4 ŽIVLY V INVESTOVANÍ

Veronika Kalátová
03. 01. 2018

Existují různé postupy a způsoby, jak vysvětlovat finanční investice v ekonomickém světě, ale je načase si ukázat i jinou, snadněji pochopitelnou cestu.

Je mnoho informací o tom, proč, jak a kam investovat. Nabídka těchto investic je opravdu široká. Je třeba se zamyslet, jakou míru rizika jsme schopni unést a jaká je naše ideální cesta. Hodíme se do světa finančních investic, když máme pocit, že jim nerozumíme?

Každý z nás by měl pochopit základní principy spojené s finančním investováním.

Proto je třeba najít vlastní rovnováhu mezi:

  • potřebou volného přístupu k financím a plánováním jejich budoucího využití;
  • touhou/přáním jaký výnos by se vám líbil a jaké nástroje pro tento zisk hledat;
  • a strachem z nebezpečí a se sebereflexí týkající se naší osoby.

A tak je na čase začít řešit otázku, zda je lepší trochu riskovat, nebo se držet „při zemi“.

ZEMĚ

První spořicí zkušenost každého z nás byla určitě kasička, kde jsme viděli své peníze přibývat a našli tam přesně tolik, kolik jsme tam dali. Pak přišel čas, kdy jsme se postavili na vlastní nohy a začali zvažovat co s naším přebytkovým příjmem. Jako každý rozumný člověk chápeme, že je nutné začít myslet na budoucnost. Jsme tedy již dostatečně zralí hledat nové příležitosti. Nezkušenost je to, co nás pevně drží při zemi a proto vyhledáváme „bezpečnější“ investice, kterými jsou např. penzijní fondy, stavební spoření, ale také dluhopisové fondy.

Už jako děti jsme slyšeli, že všechna vajíčka se nedávají do jednoho košíčku, protože když upadneme, nezbude nám nic. Tedy ani chytrý investor nebude spořit do jednoho produktu, ale bude své peníze ukládat do několika míst. Ve finančním vyjádření se tomuto rozkládání investic říká „diverzifikace“. Tuto možnost nám nabízí forma tzv. kolektivního investování do fondů, které začínajícímu/konzervativnímu či opatrnému investorovi nabízejí např. fondy peněžního trhu, dluhopisové, státní dluhopisy, ale i stavební spoření a spořící účty.

Výnos těchto „jistých – zemských“ investic by měly alespoň pokrytí inflace neboli vytváří jistotu zachování hodnoty peněz v čase. Je to stejné, jako když se podíváme na palouček, kopeček či hory, jsou to pouze jemně se rýsující horizonty, které se pohybují nahoru i dolů. Obdobně křivka těchto investic je mírná. Ano, jsou tu i hory, například investice v rozvojových zemích, které mohou přinášet vyšší zisk, ale i případné zakolísání pod zainvestovanou hodnotu. Když na těchto horách uklouzneme, tak i pád může být bolestivý. Proto je třeba se rozhodovat a volit takové dluhopisové investice, kde se stále ještě budeme cítit jistě na svých nohou. Jako zkušený turista či sportovec pak můžeme být odvážnější a rozhodnout se spořit do dluhopisů, které přináší potenciálně vyšší zisk spojený však s vyšším rizikem.

VODA

Voda je důležitý živel, bez kterého bychom nepřežili více než pět dní. Jak se k tomuto elementu postavit? Jak postupovat? Máme více času a trochu jsme si již osahali bezpečnější investovaní. Už nás nebaví být doma a chceme se podívat za moře. Pak je třeba, abychom se stali smíšeným investorem „námořníkem“. Jako tito investoři bychom neměli zavírat oči před fondy, které můžeme přirovnat k vodnímu elementu, jsou to např. fondy smíšené/balancované nebo fondy fondů (fondy, které investují do fondů). Tyto typy fondů kombinují bezpečnější formu investic (např. dluhopisové cenné papíry, pokladniční poukázky, spořicí účty) s rizikovými investicemi (akciemi).

Každý námořník ví, že řeky jsou klidnější, ale na moři bývá i bouře s pořádnými vlnami. Když si představíme hladinu moře či oceánu, tak nějak se pohybuje i křivka investičního výnosu těchto smíšených fondů. Hodnota každé investice kolísá, tedy stoupá a klesá podle vývoje finančního trhu. Vyšší rozmezí kolísání způsobuje podíl akcií v těchto fondech. Akcie se chovají jako počasí, které ovlivňuje velikost vln neboli graf zhodnocení smíšených fondů.

Chcete být námořníky ve světě investic, ale víte, že budete mít mořskou nemoc, že to vaše tělo nezvládne? Existuje řešení, je třeba se na cestu připravit. Vyzkoušíme tuto investici ve smíšených fondech pouze určitou částí svých naspořených peněz, a zhodnotíme, jak takovou plavbu zvládáme. Zároveň je nutné mít také více času pro tento typ investování. Čas léčí nejen mořskou nemoc, ale i investice. Čím více času budeme mít, tím více budou zůstávat v našich vzpomínkách příjemné zážitky spojené s tímto atraktivním stylem investičního cestování.

OHEŇ

Oheň je slovo, které vzbuzuje respekt už samotným svým významem. Říká se, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, tedy pozor na nebezpečí! Přesto, každý zkušený investor ví, že oheň není pouze riziko se spálit, ale zároveň je to něco jako „životní styl“. Oheň je energie, kterou nutně potřebujeme k přežití. Bez energie není teplo, nebudeme ani jezdit ani lítat. Dokonce oheň je prostředek si uvařit a dobře se najíst. Když to shrneme, bez tohoto živlu se neobejdeme.

Investor „námořník“ již poznal chuť investiční energie formou akcií, a tak hledá nové cesty a příležitosti. Stává se z něj dynamický investor „dobrodruh“. Díky svému dlouhodobému investičnímu horizontu může více riskovat a hledat další koření života. Každý z nás se v životě spálil a je to dobře, protože bez negativní zkušenosti není poučení. Cesta bez překážek vás nenaplní takovou radostí, se kterou oslavujete dosažený úspěch.

Vývoj grafů akciových fondů má podobu plamenů. Je proto třeba zisk v akciových fondech posílit a zabezpečit investovaným časem. Dobrodružství, které je podloženo dlouhodobým investováním, je nutné více rozkládat. Akciové fondy a ETF nabízejí rozložení/diverzifikaci podle území (ČR, Evropa, Amerika, Asie, ekonomicky vyspělé nebo rozvojové země) a také podle odvětví (např. strojírenství, bankovnictví, telekomunikace, zdravotnictví, IT apod.). Popis investiční strategie fondů (plán – co a kam investují) je k dohledání ve „Statutu“ (obchodních podmínkách) každého z nich. Dobrodružství v tomto akciovém světě je nutné podpořit emocionální stabilitou a hlavně trpělivostí.

VZDUCH

Vzduch, jako živel, je pro nás ten nejdůležitější element. Bez něj nepřežijeme více než pár minut. Je všude kolem nás, nemůžeme se mu vyhnout ani se před ním schovat. Vzduchem pro investiční svět jsou „informace“. Pro investora jsou to základní informace jako právní předpisy, poplatková politika fondů nebo různé informační dotazníky a zároveň veškeré zprávy o světovém dění. Je též třeba zdůraznit daňovou povinnost s vazbou na dobu držení fondů. V současné době se zisk z těchto investic daní za dobu kratší než 3 roky.

Informace ať už denní, měsíční či roční, ovlivňují trend finančních trhů. Ten přímo působí na vývoj cenných papírů (akcií, dluhopisů) a tedy i fondů. Představme si, že letíme balónem a jsme závislí na směru větru, ale zároveň také na tom, jak je tento balón řízen. Vítr jsou informace a ten kdo řídí směr balónu je správce fondu, který rozhoduje, jak s našimi prostředky bude nakládat. To jinými slovy znamená, že váš výběr investiční strategie a typu fondu určuje, jak má být zainvestováno.

Všechny 4 živly jsou důležité a v investičním světě mají smysl. Musíme tedy využívat jejich výhod a pracovat s jejich nevýhodami. Zvažte, jaký typ investora jste, jakou máte zkušenost, povahu a hlavně jaký máte časový horizont investice.

Podle toho se rozhodněte, kterou investici a v jakém poměru využijete.

U investice na 5-10 let je možné mít rozložení investic následovně např. jste-li:

Kolektivní investování je vhodný prostředek, jak se zajistit na budoucnost či si splnit své tužby. Zároveň buďme zodpovědní k riziku, jehož nevýhodu řešme dostatečným časovým horizontem a eliminujme pravidelnými investicemi. Pravidelnost vkladů snižuje riziko a tvoří průměrné hodnoty, které vás z dlouhodobého hlediska příjemně překvapí a povedou vás k investiční nezávislosti.

Nezapomeňte, že příliš konzervativní přístup je velmi drahý.

  • Například: Je vám 30 let, máte příjem cca 30 000,- Kč a zájem mít rentu za 30 let v té samé výši. Při inflaci 2 % ročně je nutné vytvořit kapitál 5 100 000,- Kč (renta od 60 do 85 let).

Konzervativní investor, který investuje pouze s potenciálním ziskem 2 %, by měl spořit více než 10 000 Kč měsíčně. Naopak dynamickému investorovi bude stačit částka o něco větší, než je 4 000 Kč měsíčně.

Volme tedy ve finančním investování mezi čtyřmi živly s rozvahou,

ale i s příjemným mrazením z rizika s tím spojeným.

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram