Workshop / Seminář

Workshop na míru podle vašich potřeb

Průzkumy a statistiky ukazují, že Češi neumí plavat ve vodách finančního světa. A výsledky práce finančních “odborníků” nás nutí zvýšit si vlastní způsobilost k otázce peněz a finančních produktů. 

Jak se postavit této realitě? Jak ukončit znalostní asymetrii mezi finančními poradci a námi?

Otevřít se možnostem rozšířit si znalosti, dovednosti, kritické myšlení a pevnější základy finanční gramotnosti pod vedením mentora, který formou otázek, alegorií, faktů, aktivitami a diskuzí pomůže zvýšit sebevědomí v oblasti vlastního hospodaření, které vede k finanční stabilitě, bezpečí a spokojenosti.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je pochopit realitu rodinného rozpočtu, jak vypadá finanční svět, poznat principy finančních produktů a zároveň jak předcházet zadlužení či dokonce exekuci.

Kurz chytře, jednoduše a efektivně pomůže objasnit PROČ, CO a JAK S PENĚZI.

 • Peněžní gramotnost jako součást finanční gramotnosti

 • O finančním světě a jak hospodaří Češi v porovnání s jinými národy a proč

 • Umět pečovat o své peníze podle svých potřeb, možností a zkušeností

 • Jak na rodinný rozpočet podle priorit/pyramidy potřeb

 • Jak ušetřit, žít levněji a přitom spokojeně

 • Kdy, co a jak s finanční rezervou aneb jak myslet na svou budoucnost

 • Principy finančních produktů

 • Jakou roli a důležitost má pojištění v našem životě

 • Kdy je půjčka problémem, kdy radostí a proč

 • Co je nejdůležitější vědět před podpisem úvěrové smlouvy

 • Znalost úvěrových produktů a slovních obratů půjček

 • Investiční možnosti a umění se vyhnout riziku

 • Který produkt zvolit/nezvolit a proč

 • První pomoc při jednání s finančním poradcem/bankéřem

 • Jak se dále rozvíjet hrou a četbou

Co do obsahu?

Finanční svět

 • Základní rozdělení finančního trhu

 • Struktura úspor Čechů a vybraných zemí světa

Analýza rodinných financí

 • Finanční analýza a priorita potřeb z pohledu stability a bezpečí

 • Realita rodinného rozpočtu

Půjčky

 • Co je úvěr a kde se s ním můžeme potkat

 • Praktičnost možností úvěrových produktů

 • Co je reálná cena půjčky = RPSN;

 • Příprava na nástrahy úvěrových produktů

 • Který produkt je vhodný, kdy a za jakých podmínek

 • Jak postupovat před upsáním / využitím úvěrového produktu

 • Jak pracovat s úvěrovým produktem a předcházet nezvládnutelnému zadlužení

 • Základní objasnění obratů – „exekuce“, „insolvence“/„osobní bankrot“

Pojištění

 • Rozdíl mezi neživotním a životním pojištění

 • Výhody a nevýhody životních pojistek

 • Objasnění hierarchie důležitosti jednotlivých druhů pojištění

 • Jak na vlastní jistoty a bezpečí

Penzijní spoření

 • Princip produktu

 • Výhody a nevýhody penzijního spoření

 • Základní rozdíly transformovaných fondů a doplňkového penzijního spoření

 • Diskuze kdy se vyplatí změna ze staré smlouvy na novou

Porovnání pojištění a penzijního spoření

 • Kdy je výhodnější pojištění a kdy penzijní spoření ať už vlastním příspěvkem či z pohledu příspěvku zaměstnavatele

Stavební spoření

 • Prověřit znalosti „jednoduchého“ produktu

 • Probrání chyb, kterých se klienti nejčastěji dopouštějí

 • Jak optimálně spořit

Investování

 • Popis nástrojů finančního trhu formou reálných příkladů

 • Nevýhody/rizika a trendy finančních nástrojů

 • Principy investování do fondů a jak to funguje

 • Strategie investování podle typů fondů – snadné objasnění formou alegorií

 • Výhody investování a kouzlo pravidelného investování

Téma peněz a finančních produktů spojené s dětmi​

 • Jak vzdělávat děti a vést je k “rozumnému” vnímání hodnoty peněz

 • Kapesné jako prostředek učení se finanční gramotnosti

 • Jaký produkt zvolit/nezvolit pro své děti a proč

 • Desatero k dětskému účtu

Přehled finančních produktů

 • Které produkty mají pojištěné vklady a které podléhají danění

 • Souhrn produktů – jejich rizika a likvidita

Co je důležité vědět a nebát se zeptat svého finančního odborníka!

 • Jak poznat finančního poradce “profesionála” 

 • Jak předcházet manipulaci tzv. “šmejdy”

Metodika

Interaktivní výklad plný otázek, praktická cvičení, modelové příklady a diskuze.

Celý workshop i výklad pojmů je přizpůsoben věkové úrovni účastníků.

Lektor využívá schopnost vnitřní i vnější motivace, vlastních úvah i zkušeností účastníků a jejich závěrů na probírané téma, jako například jak tvořit finanční rezervy na základě pyramidy potřeb.

Lektor kurzu vychází z více jak 20leté zkušenosti v oblasti financí, více jak 10leté zkušenosti mentoringu finančních poradců, bankéřů a práce přímo s klienty.

Něco se (ne)povedlo?

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovil vás kurz? Poskytnete zpětnou vazbu/referenci?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

Reference

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální. Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila. Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané poznatky s ostatními kolegy."

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život. Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace."

"Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům."

"Odborná úroveň a výkon lektora - výborný. Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe."

"Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti."

"Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně."

"O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát."

Shopping Cart