JAK ROZUMNĚ NA PARTNERSKÉ DLUHY?

Veronika Kalátová
17. 08. 2023

Peníze bohužel bývají velmi často předmětem partnerských sporů. Jak moc chcete, aby způsobovaly rodinné problémy? Kterak předcházet případnému nedorozumění, nejistotám a strachu z (ne)domluvy s partnerem? Chcete se cítit bezpečně zvláště v situacích, kdy jde o půjčky? Bez otevřené komunikace s partnerem se neobejdete. Jak na to se dozvíte v mém článku.

DLUHY POMÁHAJÍ, ALE…

Jsou situace, kdy dluhy potřebujeme. Například toužíme-li se odstěhovat od rodičů a začít bydlet se svým partnerem. Bohužel, nejsou peníze na vybavení, a tak se pořizuje lednička, pračka nebo postel na splátky, někdy se jde rovnou do společné hypotéky. Nebo se prostě rozhodnete koupit společně auto. SPOLU NA VŽDY…

JAK ŘEŠIT SPOLEČNÉ DLUHY?

Půjčka neboli závazek vyžaduje otevřenou komunikaci. Ve chvíli, kdy jsou dluhy pouze na jednu osobu, je řešení o něco jednodušší. U společných závazků může přinášet určité dilema… CO KDYŽ…

PŘÍPRAVA ANEB PREVENCE PŘED PŮJČKOU

Zamyslete se nad základními otázkami před podpisem úvěrové smlouvy, ale také jaký typ produktu je vhodné využít pro jaký účel investice. Můžete postupovat následovně:

 • Potřebuji to? Půjčujte si na věci, které rostou na hodnotě nebo vám přináší dlouhodobý užitek.
 • Mám na to? Je rodinný rozpočet ve schodku či v přebytku?
 • Jaký produkt je vhodný k účelu půjčky? Krátkodobé jednoměsíční půjčky je možné pokrýt využitím platební kreditní karty nebo kontokorentem. U dluhu, který nejsme schopni splatit do jednoho měsíce, je vhodné volit spotřebitelské úvěry. Pro dlouhodobé půjčky, na 5 a více let, jsou praktické úvěry např. přes stavební spořitelnu nebo zvážit vzít si hypotéku nebo americkou hypotékou (neboli neúčelový úvěr se zástavou nemovitostí).
 • Kde si půjčit? Ano, dobrá stabilita věřitele neboli investora/banky je pro vás více jak důležitá! Ve chvíli případných problémů splácet dluh vám věřitel bude mít zájem pomoci oproti neseriózní společnosti či fyzické osoby tzv. lichváře.
 • Výběr konkrétní nabídky? Bez znalosti RPSN se neobejdete, podle této roční procentuální sazby nákladů se půjčky porovnávají. Dále rozhodně nepodepisujte smlouvu bez detailní znalosti sazebníku společnosti (ceník – výše poplatků) a seznámením se se sankčními poplatky.
 • Budu na to mít i v budoucnu? Jsou rezervy, kdyby došlo k výpadku příjmu?

V partnerském životě je vhodné otázky procházet společně. Navíc je třeba zvážit, zda bude třeba u půjčky podpis druhého partnera z důvodu zvýšení bonity žadatele o úvěr, či nikoliv. Jako partner (nikoliv manžel/ka) se můžete rozhodnout, zda budete na úvěrové smlouvě v roli spoludlužníka nebo ručitele.

SPOLUDLUŽNÍK NEBO RUČITEL?

Spoludlužník má stejné povinnosti jako dlužník, je spoluvlastníkem dluhu. Automaticky se spoludlužníkem stává manžel/manželka, nedojde-li k úpravě společného jmění manželů. Dále se může stát spoludlužníkem osoba, která na takový závazek přistoupí, obvykle je to osoba blízká dlužníkovi – druh/družka, ale například i rodiče apod.

Ručitel ručí svým příjmem dlužníkovi, a když dlužník řádně nesplácí svůj dluh, pak má povinnost uspokojit tuto pohledávku. Ručitel má právo po dlužníkovi dluh následně vymáhat. Má tedy o něco vyšší ochranu než spoludlužník.

KRIZOVÝ PLÁN

Rozhodně se vyplatí si společně projít různé typy scénářů – CO KDYŽ… aneb vytvořit si vedle finančního plánu i KRIZOVÝ PLÁN. Jakkoliv nepříjemné je toto téma, je rozhodně bezpečnější jej diskutovat ve chvíli rodinné pohody. Tedy, nalijte si sklenku vína a společně se zamyslete nad případnými scénáři, kdyby došlo k něčemu negativnímu.

 • Co když nastane dlouhodobá pracovní neschopnost ať už následkem nemoci nebo úrazu?
 • Co když přijdeme o práci a jeden či oba z partnerů budou dlouhodobě nezaměstnaní?
 • Jak by naše příjmy ohrozila invalidita 1., 2. nebo dokonce 3. stupně?
 • Jak by se řešila situace v případě úmrtí partnera?
 • Jak se bude postupovat, kdyby partnerství nevyšlo?
 • Jsme připraveni na jakékoliv problémy, které mohou narušit finanční pohodu rodiny?

Neváhejte konkrétní řešení dát na papír a nejlépe si udělat i smluvní dohodu. Nemáte-li dostatečné rezervy nebo adekvátní pojištění, rozhodně hledejte řešení se svým finančním poradcem či odborníkem na dané téma. Prevence se vyplatí!

NEZAPOMÍNEJTE I NA BILANCI PŘI PŮJČCE

V období splácení úvěru je zapotřebí být důsledný a zodpovědný k rodinnému rozpočtu. Nastane-li situace, kdy se dostanete do finančních problémů a nemáte na další splátku úvěru, je nutné okamžitě jednat.

 • Neřešte neschopnost splácet dalším úvěrem, mějte snahu se vyhnout tzv. dluhové pasti. Splácet jeden dluh dalším dluhem sice může krátkodobě pomoci, ale z dlouhodobého hlediska to přivádí rodinu do větších problémů.
 • Včas pracujte s problémem neschopnosti splácet a neodkládejte řešení. Omezte co nejdříve zbytné výdaje, prodejte nepotřebné věci, vydělejte si něco navíc brigádou aj.
 • Co nejdříve kontaktujte věřitele či úvěrové poradce a informujte jej o nastalé situaci.

Neschopnost splácet je možné řešit např. těmito způsoby:

 • Požádejte o pozastavení splácení úvěru, tzv. odklad splátek. Obvykle se v tomto případě splácí pouze úrok a jistina se začne splácet až dle nově dohodnutých podmínek. Věřitel má zpravidla snahu zodpovědnému dlužníkovi pomoci a například odpustit i smluvní pokutu.
 • Upravte úvěrovou smlouvu. Požádejte o snížení splátky, čímž se zároveň prodlužuje i doba splácení. Nový splátkový kalendář může ulehčit rodinnému rozpočtu.
 • Refinancujte úvěrové smlouvy. Finanční společnosti mají snahu z konkurenčních důvodů přicházet s výhodnějšími nabídkami úvěru, které by mohly v problémové situaci pomoci změnit výši RPSN. Požádejte o přepracování stávajícího nevýhodného úvěru, ideálně i s případným odložením první splátky. Pozor, v současné době vysokých úroků se změna starých smluv nemusí vyplatit.
 • Je-li v domácnosti více úvěrů, můžete požádat o konsolidaci neboli sloučení více půjček v jednu a tím snížíte celkové náklady dluhu. Konečná a jediná měsíční splátka je obvykle nižší a může to pomoci zvládnout a ukočírovat rodinný rozpočet.
CHCETE SE ROZJÍT? MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VE CHVÍLI, KDY NEBYL KRIZOVÝ PLÁN

Příběhy, kde jeden z partnerů odchází s pořízenou věcí a druhý splácí úvěr, jen aby byl klid, nejsou nijak výjimečné, ale není to zrovna ideální řešení. Stejně tak situace, kdy se z rodinného rozpočtu splácela hypotéka a po rozchodu byt zůstane jednomu z nich, bez jakékoliv finančního vypořádání druhému v páru. Každá situace je unikátní a je nutné k ní přistupovat individuálně. 

Bez otevřené komunikace se ani v tomto případě neobejdete. Hledat řešení navrhuji prostřednictvím třetí osoby, která může v roli mediátora pomoci najít společné řešení konkrétní situace. Požádejte svého finančního poradce, bankéře nebo společného kamaráda či osobu v rodině, právníka, kohokoliv, ke komu máte společně neutrální vztah či k němu vzhlížíte, ať vám je průvodcem k hledání cesty, která bude akceptovatelná na obě strany rozcházejícího se páru.

V situaci, kdy pravidla hry nebyla nastavena předem, je situace mnohem komplikovanější a někdy člověk musí udělat ústupek, jen ať se to hlavně dotáhne do nějakého zdárného konce. Důležité je se vyhnout problémům z případného nesplácení půjček, protože pak by na tom byli biti všichni dlužníci.

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram