Akreditovaný kurz I.

Učení se finanční zodpovědnosti

Akreditace MSMT – pro ředitele a učitele 2. stupně ZŠ a pedagogy SŠ.

Termín on-line semináře 19.10. 2023  od 8:30 do 14:00 + případná diskuse 

Další termín bude až 17. 10. 2024

Časový rozsah – 6 učebních hodin

Co kurz přinese škole 

Jedná se o vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 2. stupně a studentů škol středních za podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, které s finanční gramotností souvisí.

Co kurz přinese účastníkům

Seminář je zaměřen na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabídne metody, jak rozvíjet osobní finanční gramotnost, finanční zodpovědnost a kritické myšlení dětí a žáků o současném finančním světě.

Seminář je veden formou interaktivního výkladu plného otázek, praktických cvičení, ukázek aktuálních grafů a tabulek, modelových příkladů a případových studií, příkladů dobré praxe, práce s informacemi a diskuzí. Jedná se o vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 2. stupně a studentů škol středních za podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, které s finanční gramotností souvisí.

Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídají požadavkům příslušných Rámcových vzdělávacích programů. Účastníci semináře se aktivně seznámí s níže uvedenými tématy z oblasti finanční gramotnosti, která představí vzdělávací obsah v jeho komplexnosti. Odnášejí si náměty a návrhy k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti a kritického myšlení žáků na 2. stupni ZŠ a studentů škol středních.

akreditovaný; kurz; školení; finanční; gramotnost;

Cíl semináře

Cílem semináře je dát odpovědi, argumentaci a příklady v následujících bodech:

RODINNÝ ROZPOČET

 • typy nákladových položek rodinného rozpočtu
 • jak na přebytkový rozpočet aneb jak ušetřit na jídle, vodě a elektřině
 • početní příklady spotřeby postavené na příbězích z praxe

FINANČNÍ PLÁN A FINANČNÍ ANALÝZA POTŘEB

 • co je to finanční plán, k čemu slouží a proč se tvoří
 • jak zapojit kritické myšlení při přípravě finančních plánů – vlastní příprava finančního plánu a příprava 3 možných scénářů, které mohou nastat při plnění plánu
 • co je to pyramida lidských potřeb a jak nastavit priority finanční analýzy potře

REZERVA RODINY

 • k čemu slouží rodinná rezerva
 • test stability rodinné rezervy
 • jak efektivně tvořit finanční rezervy pro různá období – podpora kritického myšlení – hledání 3 důvodů, proč by měla rodinná rezerva být uložena v bance místo rizikových investic

INFLACE

 • co je to inflace, jaký má finanční dopad na rodinný rozpočet – propočet dopadu inflace v čase na znehodnocení měny
 • jak se bránit inflaci a udržet si tak hodnotu svých úspor

BĚŽNÝ ÚČET A PLATEBNÍ KARTY

 • efektivní práce s běžným a spořicím účtem – jak nahradit obálkovou metodu formou více účtů
 • důležitost znalosti poplatkové politiky aneb proč se i dětský účet může dostat do mínusu – zkoumání sazebníků a porovnávání poplatků
 • typy platebních karet, hledání bezpečnostních prvků a odvozování závěrů, proč je bezpečnější placení mobilem

ROLE FINANČNÍCH PORADCŮ

 • jak rozeznat profesionálního finančního poradce/bankéře od tzv. šmejda a jak si jej prověřit
 • jak předcházet manipulaci na jednání s poradci, které informace je nutné znát před podpisem smlouvy
 • hra obchodního rozhovoru s využitím manipulačních prodejních technik

CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

 • rozdíl mezi cenou a hodnotou
 • co zahrnuje cena zboží a služeb, na co je třeba u cenotvorby nezapomínat
 • marketingové triky a tipy – jak se brát manipulačním prodejním technikám
 • hra na byznys – vlastní kalkulace zboží, příprava cenovky a marketingové nabídky
 •  

Materiály ke stažení

 • Prezentace pdf
 • Pracovní listy do výuky či výchovy
 • Karta 1. pomoci při jednání s finančními poradci
 • Tématické kvízy

Metodika

Seminář je založený na interaktivním výkladu plném otázek, praktických cvičení, ukázek aktuálních grafů a tabulek, modelových příkladů a případových studií, příkladů dobré praxe, práce s informacemi a diskuzí.

Seminář je postaven na prezentaci lektora. Absolventi webináře získají osvědčení o absolvování kurzu. Obsah webináře má rovinu metodickou, která je provázaná se zvýšením osobní finanční gramotnosti pedagogů, kteří by měli finanční gramotnost na základní a střední škole vyučovat.

Odborná část zahrnuje poznatky z oblasti finanční gramotnosti. Metodická část nabízí účastníkům seznámení s tím, jak toto téma začlenit do výuky na 2. stupni základní školy a na střední škole či učilišti tak, aby to bylo v souladu s požadavky příslušných RVP.

Pedagogové se dozví, jak uplatnit Případové studie Finanční zralost v praxi do výuky, vyzkouší si některé pracovní listy.

Celý seminář i výklad pojmů je přizpůsoben znalostní úrovni účastníků.
Lektor kurzu, Veronika Kalátová, vychází z více jak 25leté zkušenosti v oblasti financí, více jak 15leté zkušenosti mentoringu finančních poradců, bankéřů a práce přímo s klienty.

Lektorka je autorkou knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti, absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Garant

AISIS – ROZUMÍME PENĚZŮM
aisis@aisis.cz
www.aisis.cz

www.rozumimepenezum.cz

CENA 2 490 Kč

Čerpejte ze šablon: 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Něco se (ne)povedlo?

Chcete sdílet svou zkušenost s finančními poradci či bankéři?

Oslovila vás nabídka kurzu? Máte nějaký dotaz?

Našli jste chybku či nepřesnou informaci?

NEVÁHEJTE MI NAPSAT!

"Výborný! Lektorka je milá, vstřícná, se smyslem pro humor, dobrý profesionál s bohatými zkušenostmi z praxe. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Byl jsem příjemně překvapen a jsem rád, že jsem se kurzu zúčastnil. Kurz bych doporučil dalším kolegům."

"Učím výchovu k občanství, takže nemám tolik prostoru k využití, ale podělím se o získané poznatky s ostatními kolegy."

"Velmi vysoká úroveň, velká znalost problematiky, příjemný projev. Zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů, důležité informace pro život. Velmi přínosný výběr témat, přehledná prezentace."

"Příjemné vystupování, dobře připravená prezentace. Vše je použitelné ve školní praxi."

"Paní Veronika byla velmi příjemná a téma pojala zajímavě. Oceňují prolínání teorie případy a příklady a kvízy."

 

"Cenné rady a připomínky k problematice finanční gramotnosti, kterých není nikdy dosti."

"Lektorka nám podala problematiku finanční gramotnosti vyčerpávajícím způsobem, zcela jasně a zřetelně."

"O finanční gramotnosti bylo hodně napsáno. Nejlepší je osobní zkušenost, která je nepřenosná, a ke které se musí dozrát."

akreditovaný; kurz; školení; finanční; gramotnost;

"Ujasnil jsem si mnoho věcí a oceňuji nové nápady a materiály využitelné ve výuce."

"Hodnotím jako velmi profesionální. Kurz je přínosem pro moji výuku finanční gramotnosti."

"Mnohé jsem si oživila a upřesnila. Velmi dobře připraveno, pěkná prezentace."

"Byly uváděny praktické zkušenosti a poznatky."

"Odborná úroveň a výkon lektora - výborný."

"Jsem vděčná za jasný a srozumitelný "jazyk"..."

"Přehledné, srozumitelná prezentace, moc se mi to líbilo a bavilo mě to."

"Spousta nových poznatků a informací užitečných pro život."

Nákupní košík
Přejít nahoru