DESATERO K DĚTSKÉMU ÚČTU

Účet jako prostředek učení se finanční gramotnost. Doporučení pro rodiče, jak pracovat s účtem a propojit jej s kapesným.