SEBEOBRANA PŘI MANIPULACI FINANČNÍMI PORADCI

Veronika Kalátová
11. 04. 2019

Sebeobrana v obchodním jednání je postavena na umění být rovnocenným partnerem. Nemusíte být profesionálem v oboru, a přesto můžete být schopný plnohodnotného vyjednávání při hledání finančního produktu pro své potřeby. Pokud máte pocit, že se stáváte obětí manipulace finančním poradcem nebo chcete předejít zneužití, je vhodné řídit se následujícími doporučeními.

DOPORUČENÍ PRO JEDNÁNÍ S FINANČNÍMI PORADCI:

Důvěřuj, ale prověřuj! Oslovte více poradců, aby vám předložili své návrhy. Poraďte se s někým, kdo má zkušenosti, nebo požádejte o pomoc „nezávislého poradce“, aby vám udělal analýzu nabídnutých produktů. Prověřte si společnost a poradce na internetu. Podívejte se na srovnání produktů na internetu, dnes je už dostatek sofistikovaných softwarů, které to umožňují. Udělejte si svůj vlastní průzkum před finálním rozhodnutím. Jde o vaše peníze!

Dejte si čas na rozhodnutí! Čas je velký přítel při každém hledání řešení. Říká se, že je lepší se na rozhodnutí vyspat a ve financích to platí dvojnásob. Unavený nebo rozrušený člověk může dělat chyby. Navíc je zapotřebí mít dostatek času k prověření předložené nabídky. Finanční produkty se uzavírají i na několik let dopředu, a proto není dobré rozhodnutí uspěchat. Je moudré si připravené smlouvy v klidu přečíst a někdy i prostudovat vybrané části detailně, jako například výluky u pojistných smluv apod.

Emoce udržet na uzdě! Velký pocit štěstí či strachu může být zneužité proti vám. Manipulátoři hledají slabá místa, a ty později mohou použít pro obratnou argumentaci při přesvědčování k obchodu. Manipulátor tzv. hraje na city a v některých případech až zastrašuje své oběti. Emoční nestabilita pak potlačuje racionální uvažování.

Buďte asertivní a neobávejte se námitek. Umění říci ne je možné v obchodě projevit také tak, že naznačíte určité pochybnosti například obratem: „možná máte pravdu,ale já si nejdřív informaci prověřím, než se rozhodnu“. Obchodníci jsou mistři v předkládání argumentů, které mohou být i pravdivé, ale není nic cennějšího než poradci ukázat, že jejich nátlak na vás neplatí a že se rozhodnete sám a svobodně.

Dělejte si poznámky nebo si rozhovor nahrajte. V některých případech je dobré na tyto schůzky pozvat i partnera nebo známého. Více hlav více ví a také si z rozhovoru více odnesou. Navíc je tento partner vaším svědkem v případě problémů či soudních sporů. Poradci by vám měli poskytnout většinu informací písemně. Přesto doporučuji si dělat poznámky či mít záznam / nahrávku, abyste se mohli ke sděleným informacím vrátit. V případě realizovaného obchodu klient podepisuje, že byl seznámen a rozumí nabídce. Tedy v situaci, kdy nerozumí nebo nedostane ucelené informace a přesto podepíše, je pak málo prostředků (svědek nebo záznam), jak se v budoucnu bránit.

Ptejte se! Čím více položíte otázek a projevíte zájem o ucelené informace k produktu, tím větší vyvoláte pocit nejen určité znalosti problematiky, ale také zjistíte skutečné znalosti, dovednosti a kompetence obchodníka. Prosazujte svá práva, že vám má být produkt vysvětlen „srozumitelně“ a v případě, že nerozumíte nějakému vyjádření, nechte si to znovu vysvětlit jinými slovy.

Pro objasnění produktu je možné použít následující seznam otázek, které navedou finančního poradce k tomu, aby vám poskytl ucelené informace:

1. Co mě to bude stát?

 • Výše splátky / spoření / investice
 • Jaké jsou poplatky (detail všech poplatků)
 • Jaká je daňová povinnost

2. Co z toho budu mít?

 • Princip/Podmínky produktu; proč tento produkt; benefity
 • Potencionální, případně garantovaný zisk či ztráta

3. Za jak dlouho to budu mít?

 • Na jak dlouho (na kolik let); kdy přijdou peníze při dožití, úmrtí, plnění
 • Jak postupovat při ukončení smlouvy; jak dlouho trvá výpovědní lhůta
 • Možnost předčasného ukončení, mimořádných výběrů

4. Jak je to jisté?

 • Jsou investice garantované / pojištěné ze zákona
 • Jaká jsou investiční rizika a jak je možné je případně snížit
 • Historie produktu (minulost, současnost, předpoklad budoucnosti)
 • Hodnocení a historie společnosti; pozice na trhu – důvěryhodnost

5. Možnost změn?

 • Je možné flexibilně reagovat na změny v životě změnou smlouvy
 • Jak se postupuje; kdy změna nastane; jsou změny zpoplatněné

Ať již máme štěstí na Amatéra, Věštce, Šmejda či Profesionála, je třeba si uvědomit, že cílem poradců je prodávat. Pro získání větší bezpečnosti před konečným rozhodnutím a podpisem smlouvy je vhodné položit otázky i sám sobě:

 • Skutečně tento produkt potřebuji?
 • Splňuje nabídka moje očekávání k realizaci pokrytí zjištěné potřeby?
 • Pochopil jsem produkt, nabídku?
 • Mohu si produkt dovolit?
 • Je třeba něco doplnit, abych si byl 100% jistý?

Při rozhodnutí, že nemáte zájem smlouvu podepsat a finanční poradce nechce vaše rozhodnutí akceptovat, dále na vás vyvíjí nátlak, je třeba reagovat, a to velmi jednoduše. Doporučuji techniku, o které píše Mark Goulston v knize „Domluvit se dá s každým“: „Použitím umocněného poděkování přimějte druhého člověka, aby přešel od skutečného dělání k radosti, že to udělal a že v tom chce pokračovat. Použitím umocněné omluvy jej přimějte, aby přešel od odporu k naslouchání.“ Tedy, poděkujte svému poradci za dobrou nabídku, sdělte mu, že se jí budete zabývat a s lítostí se omluvte, že musíte odejít z jakékoli důvodu. Čím dříve odejdete, tím lépe. Na případné další telefonáty reagujte s tím, že jste se již zařídili jinak.

Hledáte partnera, kterému můžete důvěřovat?

Ráda vám pomohu najít profesionála na oblast, kterou řešíte.  

Neváhejte se na mě obrátit.

V mentoringu svých klientů pomáhám vytvořit osobní finanční plán a řešit investice.

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram