Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Veronika Kalátová, IČ 66868475 se sídlem Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9 email: info@financnizralost.cz telefon: +420 777 025 000
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby nebo právnické osoby:
 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy
 • další služby v souvislosti s provozováním e-shopu – Onebit
 • zajišťující marketingové služby – Facebook, Google
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp – jenž je plně v souladu s GDPR) .

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména silná hesla, šifrování úložišť, šifrování spojení s webovou stránkou, antivirové zabezpečení, zálohy a mechanické zabezpečení úložiště údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2020. COOKIES Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jaké cookies používáme?

FunkceNázev cookieDoménaDobaPopis
Analytické_ga.seznam.cz/.financnizralost.cz2 rokyID používané k identifikaci uživatelů
_gat_UA-203332100-1.financnizralost.cz1 minutaSoubor cookie Google Analytics ke snížení rychlosti požadavku.
_gid.financnizralost.cz1 denID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě
_hjid.seznam.cz7 měsícůTento soubor cookie je nastaven, když se zákazník poprvé dostane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování náhodného ID uživatele, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
_hjTLDTest.seznam.czSessionKdyž se skript Hotjar spustí, snažíme se určit nejobecnější cestu cookie, kterou bychom měli použít, namísto názvu domény stránky. To se provádí tak, aby soubory cookie mohly být sdíleny napříč subdoménami (pokud je to možné)
CONSENT.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyNástroj pro sledování souhlasu se soubory Google cookies
ftxt.seznam.czSession 
ftxt_geo.seznam.cz2022-12-10T10:53:00.000Z 
ftxt_pref.seznam.cz2022-03-21T15:48:41.428Z 
GMAIL_RTT.google.comSessionSoubor cookie, který se týká služeb Google (jako jsou Mapy Google nebo Gmail).
NID.google.cz/.google.com6 měsícůTyto soubory cookie se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze a personalizace reklam Google
OTZwww.google.com17 dníSouhrnná analýza návštěvníků webu
Marketing__gfp_64b.seznam.cz1 rokPoužívá se k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhá měřit efektivitu reklamní kampaně
__Secure-1PAPISID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-1PSID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-1PSIDCC.google.com1 rokPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PAPISID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PSID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PSIDCC.youtube.com/.google.com1 rokPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
_fbp.financnizralost.cz4 měsícePoužíváno Facebookem k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran
_gcl_au.financnizralost.cz/.youtube.com3 měsícePoužívá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby
1P_JAR.google.com1 měsícTyto soubory cookie se nastavují prostřednictvím vložených videí na youtube. Registrují anonymní statistické údaje například o tom, kolikrát se video zobrazí a jaká nastavení se používají pro přehrávání.
ANID.google.com2 měsíceGoogle používá tyto soubory cookie k tomu, aby reklama byla pro uživatele poutavější a pro vydavatele a inzerenty hodnotnější
APISID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
APNUID.seznam.cz/.imedia.cz4 měsíceTento soubor cookie slouží ke statistickým účelům.
cmppersisttestcookie.seznam.cz1 měsícCookie se začne zobrazovat až při předchozí návštěvě stránky
csrf-token.seznam.czSessionToken CSRF je jedinečná, tajná, nepředvídatelná hodnota, která je generována aplikací na straně serveru a přenášena klientovi takovým způsobem, že je zahrnuta v následném požadavku HTTP provedeném klientem.
datr.facebook.com1 rok 5 měsícůPoužívá se k zabránění vytváření falešných / spamových účtů. Soubor cookie Datr je spojen s prohlížečem, nikoli s jednotlivými lidmi.
ds.seznam.cz1 rokCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
DSID.doubleclick.net1 rokTento soubor cookie se používá k cílení, analýze a optimalizaci reklamních kampaní ve službě DoubleClick/Google Marketing Suite
DVwww.google.com1 minutaTyto soubory cookie se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze a personalizace reklam Google
hint.seznam.czSessionCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy.
HSID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
IDE.doubleclick.net1 rok 6 měsícůk zajištění zobrazování reklam nebo retargetingu.
KADUSERCOOKIE.seznam.cz/.imedia.cz4 měsíceTento soubor cookie používáme k jedinečné identifikaci každého prohlížeče nebo zařízení, ze kterého jednotlivý uživatel navštěvuje webové stránky našich partnerů
lps.seznam.cz1 měsícCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
ps.seznam.cz5 letNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
SAPISID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
sb.facebook.com2 rokyIdentifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook.
SEARCH_SAMESITE.google.com6 měsícůTento soubor cookie se používá k tomu, aby zabránil prohlížeči v odesílání tohoto souboru cookie spolu s mezistránkovými požadavky.
SID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
sid.seznam.cz/.imedia.cz1 měsícUkláda uživatelské údaje napříč webem
SIDCC.youtube.com/google.com1 rokStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
SSID.youtube.com/.google.com/.google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
szncmpone.seznam.cz2022-12-20T10:50:06.000Z 
szncsr.seznam.cz1 měsícNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
sznrus.seznam.cz2022-01-18T15:50:35.058Z 
udid.seznam.cz2022-01-08T20:39:21.000Z 
usida.facebook.comSessionCookies a sledovací pixely Facebooku umožňují behaviorální reklamu a analýzu ze strany Facebooku.
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.com6 měsícůPokusí se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.
WeatherLocality.seznam.cz1 měsícUkládá polohu
Technické_GRECAPTCHAwww.google.com6 měsícůk zajištění ochrany proti spamu
euconsent-v2.seznam.cz1 měsícTento soubor cookie obsahuje řetězec souhlasu IAB TCF a informace o souhlasu pro všechny standardní dodavatele a účely IAB.
LOGIN_INFO.youtube.com2 rokySoubory cookie pro reprodukci technického obsahu
PREF.youtube.com2 rokyTento soubor cookie ukládá vaše preference a další informace, zejména preferovaný jazyk, kolik výsledků vyhledávání si přejete zobrazit na vaší stránce a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google.
wide.youtube.comSession 
YSC.youtube.comSessionRegistruje jedinečné ID pro uchovávání statistik o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.
 S.google.comSession 
cookieconsent_status.mujdiar.com1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_ana.mujdiar.com1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_mar.mujdiar.com1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_tech.mujdiar.com1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
wordpress_test_cookie.mujdiar.comSessionTestuje, jestli prohlížeč přijímá cookies.
Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce. Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách: Chrome Firefox  Internet Explorer Android Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy: Mailchimp (EN): https://mailchimp.com/legal/privacy/ Google: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů Facebook: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/ Seznam.cz: Behaviorální reklama Microsoft Cookies průvodce: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ) http://www.aboutcookies.org/ (EN)
Nákupní košík