PRAVIDLA KLIENTSKÉ PÉČE PŘI INVESTOVÁNÍ

Veronika Kalátová
20. 09. 2019

Najít profesionálního finančního poradce není jednoduché, zvláště v dnešní době, kdy vedení společností tolik tlačí na výkon a počet uzavřených konkrétních smluv za dané období. Tato praxe bohužel nutí poradce nebo bankéře prodávat produkty, které v některých případech klienti ani nepotřebují. V horším případě, než tlak společnosti na prodej konkrétních smluv je, když se jedná o finanční poradce, kterým jde o rychlý výdělek před kvalitním servisem. Je třeba být obezřetný!

Nabízím Vám proto pravidla, jak poznat profesionální servis při zájmu o investování.

Pravidla klientské péče při investování:

 1. Finanční analýza klientských potřeb včetně vyplnění investičního dotazníku – odrazový můstek každé nabídky. Žádný profesionál by nikdy neměl nabízet produkt bez základních informací o klientovi.
 2. Finanční plán – dle závěrů analýzy a klientských potřeb se spolu s klientem nastaví finanční cíle a částka pro splnění konkrétního očekávání. Jen konkrétní a jasné cíle mohou ukázat cestu, jak je naplnit. Když klient netuší, co chce, je pro něj složitější dojít k satisfakci.
 3. Příprava alokace – podle investičního profilu a časového horizontu se nastaví jasné alokace dle rizika jednotlivých instrumentů finančního trhu. Kolik procent se bude investovat do hotovosti, dluhopisů a akcií.
 4. Diverzifikace klientského portfolia, kde je třeba zohlednit i časový horizont pro splnění konkrétních cílů. Diverzifikace je doporučená podle typu investice (jako jsou investiční produkty, akcie, dluhopisy aj.), měny, území a odvětví.
 5. Výběr produktu – prověření/aktualizace stávajících smluv, případně investiční strategie penzijních společností i fondů. Nabídka nových produktů podle zvolené investiční strategie.
 6. Klíčové informace pro klienty (KIID) a Status fondu – znalost alokace, diverzifikace, rizika, společnosti a historie.
 7. Poplatková politika – vstupní, výstupní, správcovský poplatek, odměna za zhodnocení, poplatek při změně strategie při přechodu mezi fondy. (POZN. NIKDY NEVOLIT FOND S PŘEDPLACENÝMI POPLATKY!)
 8. Realizace nákupu/odkupu/změn – jak realizovat obchodní pokyny, jaké jsou maximální lhůty a jejich obvyklá praxe. Před podpisem smluv je vhodné si dát dostatečný čas na prostudování nabídky a případně si porovnat nabídky více poradců.
 9. Pravidelná informovanost o vývoji finančního trhu a výsledků zhodnocení jednotlivých produktů klientského portfolia.
 10. Udržení investiční strategie – disciplína u pravidelných investic, udržení alokace a diverzifikace v čase dle vývoje finančního trhu. Pomoc finančního poradce při výkyvech ekonomického růstu a podpora při učení zvládat emoce (panika/euforie) – posilování důvěry obchodního vztahu.
 11. Průběžné přehodnocování při změně klientské situace, při pravidelném termínu aktualizace analýzy. Upravovat klientské finanční portfolio produktů i s ohledem na nové investiční možnosti.

Profesionální finanční poradci si dávají záležet nejen na pravidlech klientské péče, ale také se neustále vzdělávají. Mezi top finanční odborníky můžeme v České republice zařadit poradce s titulem EFP (Eruropean Financial Planner/Evropský finanční plánovač), EFA (European Financial Advisor/Evropský finanční poradce) nebo mají certifikace jako například PFP (Poradce finančního plánování) aj.

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram