluvně daných podmínek. Na rozdíl od toho debetní karta je vázaná na váš běžný účet a vždy čerpáte pouze své peníze. Společnosti si za využívání limitu na kreditní kartě účtují úrok, ale umožňují klientům úvěr splatit i bezúročně – v případě dodržení bezúročného období, které se typicky pohybuje v dnešní době mezi 45 až 55 dny. To je důvod, proč je kreditní karta v mnoha případech nabízena jako železná rezerva, v případě, kdy klient nemá dostatečné prostředky na svém vlastním běžném účtu.

Systém proplácení zapůjčených peněz aneb jak funguje bezúročné období:

Průměrná výše úrokových sazeb/RPSN u kreditní karty, výše poplatků:

 • průměrná výše úrokové sazby cca 20 %
 • průměrná výše RPSN cca 30 %
 • vedení úvěrového účtu cca 50 Kč
 • výběr z bankomatu cca 1 % z výběru a ihned se platí úrok
 • poplatek za inkaso cca 30–50 Kč
 • ZŠ/SŠ dotaz na rodiče, zda kreditní kartu využívají, proč si jí pořídili – jaké vidí výhody a nevýhody, kolik je stojí na poplatcích a úrocích měsíčně/ročně. V ČR je kreditní karty využívána cca 20 % dospělé populace, proto se nepředpokládá, že žáci a studenti vždy dostanou odpovědi v rodině. Výhody a nevýhody platebních karet je možné získat nejen v bance, po telefonu, ale i na webových stránkách společností, které platební karty nabízejí.

Poznatky plusů/mínusů východ/nevýhod produktů je vhodné zapsat do srovnávací tabulek:

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny diskutují a analyzují. Sjednotí se poznatky studentů, doplní se informace, které nebyli schopni získat nebo nepochopili princip fungování produktu. Učit kritickému myšlení, umět se na produkt podívat pod lupou. Na závěr hodiny je možné shrnout informace, které je nutné znát před podpisem smlouvy, s čím by nás měl úvěrový specialista ze zákona srozumitelně seznámit:

 • Co mě to bude stát? – výše úroku, výše RPSN, výše splátky, z čeho se splátka skládá, jsou-li nějaké slevy a detailní znalost všech poplatků, které se váží na produkt (sankce, upomínky, předčasné splacení, změny smlouvy aj.)
 • Co z toho budu mít? – popis produktu, podmínky odstoupení od smlouvy, jaká rizika si případně připojišťuji včetně případných výluk, pojistné limity, jaké jsou čekací lhůty, další benefity oproti konkurenci aj.,
 • Za jak dlouho to budu mít? – kdy a jak se půjčka čerpá, musí být vyčerpaná celá půjčka nebo mohu využít jen její část, na jak dlouho je smlouva, když nahlásíme pojistnou událost, kdy přijde pojištění, jak vypadá postup při ukončení smlouvy,
 • Jak je to jisté? – jaká je jistota společnosti, její historie, velikost, proč nejít ke konkurenci. Nutné si uvědomit, že malé společnosti nemusí být tolik přátelské ve chvíli potřeby změny. Bezpečnější je mít úvěr u větších společností, které mají zájem, aby dlužník dluh uhradil, než aby jej posílaly do exekuce.
 • Možnosti změn? – kdy, kde a jak je možné dělat změny smlouvy, například změnu limitů. Jak jsou změny zpoplatněné, jak dlouho to trvá aj.

Závěrečná diskuse

Využití produktu v praxi? Shrnutí:

 • Využili by studenti tento produkt jako „železnou rezervu“ pro rodinu?
 • Kdy se kreditní karta vyplatí a proč? (benefity na kartách, přehled plateb, cestování)
 • Který typ karty je výhodnější pro cestování a proč?
  • Na cestách je bezpečnější využívat kredit banky tedy kreditní karty. Pokud by náhodou došlo ke zneužití karty, nebyly by ukradeny peníze z mého účtu, ale peníze banky.
  • Při půjčování aut je vhodnější kreditní karta, která dává obchodníkovi informaci, že turista má kredit od banky, tedy je spolehlivější, protože je schopný splácet úvěr, má kredibilitu.
 • Jak postupovat, pokud nejsme schopni splatit kartu v rámci bezúročného období? Co nejdříve zajít do banky, požádat o levnější úvěr (například spotřebitelský) a splatit kreditní kartu dříve, než se začnou započítávat úroky.
 • Shrnout poplatkovou politiku – co je nutné vědět před podpisem úvěrové smlouvy?

Kvíz

 1. Co je to kreditní karta?
  • a) Platební karta, která se váže na běžný účet
  • b) Platební karta, která se váže na úvěrový účet
  • c) Platební debetní karta
 2. Co znamená RPSN?
  • a) Roční procentuální sazba nákladů
  • b) Rád poznám své náklady
  • c) Roční půjčka sledovaných nákladů
 3. Co je to bezúročné období u kreditní karty?
  • a) Klient za toto období neplatí úrok, až po uplynutí tohoto období
  • b) Klient nemusí splácet úrok v případě, že stihne splatit v tomto období celou dlužnou částku
  • c) Klient neplatí úrok od prvního dne nákupu, ale až po uplynutí celého měsíce

Výsledky: 3/b;2/b;1/b

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík