Akreditovaný kurz

Finanční zralost aneb jak na finanční gramotnost ve školách

Akreditace č.j.: MSMT-39200/2020-2-876 – pro pedagogy ZŠ/SŠ

Termín on-line kurzu 25. 4. 2022  od 8:30 do 13:00 + případná diskuse 

Webinář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabídne metody, jak rozvíjet finanční gramotnost, finanční zodpovědnost a kritické myšlení ve finančním světě u žáků, nabídne konkrétní ukázky a modelové příklady možného způsobu výuky ve školách. Webinář je součástí vzdělávacího programu Zavádění finančního vzdělávání do výuky v návaznosti na Standard finanční gramotnosti (Finanční zralost aneb příprava na jednání s finančními poradci a bankéři).

Časový rozsah – 5 učebních hodin.

Cíl webináře / semináře

Cílem webináře/semináře je dát odpovědi, argumentaci a příklady v následujících bodech:

Proč a jak hospodaří Češi v porovnání s jinými národy

 • Úvaha pro žáky a studenty, jak to změni

 • Práce s rodinným rozpočtem aneb kde ušetřit, a přitom žít spokojeně

Který produkt zvolit/nezvolit a proč na základě pyramidy potřeb

 • Jak na finanční plán a co to je analýza klientských potřeb

 • Diskuse s žáky – priority finančních produktů, proč a kdy

Poznání 4 archetypů finančních poradců a jejich chování

 • Diskuse žáků, zda rodičce žáků mají nějakou zkušenost

Příprava na tlak/nátlak „finančních poradců“ – jak se bránit manipulaci

 • Naučit žáky 5 základních otázek při objasňování produktu

 • Naučit žáky, jak se bránit manipulaci

Jak fungují srovnávače a doporučení těch nejvíce využívaných v praxi

 • Upozornění žáků, jak fungují tyto systémy a proč je důležité informace prověřovat

Znalost úvěrových produktů a slovních obratů půjček

 • Modelové příklady potřeby půjčky

 • Umožnit žákům rozhodnout, který produkt zvolit – diskuse proč

 
 

Kdy je půjčka radostí, kdy starostí a proč

 • Naučit studenty číst v sazebníku poplatků a nekoukat jen na RPSN

 • Co je nejdůležitější vědět před podpisem úvěrové smlouvy

Bilance před i při půjčce, aby se předcházelo případné exekuxi

 • Povědomí žáků o tom, jaké otázky si pokládat před podpisem smlouvy

Jak na vlastní jistoty a bezpečí v oblasti pojištění osob, která rizika je vhodné mít krytá a proč

 • Každý žák navrhne možné pojištění osob a v týmu po čtyřech osob vytvoří srovnání

 • Rozhodnou, která smlouva je nejvýhodnější a zdůvodní proč 

Příprava na stáří aneb jak si udržet důstojnost a životní úroveň

 • Práce žáků s kalkulačkou penzijního spoření a pochopení principu produktu

Stavební spoření a jak se vyvarovat nejčastějším chybám ve smlouvě

 • Seznámit žáky s možnostmi, jak šetřit na poplatcích, úvahy žáků

Možnosti, výhody i nevýhody investičních produktů a jejich efektivní využívání v praxi

 • Základní přehled pojištění/penzijního spoření/investování do fondů a ETF

 • Bezpečné investování a jak pracovat s riziky na základě investičního trojúhelníku

 • Učit žáky pracovat s časem, riziky, alokací, diverzifikací, s emocemi a pravidelnými investicemi

 • Diskuse s žáky, co je nutné hlídat u investic před zvolením investičního produktu

Metodika

Interaktivní výklad plný otázek, praktická cvičení, ukázky aktuálních grafů a tabulek, modelové příklady, příklady dobré praxe, práce s informacemi, a diskuze.

Celý webinář/seminář i výklad pojmů je přizpůsoben znalostní úrovni účastníků.
Lektor kurzu vychází z více jak 25leté zkušenosti v oblasti financí, více jak 10leté zkušenosti mentoringu finančních poradců, bankéřů a práce přímo s klienty.

Garant

Něco se (ne)povedlo?

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovila vás nabídka kurzu? Máte nějaký dotaz?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

"Výborný! Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané poznatky s ostatními kolegy."

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život. Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Paní Veronika byla velmi příjemná a téma pojala zajímavě. Oceňují prolínání teorie případy a příklady a kvízy."

 

"Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti."

"Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně."

"O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát."

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální. Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila. Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

"Odborná úroveň a výkon lektora - výborný."

"Jsem vděčná za jasný a srozumitelný "jazyk"..."

"Přehledné, srozumitelná prezentace, moc se mi to líbilo a bavilo mě to."

"Spousta nových poznatků a informací užitečných pro život."

Nákupní košík