Akreditovaný kurz

Finanční zralost aneb jak na finanční gramotnost ve školách

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876

Termín on-line kurzu 20. 10. 2021 (v přípravě 7. 2. 2022 a 25. 4. 2022)

Webinář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabídne metody, jak rozvíjet finanční gramotnost, finanční zodpovědnost a kritické myšlení ve finančním světě u žáků, nabídne konkrétní ukázky a modelové příklady možného způsobu výuky ve školách. Webinář je součástí vzdělávacího programu Zavádění finančního vzdělávání do výuky v návaznosti na Standard finanční gramotnosti (Finanční zralost aneb příprava na jednání s finančními poradci a bankéři).

Cíl webináře / semináře

Cílem webináře/semináře je dát odpovědi, argumentaci a příklady v následujících bodech:

Proč a jak hospodaří Češi v porovnání s jinými národy

 • Úvaha pro žáky a studenty, jak to změni

 • Práce s rodinným rozpočtem aneb kde ušetřit, a přitom žít spokojeně

Který produkt zvolit/nezvolit a proč na základě pyramidy potřeb

 • Jak na finanční plán a co to je analýza klientských potřeb

 • Diskuse s žáky – priority finančních produktů, proč a kdy

Poznání 4 archetypů finančních poradců a jejich chování

 • Diskuse žáků, zda rodičce žáků mají nějakou zkušenost

Příprava na tlak/nátlak „finančních poradců“ – jak se bránit manipulaci

 • Naučit žáky 5 základních otázek při objasňování produktu

 • Naučit žáky, jak se bránit manipulaci

Jak fungují srovnávače a doporučení těch nejvíce využívaných v praxi

 • Upozornění žáků, jak fungují tyto systémy a proč je důležité informace prověřovat

Znalost úvěrových produktů a slovních obratů půjček

 • Modelové příklady potřeby půjčky

 • Umožnit žákům rozhodnout, který produkt zvolit – diskuse proč

 
 

Kdy je půjčka radostí, kdy starostí a proč

 • Naučit studenty číst v sazebníku poplatků a nekoukat jen na RPSN

 • Co je nejdůležitější vědět před podpisem úvěrové smlouvy

Bilance před i při půjčce, aby se předcházelo případné exekuxi

 • Povědomí žáků o tom, jaké otázky si pokládat před podpisem smlouvy

Jak na vlastní jistoty a bezpečí v oblasti pojištění osob, která rizika je vhodné mít krytá a proč

 • Každý žák navrhne možné pojištění osob a v týmu po čtyřech osob vytvoří srovnání

 • Rozhodnou, která smlouva je nejvýhodnější a zdůvodní proč 

Příprava na stáří aneb jak si udržet důstojnost a životní úroveň

 • Práce žáků s kalkulačkou penzijního spoření a pochopení principu produktu

Stavební spoření a jak se vyvarovat nejčastějším chybám ve smlouvě

 • Seznámit žáky s možnostmi, jak šetřit na poplatcích, úvahy žáků

Možnosti, výhody i nevýhody investičních produktů a jejich efektivní využívání v praxi

 • Základní přehled pojištění/penzijního spoření/investování do fondů a ETF

 • Bezpečné investování a jak pracovat s riziky na základě investičního trojúhelníku

 • Učit žáky pracovat s časem, riziky, alokací, diverzifikací, s emocemi a pravidelnými investicemi

 • Diskuse s žáky, co je nutné hlídat u investic před zvolením investičního produktu

Metodika

Interaktivní výklad plný otázek, praktická cvičení, ukázky aktuálních grafů a tabulek, modelové příklady, příklady dobré praxe, práce s informacemi, a diskuze.

Celý webinář/seminář i výklad pojmů je přizpůsoben znalostní úrovni účastníků.
Lektor kurzu vychází z více jak 25leté zkušenosti v oblasti financí, více jak 10leté zkušenosti mentoringu finančních poradců, bankéřů a práce přímo s klienty.

Garant

Něco se (ne)povedlo?

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovil vás kurz? Poskytnete zpětnou vazbu/referenci?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální. Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila. Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané poznatky s ostatními kolegy."

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život. Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace."

"Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům."

"Odborná úroveň a výkon lektora - výborný. Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe."

"Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti."

"Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně."

"O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát."

Shopping Cart