FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #01 RODINNÝ ROZPOČET

Syn přijde ze školy a hlásí: „Mami, se mi zase ztratilo to gumovací pero a nemůžu najít pravítko. Musíme to jít dnes koupit!“ Maminka se zamyslí a odpoví klidným hlasem: „Musíme? Myslíš tím, že si to musíš jít koupit, že? Jasně jsme si řekli, že školní potřeby jdou z tvého rozpočtu společně s kulturou a sladkostmi.“ Syn se začne kroutit a pak se přizná: „Když já kapesné už nemám, už jsem vše utratil.“ Překvapená maminka zvedne obočí, podívá se na syna a konstatuje: „Ale vždyť je teprve 10. den v měsíci, co budeš dělat po zbytek měsíce?“

Anotace

Hodně rodičů často s dětmi řeší jejich schodkový rozpočet a zjišťují, že děti nevycházejí dobře se svým kapesným. Přístupy rodičů se ve finanční výchově dětí dost liší a někteří ani neví jak na to. Navíc je statisticky dokázáno, že správné finanční návyky a zodpovědnost se děti učí právě napodobováním svých rodičů. Role školy je primárně učit názvosloví, zákony a daná pravidla hry v této oblasti. Bohužel finanční rozvoj dětí a mládeže ve školství je časově limitován, a proto je důležité využívat běžící projekty na podporu finanční gramotnosti. Jak podpořit finanční znalosti o rodinném rozpočtu? Jak se naučit pracovat s příjmy a výdaji, aby rodinný rozpočet byl přebytkový? Jaké nákladové položky v rámci domácího účetnictví můžeme či nemůžeme ovlivnit? Jak pomoci dětem získat zkušenosti, které je naučí vycházet lépe se svým kapesným, aby následně bez problémů zvládali efektivně hospodařit od svého prvního příjmu?

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je nahlédnout pod pokličku rodinného rozpočtu. Pochopit základní názvosloví ekonomických obratů (typy výdajů/příjmů) a princip, jak efektivně hospodařit se svým příjmem (domácí účetnictví, kde a jak ušetřit). Žijeme v digitálním světě a již nehospodaříme formou hrnečků nebo obálkovou metodou. Rodiče neplatí své rodinné výdaje složenkami, ale bankovními příkazy. Děti tedy nemají možnost pozorovat finanční návyky svých rodičů a je třeba více otevřeně diskutovat, vysvětlovat, a tak pomáhat pochopit koloběh peněz v domácnosti. Cvičení v této studii poskytnou podněty, jak společně, případně i s rodiči, vyzkoušet hospodaření v praxi.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jaké typy nákladových položek v rodinném rozpočtu najdeme?
 • V jaké výši se pohybují základní nákladové položky rodiny?
 • Co je to schodkový a přebytkový rozpočet?
 • Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním příjmem?
 • Jaké výdaje v rodině je možné snižovat, jak ušetřit, a přitom žít stále spokojeně?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ dotaz na rodiče, jak vypadá rodinný rozpočet z pohledu bydlení. Žáci/studenti by měli získat informace o základních nákladových položkách, které se vážou na bydlení. V případě, že rodiče budou souhlasit, je možné tyto nákladové položky sdílet a analyzovat v rámci případové studie. Pokud si to rodiče přát nebudou, není nutné tyto sumy diskutovat, ale je zájem, aby mládež měla představu, co se může za těmito výdaji skrývat. Zadat požadavek včas, aby studenti měli možnost výdaje s rodiči diskutovat.
  • Na bydlení se váží tyto nákladové položky – nájem, hypotéka, elektřina, plyn, voda, topení, internet, pevná telefonní lina, pojištění domácnosti, pojištění rodinného domu, daň z nemovitosti, poplatek na Českou TV a rozhlas aj.
 • ZŠ/SŠ práce s rodinným rozpočtem. Žákům/studentům se předloží tabulky, které obsahují základní rodinný rozpočet dvou rodin.
Rodinný rozpočet NovákovýchCenaRodinný rozpočet SedláčkovýchCena
Příjmy a výdajePříjmy a výdaje
Měsíční příjem „plat“ obou rodičů48 000Měsíční příjem „plat“ obou rodičů56 000
Splátka úvěru na auto3 000Leasing auta + pojištění auta7 000
Doprava do školy – tramvajenka1 000Doprava doškoly a práce – benzín2 000
Doprava do práce – benzín1 500Náklady na bydlení14 000
Náklady na bydlení9 500Náklady na mobil – paušál pro celou rodinu1 000
Náklady na mobil – paušál pro celou rodinu1 000Nečekané výdaje4 000
Jídlo + drogérie + lékárna15 000Jídlo + drogérie + lékárna16 000
Tábor4 000Nové oblečení4 000
Nečekané výdaje6 000Sportovní aktivity dětí3 000
Pronájem bytu po babičce5 000Dárky2 500
Spoření na penzi2 000Kosmetika500
Jiné spoření5 000Spoření5 000

Práce s tabulkou:

 1. Sečíst rodinné příjmy a výdaje.
 2. Diskuse, jaké máme typy příjmů, informace je možné dohledávat na internetu:
  • Aktivní příjem = výměna svého odpracovaného času za peníze
   • plat (státní sektor) /mzda (soukromá společnost) /příjem z podnikání.
  • Pasivní příjem = příjem bez vlastního úsilí
   • příjem z pronájmu nemovitosti, zisky z investic/kapitálového majetku, dividendy, úroky z dluhopisů a jiných půjček (P2P = peer to peer/lidé půjčují lidem nebo P2B peer to business/lidé půjčují podnikům), příjmy z podnikání na internetu, z reklamy na blogu, licence nebo patenty, podílník ve společnosti, soc. dávky aj.
 3. Co znamená přebytek a schodek? Informace je možné dohledávat na internetu:
  • Přebytek = rozpočet za sledované období je v plusu, tedy výdaje jsou nižší než příjem
  • Schodek nebo také deficit = rozpočet za sledované období se dostane do mínusu, tedy výdaje jsou vyšší než příjmy
Rodinný rozpočet Novákových Rodinný rozpočet Sedláčkových 
Aktivní příjem – plat48 000Aktivní příjem – plat56 000
Pasivní příjem – pronájem5 000Pasivní příjem – pronájem0
Příjem celkem53 000Příjem celkem56 000
Výdaje celkem-48 000Výdaje celkem-59 000
Přebytek5 000Schodek-3 000
 1. Diskutovat jednotlivé nákladové položky
  • Náklady na bydlení – co se pod touto sumou může skrývat za položky, případě diskutovat obvyklou výši za internet, elektřinu, vodu, poplatek českého rozhlas aj.
  • Nejvyšší nákladová položka v rodinném rozpočtu – jídlo, drogérie, lékárna,
  • Co jsou nečekané výdaje – oprava auta, spotřebičů, doplatek vody/elektřiny aj.
 2. Jaké máme nákladové položky, jak bychom je rozdělili?
  • Povinné výdaje = nájem, elektřina, plyn, voda, splátky půjček (např. hypotéka), daně a poplatky
  • Nutné/nezbytné výdaje = jídlo, drogérie, lékárna, doprava, telefon, oblečení, spoření (tvoření rezerv)
  • Zbytné výdaje = zbytečnosti, nedůležité věci, co nutně nepotřebujeme (sladkosti, luxusní oblečení, poslední model mobilu, drahá dovolená, aj)

 • ZŠ/SŠ úvaha, kde a jak ušetřit. Diskuse nad možnostmi, kde se nejvíce dá ušetřit například za jídlo, drogerii, oblečení, dovolenou, elektřinu, vodu aj. Následně cílit diskusi, jak šetřit na jídle:
  • Omezit stravování v restauracích a rychlých občerstveních – vařit doma.
  • Používat nákupní seznam.
  • Chodit nakupovat až ve chvíli nutné potřeby, a nejen pro radost či že nás „honí mlsná“.
  • Nenakupovat hladový,
  • Využívat množstevní slevy a akce na jednotlivé zboží.
 • ZŠ/SŠ úvaha, jak udržet peníze pod kontrolou, jak hospodařit, aby byl rozpočet v přebytku: Mají žáci/studenti nějakou zkušenost s hospodařením ať již vlastní či z rodiny?

Vést domácí účetnictví = zapisovat si všechny výdaje i ty zbytné, abychom zjistili, za co utrácíme a je-li prostor některé výdaje omezit.

Metody/aplikace na vedení domácího účetnictví:

 • Bankovní společnosti v rámci svých aplikací či internetového bankovnictví k běžnému účtu nabízí možnost řazení výdajů do stanovených složek
 • Mobilní aplikace jako např.:
  • eÚčty.cz – http://eucty.cz/
  • Spendee – https://www.spendee.com/
  • Wallet – https://web.budgetbakers.com/
 • Zápisník v mobilu či excelu
Hrubí mzda36 000 Kč
Sociální pojištění (6,5 %)-2 340 Kč
Zdravotní pojištění (4,5 %)-1 620 Kč
Daň (15 %)-5 400 Kč
Daňová sleva2 320 Kč
Čistá mzda28 960 Kč
 • ZŠ/SŠ zapojit rodiče, aby učili svou mládež správné finanční návyky. Žáci/studenti mohou rodiče požádat, zda by v rámci svého kapesného mohli převzít odpovědnost za některé své životní náklady. Například, aby si hradili stravné ve škole (což dříve bylo zvykem), mobilní paušál, a časem i kroužky, jízdenky…krůček po krůčku, rok od roku zvyšovat zodpovědnosti.  

Kapesné by mělo dětem sloužit jako prostředek učení se finanční gramotnosti. V případě, že tyto výdaje za dítě hradí z trvalého příkazu rodiče, je vhodné jej učit, aby si tyto náklady hradilo ze svého účtu i za cenu toho, že bude tyto nákladové položky posílat zpět na účet rodiči. Jak pracovat s běžným účtem si probereme v jedné z dalších případových studií. Rodiče mohou využít kurzu „Děti a peníze – Jak vést děti k finanční zodpovědnosti“.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce žáků/studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Studentům se doplní informace, které jim bránily ve výpočtu nebo, když měli problém najít potřebnou informaci na webu.

Závěrečná diskuse

Využití případové studie v praxi? Shrnutí poznatků:

 • Rodinný rozpočet a co se pod ním skrývá za příjmy, výdaje, povinné či zbytné nákladové položky. Jak efektivně hospodařit, jak mít peníze pod kontrolou?
  • Nákladové položky si zapisujte, evidujte a jednou měsíčně kontrolujte.
  • Než si něco nezbytného pořídíte, pokuste se zamyslet, zda to opravdu potřebujete.
  • Cílem dobrého hospodáře je být v přebytku a mít tak možnost tvořit krátkodobé i dlouhodobé rezervy.
  • Nejvíce můžeme ušetřit na jídle, oblečení a drogérii
  • Detail, jak ušetřit na vodě a elektřině naleznete v následujících případových studiích.
 • Žáci/studenti dále mohou sdílet a konzultovat své získané poznatky doma. Jak v jejich domácnosti řeší domácí účetnictví, jakou formu evidují nákladové položky apod.

Na základě statistiky finanční gramotnosti je zřejmé, že téměř 2/3 domácností rodinný rozpočet nesestavují a děti tedy nemají příležitost se tento zvyk naučit. Možná i díky školní aktivitě a získané praxi budou děti inspirovat své rodiče, aby se na nad svým rodinným hospodařením zamysleli. Kdo ví, třeba budou mít pak zájem společně tvořit a dále i diskutovat rodinný rozpočet.

Kvíz

 1. Co je to pasivní příjem?
  • a) Příjem bez vlastního úsilí
  • b) Ušetřené peníze z rodinného rozpočtu
  • c) Odměna za odpracovaný čas
 2. Jaké výdaje je možné omezit?
  • a) Povinné výdaje
  • b) Nutné/zbytné výdaje
  • c) Nezbytné výdaje
 3. Kde je možné ušetřit z rodinného rozpočtu?
  • a) Na výdajích spojených s bydlením
  • b) Na jídle, drogérii a oblečení
  • c) Na splátkách půjčky

Výsledky:3/b;2/c;1/a

PŘÍPADOVÁ STUDIE ALA PRACOVNÍ LIST KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (ZŠ/SŠ/VOŠ/VŠ)

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Shopping Cart