Ochrana osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Veronika Kalátová, IČ 66868475
  se sídlem Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9
  email: [email protected]
  telefon: +420 777 025 000
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby nebo právnické osoby:
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp – jenž je plně v souladu s GDPR) .

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména silná hesla, šifrování úložišť, šifrování spojení s webovou stránkou, antivirové zabezpečení, zálohy a mechanické zabezpečení úložiště údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2020.
COOKIES
Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jaké cookies používáme?

Funkce Název cookie Doména Doba Popis
Analytické _ga .seznam.cz/.financnizralost.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů
_gat_UA-203332100-1 .financnizralost.cz 1 minuta Soubor cookie Google Analytics ke snížení rychlosti požadavku.
_gid .financnizralost.cz 1 den ID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě
_hjid .seznam.cz 7 měsíců Tento soubor cookie je nastaven, když se zákazník poprvé dostane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování náhodného ID uživatele, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
_hjTLDTest .seznam.cz Session Když se skript Hotjar spustí, snažíme se určit nejobecnější cestu cookie, kterou bychom měli použít, namísto názvu domény stránky. To se provádí tak, aby soubory cookie mohly být sdíleny napříč subdoménami (pokud je to možné)
CONSENT .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Nástroj pro sledování souhlasu se soubory Google cookies
ftxt .seznam.cz Session  
ftxt_geo .seznam.cz 2022-12-10T10:53:00.000Z  
ftxt_pref .seznam.cz 2022-03-21T15:48:41.428Z  
GMAIL_RTT .google.com Session Soubor cookie, který se týká služeb Google (jako jsou Mapy Google nebo Gmail).
NID .google.cz/.google.com 6 měsíců Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze a personalizace reklam Google
OTZ www.google.com 17 dní Souhrnná analýza návštěvníků webu
Marketing __gfp_64b .seznam.cz 1 rok Používá se k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhá měřit efektivitu reklamní kampaně
__Secure-1PAPISID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-1PSID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-1PSIDCC .google.com 1 rok Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PAPISID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PSID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PSIDCC .youtube.com/.google.com 1 rok Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
_fbp .financnizralost.cz 4 měsíce Používáno Facebookem k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran
_gcl_au .financnizralost.cz/.youtube.com 3 měsíce Používá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby
1P_JAR .google.com 1 měsíc Tyto soubory cookie se nastavují prostřednictvím vložených videí na youtube. Registrují anonymní statistické údaje například o tom, kolikrát se video zobrazí a jaká nastavení se používají pro přehrávání.
ANID .google.com 2 měsíce Google používá tyto soubory cookie k tomu, aby reklama byla pro uživatele poutavější a pro vydavatele a inzerenty hodnotnější
APISID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Stahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
APNUID .seznam.cz/.imedia.cz 4 měsíce Tento soubor cookie slouží ke statistickým účelům.
cmppersisttestcookie .seznam.cz 1 měsíc Cookie se začne zobrazovat až při předchozí návštěvě stránky
csrf-token .seznam.cz Session Token CSRF je jedinečná, tajná, nepředvídatelná hodnota, která je generována aplikací na straně serveru a přenášena klientovi takovým způsobem, že je zahrnuta v následném požadavku HTTP provedeném klientem.
datr .facebook.com 1 rok 5 měsíců Používá se k zabránění vytváření falešných / spamových účtů. Soubor cookie Datr je spojen s prohlížečem, nikoli s jednotlivými lidmi.
ds .seznam.cz 1 rok Cookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
DSID .doubleclick.net 1 rok Tento soubor cookie se používá k cílení, analýze a optimalizaci reklamních kampaní ve službě DoubleClick/Google Marketing Suite
DV www.google.com 1 minuta Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze a personalizace reklam Google
hint .seznam.cz Session Cookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy.
HSID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Stahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
IDE .doubleclick.net 1 rok 6 měsíců k zajištění zobrazování reklam nebo retargetingu.
KADUSERCOOKIE .seznam.cz/.imedia.cz 4 měsíce Tento soubor cookie používáme k jedinečné identifikaci každého prohlížeče nebo zařízení, ze kterého jednotlivý uživatel navštěvuje webové stránky našich partnerů
lps .seznam.cz 1 měsíc Cookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
ps .seznam.cz 5 let Nástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
SAPISID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Stahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
sb .facebook.com 2 roky Identifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook.
SEARCH_SAMESITE .google.com 6 měsíců Tento soubor cookie se používá k tomu, aby zabránil prohlížeči v odesílání tohoto souboru cookie spolu s mezistránkovými požadavky.
SID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Stahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
sid .seznam.cz/.imedia.cz 1 měsíc Ukláda uživatelské údaje napříč webem
SIDCC .youtube.com/google.com 1 rok Stahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
SSID .youtube.com/.google.com/.google.cz 2 roky Stahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
szncmpone .seznam.cz 2022-12-20T10:50:06.000Z  
szncsr .seznam.cz 1 měsíc Nástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
sznrus .seznam.cz 2022-01-18T15:50:35.058Z  
udid .seznam.cz 2022-01-08T20:39:21.000Z  
usida .facebook.com Session Cookies a sledovací pixely Facebooku umožňují behaviorální reklamu a analýzu ze strany Facebooku.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 měsíců Pokusí se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.
WeatherLocality .seznam.cz 1 měsíc Ukládá polohu
Technické _GRECAPTCHA www.google.com 6 měsíců k zajištění ochrany proti spamu
euconsent-v2 .seznam.cz 1 měsíc Tento soubor cookie obsahuje řetězec souhlasu IAB TCF a informace o souhlasu pro všechny standardní dodavatele a účely IAB.
LOGIN_INFO .youtube.com 2 roky Soubory cookie pro reprodukci technického obsahu
PREF .youtube.com 2 roky Tento soubor cookie ukládá vaše preference a další informace, zejména preferovaný jazyk, kolik výsledků vyhledávání si přejete zobrazit na vaší stránce a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google.
wide .youtube.com Session  
YSC .youtube.com Session Registruje jedinečné ID pro uchovávání statistik o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.
  S .google.com Session  
cookieconsent_status .mujdiar.com 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_ana .mujdiar.com 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_mar .mujdiar.com 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_tech .mujdiar.com 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
wordpress_test_cookie .mujdiar.com Session Testuje, jestli prohlížeč přijímá cookies.

Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.
Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android
Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/
Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:
Mailchimp (EN): https://mailchimp.com/legal/privacy/
Google: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
Seznam.cz: Behaviorální reklama
Microsoft Cookies průvodce: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ) http://www.aboutcookies.org/ (EN)

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram